Revolúcia vo fyzike? Pavol Nemeš tvrdí, že objavil perpetuum mobile!

Spochybňuje Newtonove zákony a tvrdí, že so svojím synovcom navrhli funkčné perpetuum mobile. Ak by sa im takýto prístroj skutočne podarilo zostrojiť, znamenalo by to nielen revolučný prelom v doterajšej fyzike, ale najmä zásadný zlom v energetike. Bájny prístroj, ktorý by generoval viac energie, ako sám príjme, je odvekým predmetom bádania, skúmania, no hlavne pokusov o zostrojenie.

Top