Obrázok používateľa CEZ OKNO
Chápeme transformáciu 2012 správne?

Málokto z nás si zrejme uvedomuje dôležitosť magického dátumu 21. 12. 2012. Ja mu však neprikladám dôležitosť z pohľadu nejakých proroctiev alebo katastrofických scenárov ktoré nám ponúkajú médiá, ale ako významný deň nasej civilizácie. Naše ľudstvo, naša spoločnosť ma jedinečnú možnosť využiť tento deň vo svoj prospech. Stojíme na prahu nového veku, nových vplyvov, nových myšlienok, nových činov a nových možností.

21. 12. 2012 nie je deň ako každý iný, je to deň nového začiatku...

V prírode významný deň, ktorý naši predkovia pravidelne s úctou oslavovali. Ja osobne sa na tieto dni každý rok teším. Prinášajú mi väčšiu radosť ako predvianočný zhon za materiálnymi statkami. Zem sa dostáva do bodu návratu k slnku. Deň sa začína predlžovať a začína prúdiť nová energia do magnetického poľa ZEME a táto energia určuje aký bude nasledujúci rok. Všetky zvieratá a príroda na túto energiu pravidelne čakajú a adekvátne reagujú. Všetko sa prebúdza k novému životu. Aj každý nový deň má podobný náboj, vždy keď ráno vstávame, máme do nového dňa novú energiu a včerajšie problémy akoby zanikajú.

Žiaden deň ani rok nie je rovnaký, vždy prináša niečo nové. Ako sa záver roka či dňa nesie v súmraku, v chlade, útlme, v stagnácii keď staré končí a nové začína, tak tento nový začiatok nesie zo sebou vždy novú energiu, ktorá poháňa život dopredu k novej tvorbe. Na začiatku má vždy najväčší energetický potenciál, keď sa staré prelína s novým, staré stagnuje a nové exceluje. Je to cyklus stvorenia. A nezabúdajme, že sme na prahu nového storočia. Na začiatku nového Milénia. A to najdôležitejšie, sme na začiatku nového veku, kedy končí starý Platónsky rok a začína nový.

Svet ako ho poznáme a teda spoločnosť v ktorej žijeme a systém ktorí tento globálny kolos poháňa, už dávno stratil životaschopnosť. Každý z nás na vlastne oči sleduje ako svet, v ktorom žijeme svojou vlastnou činnosťou, prichádza ku kolapsu zavedených systémov, ktoré sami likvidujú základy spoločnosti. Je to prirodzené, deje sa to v menších cykloch každý deň či rok, a vo väčších cykloch pravidelne v stanovenú dobu, že nové nahrádza staré. Je však ťažké si tieto väčšie cykly uvedomiť, nakoľko náš život je krátky, ale dejiny nám priniesli poznanie, že nič nie je večné. Budeme teda čakať na tento kolaps alebo prispejeme každý svojou pozitívnou myšlienkou ku krajšej budúcnosti.

Ak premárnime tento jedinečný deň, ktorý tu je pre nás a nie pre minulé civilizácie, tak budeme musieť čeliť vážnym problémom o prežitie a to je skutočnosť ktorú cítim ako reálnu. Tento systém už naplnil svoje ciele a všetci sme už umorený týmto chaosom, s ktorým si už ani ekonómovia a vzdelaní odborníci nevedia dať rady. Všetko to zlé čo na nás každý deň v tomto kritickom období dolieha, má však veľký význam pre naše poznanie skutočnej reality a napomôže nám k realizácii lepšej budúcnosti. My teraz žijeme na planéte ZEM a je to len a len naša voľba ako s týmto dňom a budúcim životom naložíme. Nikto to za nás nepríde zrealizovať!!!

Ako teda môžeme prispieť k tejto zmene? Ako môžeme byť nápomocní pri tejto transformácii? Je to jednoduché ak si spoločne uvedomíme že všetko sa okolo nás realizuje na základe myšlienky. Nič sa nedá urobiť bez toho, aby sme to nevymysleli, nepremysleli, nedomysleli. Zmena určite nepríde odrazu!!! Aj keď si zmyslíme, že postavíme dom, tak sa myšlienka nezrealizuje okamžite. Chce to dobrý návrh, dokonalé naplánovanie, nadšenie a realizačnú myseľ. A preto tu je jedinečná príležitosť využiť tento významný deň, keď takmer celá planéta bude niečo očakávať a každý z nás bude mysľou pripravený reagovať na prípadne signály a zmeny. Mnohý z nás, mnohé národy, kmene či skupinky na svete budú pozitívne pripravené nielen oslavovať Slnovrat, ale odovzdať pozitívnu myšlienku novému nastupujúcemu veku.

Predstavte si milióny ľudí na planéte ZEM mysliacich na lepšiu budúcnosť. Určite je málo z nás spokojných s tým ako tu teraz žijeme a ako nás spoločnosť zotročuje a likviduje nielen planétu, ale aj samotné ľudstvo. Ako môžeme proti tomuto zlu tejto moci zakročiť? Je to veľmi ťažké niečo pozitívne vymyslieť, ale dávna minulosť nám ukázala že to ide, dokázali sme to 17. 11. 1989 a nebolo to treba vyhlásiť v rozhlase či v televízii.

Deň 21. 12. 2012 je vyhlásený, je predurčený a je len na nás ako ho využijeme

Či sa necháme zmanipulovať médiami, že zase sa nič neudialo, alebo sa spoločne aktivujeme k nastávajúcu transformácii pre celosvetový prospech.

Aj rok 2000 bol významný ale zrejme si to uvedomíme až časom, kde vyhodnotíme dekádu ako desaťročie významných zmien pre ľudstvo. Veď tento svet sa už v predchádzajúcej dekáde začal meniť, len si to treba uvedomiť, nezaostať a napomôcť k pozitívnemu prechodu do nového vývojového obdobia.

Za pár desaťročí budeme tento dátum považovať za koniec sveta, v ktorom sme žili a za začiatok nového sveta v ktorom žijeme. Tento vývoj už pre človeka nemá evolučný potenciál nakoľko človek zabíja sám svoju ľudskosť a najhoršie je, že to tejto spoločnosti vyhovuje. Takže od spoločnosti neočakávajte, že nám s tým pomôže. A ľudstvo samotné ak s týmto niečo neurobí tak vyhynie. Planéta ZEM nám ukázala za posledne obdobie svoj hnev a svoju silu, ale nezmietla nás z povrchu zemského ako by sme si zaslúžili, a dáva nám hádam poslednú šancu na prežitie.

Využijeme túto výzvu správne?

Richard Orémus

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

Transformácia
http://www.cez-okno.net/rubrika/transformacia

december 19, 2012 23:02 popoludní

 

 

Top