Mayský recept na modrú farbu rozlúštený

Starovekí Mayovia používali jasnú, pozoruhodne odolnú modrú farbu pri výzdobe stien svojich palácov, kódexov, keramiky a možno aj tiel ľudských obetí, ktoré boli vhodené po svojej smrti do posvätných studní. V súčasnosti skupina chemikov tvrdí, že rozlúštila recept na farbu, ktorá sa volá mayská modrá.

Starodávne monumenty - kamenné lode života a smrti v dobe bronzovej

Ľudia, ktorí žili v regióne Baltského mora v priebehu doby bronzovej, postavili monumenty z veľkých kameňov naaranžovaných do tvaru lodí v skutočnej veľkosti, v ktorých sa odrážal ich životný štýl spojený s morom. Archeológovia sa domnievajú, že tieto 3000 rokov staré kamenné lode boli používané ako symbolické plavidlá prepravujúce mŕtvych do posmrtného života, pretože ich kosti a urny sú často odkrývané na týchto lokalitách. Ale jeden bádateľ je presvedčený, že škandinávske kamenné lode boli tiež používané k životu ako rituálne miesta zhromaždení a možno aj ako učebné pomôcky.

Objav 600 rokov starej čínskej mince v Keni

Táto čínska minca stará približne 600 rokov bola nedávno objavená na ostrove ležiacom blízko pobrežia Kene. Pokiaľ sa preukáže jej pravosť, mohla by minca dokazovať, že čínsky objaviteľ Čeng Che - podobne známy ako u nás Krištof Kolumbus – navštívil túto časť východnej Afriky. „Tento objav je významný. Vieme, že Afrika vždy bola spojená so zvyškom sveta, ale táto minca otvára diskusiu o vzájomných vzťahoch medzi Čínou a národmi obývajúcimi krajiny ležiace pri Indickom oceáne,“ uviedol v oznámení archeológ Chapurukha M. Kusimba z Fieldovho múzea v Chicagu.

Top