Príčiny našich zlyhaní

Za dlhých deväť rokov nášho pôsobenia v „ilegalite" si mnohí z nás zvykli na život v uzavretom intelektuálnom gete. Do istej miery sa to podobalo postaveniu disidentov v časoch normalizácie. Mali sme svoje konferencie a semináre (najznámejšiu pravidelne v decembri organizuje SKSI Slovakia plus a V. Hornáček), kde sme sa každoročne stretali, utvrdili sa vo svojej pravde a v pokoji sa rozišli do svojich domovov. Dlhé roky sme písali do Kultúry, Slovenských pohľadov, SNN, Literárneho týždenníka, Extraplus či Slova, ktoré svojím nákladom a uzavretosťou okruhu čitateľov a prispievateľov (často išlo o takmer identickú skupinu ľudí sa až príliš podobali na normalizačné samizdaty).

Top