Ako sa vyhnúť jesennej depresii

Jesenná depresia je stav, ktorý klinickú depresiu – ochorenie alebo poruchu niektorými svojimi príznakmi pripomína. Jesenná depresia sa najčastejšie prejavuje vnútorným znechutením, únavou a stratou energie. Niektorí uvádzajú, že sa cítia vyčerpaní dokonca aj pri činnostiach, ktoré bežne ako záťažové a vyčerpávajúce nevnímajú.

Top