Nibiru – kdy přiletí?

Zecharia Sitchin, "Dvanáctá planeta" str. 260 [1]
V předešlých kapitolách jsme se dozvěděli, že směřování lidstva k civilizaci - podpořeno zásahem nefilů - prošlo třemi etapami, jež následovaly vždy po 3600 letech: mezolit neboli střední doba kamenná (kolem roku 11000 př. Kr.), období rozvoje hrnčířství (kolem r. 7400 př. Kr.) a náhlý rozkvět sumerské civilizace (kolem r. 3800 př. Kr.). Je tedy pravděpodobné, že nefilové pravidelně kontrolovali pokrok lidstva (a pokaždé se rozhodli, že jej podpoří), jelikož se mohli setkat a poradit pokaždé, když se Dvanáctá planeta přiblížila k Zemi.

Top