Tajemný svět v podzemí

V mnohých náboženských pověstech a mýtech nalézáme zmínky o světě, nacházejícím se pod zemským povrchem. Většinou čteme dnes tyto řádky s pousmáním, jako pohádky plné fantazie. Mnoho starých pramenů však vypráví o podsvětí jako o reálně existujícím světě. Vždyť i v nejstarších bájích, jako je například sumersko-babylonský Epos o Gilgamešovi, se dočítáme o tom, že hrdina sestupuje až do nitra země, aby mohl navštívit svého předka Utnapištima.

HĽADANIE ŠAMBALY IV.

Naša Zem je popretkávaná rozsiahlymi sieťami prírodných a neprírodných tunelov a jaskýň (vytvorenými človekom a mimozemšťanmi). Seizmické sonarové prístroje zistili to, čo teraz nazývame „Veľkou Cestou“, umiestnenú míle pod zemským povrchom. Je to gigantická, zemeguľu preklenujúca „stuha“ okolo Zeme, vytvorená sériou jaskýň.

HĽADANIE ŠAMBALY III.

Veľká je viera v Kráľovstvo podzemných ľudí. Sú chýry, že je to podzemná sieť jaskýň a tunelov pod celou Strednou Áziou, s mnohými priechodmi vyžarujúcimi z duchovnej osi Šambaly. Podľa populárnej viery existujú početné tajné podzemné priechody pod Indiou, ktorých vchody strážia elementáli, čo predpokladá tvar skál alebo iných prírodných znakov.

HĽADANIE ŠAMBALY II.

Hoci niektorí budú tvrdiť, že Šambala existuje len v našom srdci a mysli, sú takí, ktorých názor sa líši... Predstava, že Šambala je umiestnená v materiálnom svete, je pevne zakorenená v Tibetskej tradícii. Avšak názory na jej umiestnenie sa značne líšia.

Top