Nesmrtelné tělo, nekonečná duše (6)

PHOENIX | V závěrečné části autor hovoří o aktivním mistrovství, čímž míní především schopnost zvládat život jako celek za propojení těla, mysli a ducha. Je to proces integrace, protože naše mysl jen zřídka bývá v souladu s tělem, a i když se to podaří, stále ještě tu chybí vnímání ducha. Propojení všech tří složek se zdá takřka vyloučené a otázka zní: je možné toho vůbec dosáhnout?

Nesmrtelné tělo, nekonečná duše - Co dělají století lidé jinak? (5)

PHOENIX | Určitě se málokdo z nás setkal s člověkem, který by žil více než sto let. Podle sociologických studií se jedná o jedince spíše přizpůsobivé, mírné a střídmé. V jejich minulosti zpravidla nebyli zásadní zvraty a život strávili v pilné a většinou samostatné práci. V USA tvoří víc než tři čtvrtiny ženy. Tito lidé měli silnou vůli k životu a vážili si drobných radostí a požitků. Jejich zdravotní stav byl překvapivě dobrý.

Nesmrtelné tělo, nekonečná duše - Jsem Duch (4)

PHOENIX | Profesor Chopra se domnívá, že hlavním důvodem, proč naše tělo stárne, je entropie, jejíž trvalá tendence směřuje k tomu měnit uspořádané formy (jako třeba naše tělo) na neuspořádané. Protikladem rozkladné činnosti entropie je "inteligence", která "vdechuje život mrtvým molekulám a z chaosu vytváří opět krásné symetrie".

Top