„Každá rána, kterou jsme utržili, vyrazí z nás nějaký klín, který nám překážel.“

VEĽKÁ EPOCHA | Průmyslník, podnikatel, člověk, o kterém se říká, že obul polovinu světa – z jeho citátu zní energičnost, průraznost a naprostá cílevědomost. Lze v něm nalézt ochotu utržit i ránu, kterou tento cílevědomý člověk použije jen a jedině ke svému poučení. A poučení, ze kterého roste prozíravost, je neocenitelné. Nepřeberné jsou i jeho citáty, kterými kořenil svůj život...

Top