Léčivá síla čaker: Univerzální zákony 2.

Jak člověk rozšiřuje své vědomí tím, že získává zkušenosti s různými „těly" své existence, ztotožňuje se postupně s inteligencí všech říší, které postupně ovlivňují v určitém období jeho způsob jednání.
Mentální tělo
Nerovnováha na úrovni mentálního těla není tak častá a většina zjevných „duševních nemocí" pochází z úrovně astrálního těla.
Astrální tělo
Když se člověk ztotožňuje se svými emocemi, spojuje ho to s inteligencí astrálního neboli animálního smyslového těla.

Léčivá síla čaker: Univerzální zákony 1.

V ezoterických naukách se praví, že je několik zákonů, které řídí vesmír:
1) Zákon shody,
již dříve zmíněný, vyjadřuje myšlenku, že vše, co se stane na duchovní úrovni, se objeví i na pozemské úrovni.
2) Zákon reinkarnace
říká, že nežijeme jen jeden, ale mnoho životů. To nám dovoluje prožívat život ze všech jeho stránek a pozvednout tak úroveň našeho vědomí na vyšší úroveň.

Stránky

Top