HĽADANIE ŠAMBALY IV.

Naša Zem je popretkávaná rozsiahlymi sieťami prírodných a neprírodných tunelov a jaskýň (vytvorenými človekom a mimozemšťanmi). Seizmické sonarové prístroje zistili to, čo teraz nazývame „Veľkou Cestou“, umiestnenú míle pod zemským povrchom. Je to gigantická, zemeguľu preklenujúca „stuha“ okolo Zeme, vytvorená sériou jaskýň.

HĽADANIE ŠAMBALY III.

Veľká je viera v Kráľovstvo podzemných ľudí. Sú chýry, že je to podzemná sieť jaskýň a tunelov pod celou Strednou Áziou, s mnohými priechodmi vyžarujúcimi z duchovnej osi Šambaly. Podľa populárnej viery existujú početné tajné podzemné priechody pod Indiou, ktorých vchody strážia elementáli, čo predpokladá tvar skál alebo iných prírodných znakov.

HĽADANIE ŠAMBALY II.

Hoci niektorí budú tvrdiť, že Šambala existuje len v našom srdci a mysli, sú takí, ktorých názor sa líši... Predstava, že Šambala je umiestnená v materiálnom svete, je pevne zakorenená v Tibetskej tradícii. Avšak názory na jej umiestnenie sa značne líšia.

HĽADANIE ŠAMBALY

"Nikdy sa necítiac celkom doma tu na úrovni zeme, naše duše vyburcujú neutíchajúce pocity zvnútra, posúvajúc nás vždy dopredu v životnom hľadaní iluzórnej Šambaly alebo toho, čo Západný svet nazýva El Dorado či Šangri La..."

Top