Obrázok používateľa CEZ OKNO
Sčítanie obyvateľov 2011 (KAMPAŇ?)

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (http://www.humanisti.sk/view.php?nazevclanku=to-najd%F4lezitejsie-o-scit...) sa vykoná na celom území Slovenskej republiky k 21. máju 2011. Po prvý raz v histórii si budete môcť vybrať, či vyplníte sčítacie formuláre v listinnej podobe alebo v elektronickej forme prostredníctvom internetovej stránky. Sčítanie sa uskutoční vo všetkých členských štátoch Európskej únie naraz, čím sa zvýši medzinárodná porovnateľnosť výsledkov. Do formulára nebudete uvádzať svoje meno, priezvisko, ani rodné číslo, čiže aj po vyplnení zostane anonymný. Výsledky sa budú zverejňovať priebežne, komplexne budú známe najneskôr v marci 2014.

Okrem iného bude toto sčítanie obyvateľov aj prieskum o tom, koľko ľudí sa hlási ku konkrétnej cirkvi alebo či sa nestotožňuje so žiadnou cirkvou. Nenechajme sa spliesť, nejde tu o osobnú vieru v Boha, ani o to, či ste pokrstení alebo či chodíte do kostola. Ide o náboženské organizácie - cirkvi. Čím viac občanov sa prihlási k cirkvám, tým viac budú môcť kňazi zasahovať do verejných a štátnych záležitostí, do politiky a financií. Budú si stále viac a viac nárokovať na neprimerané financovanie ich organizácií z daní nás všetkých, ktoré by mohli byť použité napríklad na zdravotníctvo, školstvo, dôchodky a pod.

Práve to je dôvod, prečo cirkvi pripisujú výsledkom sčítania veľký význam. Katolícki aj evanjelickí biskupi píšu pastierske listy (http://www.webnoviny.sk/slovensko/biskupi-vyzyvaju-aby-sa-ludia-pri-s/27...), ktoré sa čítajú v chrámoch po celom Slovensku pri bohoslužbách, len aby sa k nim "ovečky" prihlásili. Ak si však myslíte, že cirkvám záleží hlavne na tom, aby sa zistilo pravdu o skutočnom počte ich členov, žijúcich podľa zásad ich viery, mýlite sa.

Pozrime sa, ako dopadlo minulé sčítanie obyvateľov z roku 2001 (http://adam.humanisti.sk/?p=68), a aký vplyv mal na vývoj spoločnosti. Už vo svojom pastierskom liste z roku 2001 katolícka cirkev pokrytecky vyzývala, aby sa k jej viere prihlásil každý, kto bol hneď po narodení (a teda nie z vlastného rozhodnutia) pokrstený - na jeho súčasnom postoji k viere a cirkvi vraj nezáleží:

„Ide o vás veriacich, o vás všetkých, o tých, ktorí boli pokrstení… Zahrnutí sú aj tí, ktorí sa azda od Cirkvi vzdialili, ktorí azda pochybujú o viere … Cirkev aj na všetkých týchto pamätá, pokladá ich stále za svojich synov a dcéry. … Aj títo všetci nech pri sčítaní ľudu zaznačia do príslušnej rubriky, že sú pokrstení, že sú katolíci – že patria srdcom do Cirkvi.

Buďme hrdí, že sme veriaci a prihlásme sa pri sčítaní k svojmu krstu. Všetci pokrstení tvoríme túto Cirkev, veľké spoločenstvo v Kristovi… Prihlásme sa k Cirkvi bez ohľadu na akúkoľvek politickú príslušnosť. Náš krst a naša príslušnosť k Cirkvi nás ponad všetky rozdiely spája do jednoty.“

Ku katolíckej cirkvi sa tak prihlásilo 68,9% obyvateľov, pričom ale vôbec nemuselo isť o skutočných katolíkov, ktorí súhlasia s každým stanoviskom cirkvi. Následne cirkev tento údaj využilanielen k tomu, aby získala zo štátneho rozpočtu (z našich daní) čo najviac peňazí a tým si upevnila moc, ale tiež k tomu, aby výsledkami sčítania mohla po nasledujúce roky argumentovať, aké veľké percento populácie reprezentuje. O tomto vypovedá napr. aj päťročný plán katolíckych biskupov na roky 2001-2006, ktorý smeruje k získavaniu majetku, financií a ovplyvňovaniu politickej moci na Slovensku a ktorý opisuje kniha Čierna má zelenú.

K financovaniu cirkví je treba uviesť, že štát priamymi dotáciami financuje v rámci schváleného rozpočtu platy a odvody duchovným cirkví a poskytuje príspevok na prevádzkové náklady cirkevných ústredí (biskupských úradov). Nemalé peniaze nás stojí aj cirkevné školstvo, platy učiteľov náboženstva a podobné. V rokoch 2000-2008 Slovenská republika zo štátneho rozpočtu poskytla cirkvám a náboženským spoločnostiam viac ako 6 mld. Sk. V roku 2009 to bolo viac ako 37 miliónov eur, a takisto v rokoch 2010 a 2011 (http://hnonline.sk/ekonomika/c1-46870330-cirkev-si-opasok-neutiahne). K odluke cirkví od štátu stále nedošlo, neexistuje žiaden zoznam hodnoty cirkevného majetku na Slovensku (http://www.sme.sk/c/5544084/cirkev-chce-o-odluke-diskusiu.html). Ani príjmy zo zbierok v kostoloch (http://www.sme.sk/c/5513669/zbierky-v-kostoloch-sa-zdanovat-nebudu.html) povinnosti verejného vyúčtovania nepodliehajú.


Príspevky cirkvám za roky 2000-2009

Katolícka cirkev bežne zasahuje aj do politiky prostredníctvom kresťanských strán a politikov. Keď bolo KDH vo vláde, vnútilo Slovensku bez ohľadu na názor jeho občanov základnú zmluvu s Vatikánom (http://stefandolinay.blog.sme.sk/c/232790/Potrebuje-tato-spolocnost-Vati...), ktorá je jednostranne nevypovedateľná a zakladá nebezpečný precedens, kedy tvorba zákonov v našej krajine má byť podriadená "formálnej" kontrole Vatikánu. Zmluva je jednostranne výhodná pre cirkev (http://img716.imageshack.us/f/imgfze.jpg/), a jej súčasťou je požiadavka prijatia ďalších štyroch čiastkových zmlúv. Bola prijatá napriek tomu, že jasne porušuje našu ústavu, v ktorej je napísané, že sa Slovenská republika neviaže na žiadnu ideológiu. V rokoch 2002 a 2004 boli následne podpísané dve čiastkové zmluvy, a to Zmluva o duchovnej službe v ozbrojených silách a zboroch a Zmluva o katolíckej výchove a vzdelávaní. Náboženstvo (v skutočnosti katolicizmus) sa stalo povinne voliteľným predmetom na štátnych školách. Uznáva sa právo cirkví na riadenie vlastných škôl, a zároveň štát nebude požadovať, aby cirkevné školy uskutočňovali také výchovné a vzdelávacie programy, ktoré nezodpovedajú jej ideológii. Ďalšie zmluvy zatiaľ podpísané neboli, aj keď cirkev a katolícki politici tuto tému opätovne otvárajú. Po minuloročných voľbách hneď v prvý deň rokovaní o programe novej vlády KDH ich pomenovalo ako svoju prioritu. Nakoniec sa však do programu vlády nedostali.

Zvýhodňovanie katolíkov našimi politikmi tým ešte zďaleka neskončilo. Uvedieme niekoľko príkladov len z minulého roku: Keď Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu označil umiestňovanie krížov v školách v Taliansku za porušenie práva rodičov vychovávať deti podľa vlastného presvedčenia (http://www.humanisti.sk/view.php?cisloclanku=2010010005), Národná rada Slovenskej republiky ich umiestňovanie v školách a vo verejných inštitúciách naopak schválila. Predsedníčka vlády Iveta Radičová a Konferencia biskupov Slovenska sa zhodli na tom, že otázky spojené s novou úpravou financovania cirkví momentálne nie sú prioritou a že vláda otvorí diskusiu k tejto téme len vtedy, ak bude zo strany cirkvi záujem (http://www.sme.sk/c/5564299/radicova-neotvori-odluku-cirkvi-od-statu.html). A najnovšia správa je, že minister zahraničných vecí Mikuláš Dzurinda pozval pápeža Benedikta XVI (http://www.aktuality.sk/clanok/180058/dzurinda-do-vatikanu-ide-pozvat-sv...). v roku 2013 na Slovensko – samozrejme za peniaze nás všetkých. Posledná návšteva pápeža na Slovensku v roku 2003 nás stála takmer 80 miliónov korún. Určite by sa tieto peniaze dali použiť oveľa rozumnejšie.

Nejde ale len o otázky, ktoré sú s náboženstvom priamo spojené. Cirkev si totiž nárokuje aj patent na morálku a snaží sa zasahovať do súkromného života každého občana bez ohľadu na jeho vierovyznanie. Stačí sa pozrieť do susedného Poľska, kde biskupi vyvíjajú veľký nátlak na politikov, aby zakázali umelé oplodnenie (http://www.sme.sk/c/5599987/polska-cirkev-varovala-lidrov-pred-zakonom-o...), ktoré oni považujú za "nedôstojné". Môže sa teda aj u nás stáť, že všetko, čo nie je v súlade s ich učením, zakážu už nielen svojim členom, ale budú to chcieť zákonom zakázať nám všetkým.

Na Slovensku napríklad ministerstvo školstva v roku 2007 kvôli nesúhlasu cirkvi odmietlo zaviesť sexuálnu výchovu do vyučovania etiky na základných školách, hoci odborníci pripravili metodickú príručku zohľadňujúcu praktické skúsenosti zo zahraničia. Takisto návrh zavedenia jogy do škôl ako nepovinný predmet vyvolal ostré protesty katolíckej i evanjelickej cirkvi - argumentovali, že by sa tým k žiakom dostalo aj hinduistické náboženstvo.

Sčítanie obyvateľov z roku 2001 tiež ukázalo, že ľudí bez vyznania na Slovensku pribudlo. Tuto kolónku označilo 13% občanov (http://portal.statistics.sk/files/Sekcie/sek_600/Demografia/SODB/Tabulky...), a po katolíkoch sú tak druhou najpočetnejšou skupinou občanov ešte pred evanjelikmi. Upozorňujeme, že na sčítacím formulári bola pre ateistov len negativistická kolónka "bez vyznania", ktorá neodráža realitu a nachádza sa na poslednom mieste. Určite by bolo lepšie, keby sa v budúcnu pridala aj kolónka "ateizmus" alebo napríklad "nenáboženský svetonázor". Za naše názory sa nemusíme hanbiť. Aj keď v našej spoločnosti stále existujú predsudky voči ateistom, sú títo ľudia úplne normálni, plnohodnotní občania, ktorí majú rovnaké a v niektorých prípadoch možno aj ešte vyššie morálne zásady, ako bežní veriaci.

Pripravili sme niekoľko letákov a plagátov, ktorými chceme upozorniť ľudí na význam sčítania obyvateľov a jeho dôsledky. Prosíme vás všetkých, ak súhlasíte s našimi názormi, aby ste nám ich pomohli šíriť.

Letáky si môžete stiahnuť tu:

http://www.ateizmus.sk/images/stories/letak01.png

http://www.ateizmus.sk/images/stories/letak02.png

http://www.ateizmus.sk/images/stories/letak03.png

http://www.ateizmus.sk/images/stories/letak04.png

Zdroj: bezvyznania.sk

Prevzaté z: dolezite.sk

február 18, 2011 21:52 popoludní
 • krát komentár

6 krát komentár

 1. Obrázok používateľa Anonym
  Anonymfebruár 19, 2011 14:46 popoludní

  Komentár: 

  Podla tohto clanku som myslel ze scitanie obyvatelov v celej eu organizuje katolicka cirkev :\

 2. Obrázok používateľa sakrahipik
  sakrahipikfebruár 20, 2011 23:24 popoludní

  Komentár: 

  čo tak kolónka : necirkevný svetonázor
  alebo kolonka : nech sa cirkev uskromní aspon o polovicu čo sa týka penazí

 3. Obrázok používateľa Anonym
  Anonymfebruár 19, 2011 18:26 popoludní

  Komentár: 

  Zaujímavý článok, je dobré vedieť, že vyplnením jedného políčka získavajú cirkvi ohromné peniaze. Je nezmysel chodiť do kostola, aby sme naplnili naše duchovné potreby, tie nezískame cez návštevu nejakej budovy. Hovoria, že Boh je všade, teda aj neustále pri nás, prečo potom máme chodiť do kostola? Samozrejme ide o moc, síce stráca moc a to sa jej nepáči, ale ľudia sa zobudili a pochopili, že nie sú stádo oviec, čo podporujú myšlienku neba a pekla. A najväčší gól je ten, že nechodenie do kostola je hriech, pričom Boh je podľa nich všade. Je jedno, či sa človek pomodlí doma alebo v kostole? Nie, podľa cirkvi nie. Duchovnosť sa získava inou cestou, nie tou čo učia v kostole.

 4. Obrázok používateľa Anonym
  Anonymfebruár 21, 2011 12:33 popoludní

  Komentár: 

  ''odborníci pripravili metodickú príručku zohľadňujúcu praktické skúsenosti zo zahraničia''----no som katolicka-som pokrstena- ale sorry- svoj nazor som si utvorila sama-to len na vysvetlenie--ale chcem sa vyjadrit k tomu v uvodzovkach.Som preto,aby sa deti v skole vzdelavali aj v tejto oblasti,ale urcite by som nebrala skusenosti prave zo zahranicia.Zijem v UK a tu vidim,ze to k nicomu nevedie- mladych mamiciek je tu pozehnane -nevyzretych mladych parov,co sa nedokazu o dieta postarat/a rodina ich odvrhne/ zostavaju doslova odkazani sami na seba a svoje problemy si castokrat ventiluju hadkami na ulici a decko zatial reve v kociku od hladu a zimy- co je sporo oblecene ,lebo tu decka nebabusia z zime ako nase mamky--takze zahranicne skusenosti treba dat bokom a riadit sa starym dobrym sedliackym rozumom!

 5. Obrázok používateľa Laci
  Lacifebruár 21, 2011 15:42 popoludní

 6. Obrázok používateľa Anonym
  Anonymfebruár 23, 2011 15:30 popoludní

  Komentár: 

  maximalne suhlasim s tymto clankom, uz dlho sa toho obavam, a upozornim na to paru ludi, ktori zatial len a len suhlasili, aj napriek tomu ze veria.

 

 

Top