Sebaláska a sebeckosť

Stále je v nás niečo, čo si myslí, že všetko okolo je dôležitejšie ako my sami. Že nie sme tak dôležití a preto si začneme venovať čoraz menej pozornosti a sebalásky. Možno sa aj učíme, že sebaláska je nehodný pocit, vzťah k sebe. Všade nás učia, že musíme myslieť hlavne na iných... doslova odhodiť seba a rozdať sa iným...

Top