BLAHODÁRNE SOLFEGGIO HARMÓNIE

Všetky tieto frekvencie sú založené na princípe „zlatého rezu“. Ich číselné súčty sú 3, 6 alebo 9 a sú deliteľné 3, to znamená, že sú pre organizmus harmonické a liečivé. Je možné ich ľubovoľne v akomkoľvek počte navzájom kombinovať (súčet akýchkoľvek týchto frekvencií je tiež deliteľný 3) a skúmať tak rôzne účinky ich pôsobenia.

Léčivá síla čaker: Univerzální zákony 6.

"Přání osobnosti se uspokojují přeměnou energie myšlenky do emocí a jejich projevem. Emoce slouží jako magnet, který k sobě přitahuje vše, co si přejeme: cítíme se šťastní -přitahujeme štěstí. Bohužel jsou přání osobnosti často spojená s očekáváním a podmínkami a i když jsou některé splněné, musíme se přizpůsobit i okolnostem, které nejsou tak ideální, např.:

Léčivá síla čaker: Univerzální zákony 5.

"Pokud nám pošťák (posel) přinese daňový výměr (zprávu), tak to, že si ho nebudeme všímat nebo doufat, že zase odejde, tuto záležitost nijak nevyřeší. Nejspíše nás na svou přítomnost upozorní zvýšeným hlasem, popř. také použitím fyzické síly. Můžete pošťáka třeba i zastřelit, ale přijde další posel. Někteří lidé ho pozvou dál a snaží se ho udělat částí svého života... ale hlavní problém, nezaplacená daň, je stále nevyřešený a daň není zaplacená!"

Stránky

Top