Byl jsem unesen jako součást mimozemské invaze

Jako celoživotně unášený jsem klopýtal mezi neznámým a podezřelým, a pak mezi vzdorem a poradenstvím, jak nabízet vzácný pohled a radu, jak zjistit a zmařit mimozemskou duši a neoprávněné zacházení s tělem. Téma bylo široce publikováno a uznáno jakožto výmluva jakýmsi sborem barbarských křiklounů, který se týká expertů, kteří nikdy neviděli nebo nebyli konfrontováni s těmito myriádami entit, o kterých osobně po 45 let píši, dělám rozhlasové pořady a pomáhám filmovým tvůrcům s rešerší.

Top