Bill Ryan a Projekt Avalon: Interview s INELIOU BENZ

Je to výnimočný príbeh a mnohí diváci ním boli veľmi dojatí a inšpirovaní. Témy, ktorým sa Inelia venuje, siahajú až k samotným koreňom nášho pôvodu a rozpoloženia, v ktorom sa momentálne všetci nachádzame. Zo všetkých interview, ktoré Bill Ryan zaznamenal v rámci Projektu Camelot a Pojektu Avalon, toto interview považuje asi za najdôležitejšie... (máj 2011)

Interview s 'Henry Deaconom', fyzikom z Livermore 7

Henry pri jednej príležitosti vykonal nejakú prácu pre NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) a práve tam sa dozvedel o tom, čo nazýva “druhé slnko”. Je to masívny astronomický objekt, ktorý je na dlhej, eliptickej dráhe okolo nášho vlastného slnka, na naklonenej rovine k ostatným planétam. Teraz sa približuje a spôsobuje rôzne rezonančné efekty na našom slnku. Malá skupina v rámci NOAA si je vedomá, že toto je príčinou otepľovania všetkých planét, nie len Zeme. Táto informácia je tajná, ale známa mnoho rokov.

Top