Podnietila jaskyňa vznik bájí o Hádovom podsvetí?

Vedci hovoria o tom, že obrovská jaskyňa mohla slúžiť ako inšpirácia starovekým Grékom pri ich predstavách o Hádesovom podsvetí. V dávnejšej minulosti pred svojím zrútením a usmrtením každého, kto sa v nej nachádzal, poskytovala domov stovkám ľudí. To ju pravdepodobne robí jedným z najstarších a najvýznamnejších pravekých osídlení v Európe. Areál osídlenia viditeľný v tejto jaskyni spolu s ostatnými náleziskami z tohto obdobia naznačuje, že staršie obdobie praveku v Európe môže byť ucelenejšie ako sa predtým predpokladalo.

Top