Obrázok používateľa CEZ OKNO
Dejiny DNA a Ľudskej Rasy I.

Přijal Lee Carroll 29. 8. 2009 v Portlandu, Oregon; originál na www.kryon.com
Pozdravujem vás, moji drahí, Ja som Kryon z Magnetickej Služby.
Dali by sme čokoľvek aby sme anulovali pravidlá slobodnej vôle aby sme sa ukázali takým spôsobom ktorý by umožnil dokázať že sme naozaj tu. Ale na tejto planéte slobodnej vôle ste to vy kto musí nám otvoriť dvere. Stojíme ako anjeli sme vo vašich životov kráčajúc neustále s vami. V bode kedy sa narodíte na tejto planéte anjeli obklopia miesto vášho narodenia a potom s vami zostanú do vášho posledného dychu. V tých počiatočného týždňoch môžete vidieť nemluvňa ako sa nemluvňa doširoka otvorenými očami skutočne pozerá na anjelov! Dieťatko na nich ukáže a usmeje sa na nich, ešte aj keď je dva alebo tri týždne staré, pretože dieťa nás poznáva. Každý z vás to robil, vskutku, v tých skorých dňoch je tak veľa zmien a na tak veľa si treba zvykať tak čerstvo vonku z lona, sú anjeli útechou pre bábätko. Pamätáte sa? [Kryon sa smeje] Potom sa vám pomaly tá realita vytratí. Pomaly. Al mnohí z vás to videli keď sa dieťa pozerá ako vy hovoríte do prázdna a je potešené tým čo vidí.

Toto sú tí istí anjeli, ktorí sú s vami teraz. Oni nestarnú, viete? Ale vy áno. Boli s vami počas všetkých vašich životov; kráčajú vedľa vás; vchádzajú s vami; odídu s vami. A ak ku nim nikdy neprehovoríte, oni nič nepovedia. Pretože taká je dohoda. Ale oh, Ľudské Bytosti, ak nám venujete len malý priestor v zámere, a poviete, „Drahý Bože, ukáž mi že som milovaný,“ otvoríte povodňové stavidlo. Pretože vtedy vstúpime do vašich životov v takej miere ako nám dovolíte. Vtedy vám dáme to čo žiadate, začne synchronicita, vyučovanie, držanie ruky a skončí sa pocit osamelosti. Vtedy vás naplníme do takej miery, že sa vás nebudete týkať choroba alebo vek alebo dráma. A budete vidieť len ubezpečenie toho kto ste. Vždy to tak bolo odo dňa kedy sme začali, pretože našou prácou je poskytnúť vám vedomie že ste našou súčasťou.

Správa je svätá (posolstvo je sväté)

Stále sú takí, ktorí sa divia tomuto procesu channelingu (duchovného spojenia). Funguje najlepšie keď je kontaktér čistý. Funguje to keď je predpojatosť bytia oddeleným Človekom odstavená nabok. To je spôsob ako to funguje a vždy to tak bolo. Všetke Písma Sväté na planéte napísali Ľudia. Pozri sa na to ako to funguje, Ľudská Bytosť, pretože len vy sami ste zodpovední za všetky proroctvá a všetky dobré veci ktoré v nájdete v tých slovách, ktoré vás utešujú, a o ktorých vravíte že sú od Boha. A tak je to znova, že predstupujeme pred vás s informáciou, ktorá je odovzdaná týmto svätým, starodávnym spôsobom.

Informácia odovzdávaná tento večer tým, ktorí sú v miestnosti je odovzdávaná, ako by ste to nazvali vy, v reálnom čase. Tí, ktorí počúvajú a počujú vo vašej budúcnosti, ako to títo čo tu sedia nazývajú, vedia ako to funguje. Avšak tento lineárny pohyb času nie je naša realita. My sme kvantum, preto môžeme vidieť potenciál toho kto sa pozerá na túto stránku, dokonca aj keď sa to pre tých čo sedia predo mnou ešte nestalo. Znamená to, že správa, hoci je celá o minulosti, je stále osobná a my vás pozývame aby ste cítili jej starobylú pravdu, pretože my vieme koho oči spočívajú na tejto stránke.

Všetky údaje ktoré vám teraz dám už vám boli odovzdané niekedy za posledných 20 rokov v rámci channelingov Kryona. Ale nikdy sme vám nedali tento prehľad, pretože začíname sumarizovať témy kvôli jednoduchosti, jasnosti, aby začali byť menej obmedzené a viac prítomné vo vašej realite. Jednoduchá reč a jednoduché slová je to čo vám môže jasný channeling priniesť.

Informácia o dnešnom vyučovaní

Je to pre nás dar, že budete sedieť a dovolíte nám omyť vaše nohy. A zatiaľ čo vám môj spoločník poskytne informácie, bude vo všetkých srdcia ktoré sú tu prítomný tretí jazyk. Niektorí z tých, ktorí počúvajú a čítajú vo vašej budúcnosti budú tiež dotknutí. Pretože my vieme kto ste keď vaše uši načúvajú týmto slovám, pretože my vás tam vidíme. Vidíme vaše tváre a vidíme aj svetlo ktoré máte. Nie je to náhoda že ste sa slobodne rozhodli vstúpiť do tejto komunikácie v tento deň.

Nech je informácia poskytnutá dnes odovzdaná mnohým. Táto informácia, ktorú teraz dávame je o pôvode DNA.. od vzniku DNA do súčasnosti. Budeme hovoriť o spôsobe ako sa objavila na planéte, o spôsobe ako funguje, o spôsobe ako sa zmenila a o veciach ktoré potrebujete o nej vedieť v tejto novej energii aby ste sa dostali na miesto kde ju budete môcť začať používať tak ako bola navrhnutá.

V tomto vyučovaní musíme začať tam kde môj spoločník začal dnes aj vo svojej sérii prednášok. Pretože mnoho z toho čo vyučoval počas týchto posledných hodín bude pokryté aj tu. Avšak pre tých, ktorí sa ku nám práve pridávajú prostredníctvom prepisu, začneme na začiatku... taký je spôsob ktorým žijete v lineárnom svete. Začneme dejinami DNA a ľudstva.

O čo ide pri DNA?

Bola položená otázka, „Kryon, prečo tak veľa hovoríš o DNA? Je to biologická charakteristika Ľudského tela. Je to plán pre Ľudský genóm. Zapisuje chémiu pre všetky gény, vyše 30.000 génov. Ale prečo by si mal o tom hovoriť? Nehovoríš o molekulárnych látkach alebo chémii, tak prečo by si mal hovoriť o DNA? Radšej nám namiesto toho rozprávaj o duchovných záležitostiach.“

Táto kritika bola vyslovená mnohými. Títo silne duchovne hľadajú, ale sú sklamaní a nechápu prečo hovoríme o DNA, zdanlivo fyzickej charakteristike Človeka. Tak mi to dovoľte, moji drahí, konečne vysvetliť, ak patríte medzi tých, pre ktorých nastal čas odhaliť čo je to DNA.

DNA je základné jadro toho kto ste, fyzicky rovnako ako duchovne. Ak by ste si mali zvoliť miesto kde zotrváva Vyššie Ja, je to vo vašej DNA. Akášický Záznam, ten dokument všetkého čo ste kedy boli, je v DNA. Všetky životy, celý váš duchovný rast, všetky vaše talenty počas vekov vašich životov sú tam. Karma s ktorou ste prišli a ktorú mnohí z vás rozpustili je tam. Záznam toho osvieteného činu je tam.

Vaša Ľudská duchovná minulosť je tam, zapísaná v kvantových časticiach. Niektorí z vás to chápu do miery že vedia že boli Lemurania. Ak to takto cítite, poznáte neuveriteľnú hlbokú znalosť toho čo je vo vás. To je dôvod prečo hovoríme o týchto veciach. Pre Človeka je veľmi ťažké tomu uveriť, pretože to znamená, že mnoho z toho čo ste cítili akoby to bolo „mimo vás“ je vlastne vnútri. Ale to zodpovedá učeniu Majstrov, a Kryona, že ste stvoriteľom, a že procesy majstrovstva sú vo vás.

Veda o DNA

Uplynulo len pár rokov odkedy vám veda poskytla dôkaz toho o čom budeme teraz hovoriť. Zmienili sme sa o tom v minulosti a teraz to povieme rovno aby nebolo pochýb o tom z čoho veda robí záhadu: Vaša DNA má vyše 3 miliardy chemikálií. Každá molekula DNA, ktorá je slučkou, má v sebe vyše 3 miliardy chemikálií. Je to molekula tak malá, že potrebujete elektrónový mikroskop aby ste ju videli.

Projekt Ľudského Genómu, vedecká snaha, odhalila záhadu: Len 3% chémie DNA niečo robia! Hovoríme o častiach DNA kódujúcich bielkoviny. Tá samotná vytvára vyše 30,000 Ľudských génov. Tieto gény sú plánom pre život, ktoré ste hľadali. Ale len 3% z DNA tvoria celý scenár vytvárania génov. Tri percentá to celé robia, všetko čo projekt hľadal. Vyše 90% chémie skúmanej DNA je preto záhadou, pretože sa zdá že nemá žiadny zrejmý význam. Neexistuje pozorovateľný systém, symetria alebo biologický účel v rámci 90% chémie. Nemá chemické kódy ako časti kódujúce bielkoviny. Zdá sa že jeho povaha je náhodná a niektorí ju dokonca nazvali „odpadová DNA“.

Niektorí biológovia sú presvedčení, že táto časť DNA je zvyšok po chémii z evolučného procesu a ďalej sa Ľudskou Bytosťou nevyužíva. Nie je tam žiadny kód a zdá sa že nič nerobí. Preto existuje sklon nevšímať si ju. Je zbytočná.

Skupina starších urobila ohromujúci objav: Cestovateľ v čase nechal na pláži úžasný bezdrôtový stereo systém. Malé výkonné reproduktory peckujú najúžasnejšie rytmy a ľudia sú nimi fascinovaní. Neodvážia sa ho dotknúť, ale sedia a tešia sa z hudby, nechápu ako je vytváraná ani čokoľvek o lesklom zariadení pred nimi.

Po mnohých dňoch sa začnú pozerať hlbšie do tejto zdanlivej mágie. Sú zvedaví, pretože zvedavosť je hlavná črta Ľudskej Bytosti. Začnú to analyzovať. Prehliadajú si ho znova, neodvážia sa ho dotknúť, a starší konečne všetkým oznámia že tomu prišli na kĺb.

Vidia CD prehrávač, hlavné zosilňovače a jednotky ktoré držia reproduktory... veľa prístrojov. Avšak reproduktory sú miestom odkiaľ zvuk vychádza a preto sú to reproduktory, ktoré zdanlivo vykonávajú celú prácu.

Kmeň sa zíde a oni ohlásia svoje objavy: Pokročilé vesmírne bytosti pristáli a zanechali tu svoje prístroje. Múdri muži kmeňa nevedia zistiť na čo to všetko je, ale dve malé časti sú zodpovedné za hudbu, ktorú počujú. Zbytok zariadenia je záhada, a musí to byť jednoducho vesmírny odpad, ktorý nemá nič spoločné s hudbou.

----------------

Prirovnanie hovorí samo za seba. To čo nebolo pochopené ako „časť celku“ je odmietnuté kvôli nevedomosti. V tomto príklade sa skrýva ešte viac ako by ste si mohli myslieť. To čo nevidia nie je len ohromná technológia na prehrávanie hudby. A čo tvorenie a komponovanie hudby? Čo tí, ktorí ju nahrali a ohromné zdroje ktoré ešte boli vynaložené na to aby sa dostala do CD prehrávača? A čo dejiny hudby samotnej a vývoj rytmov počas storočí? V piesku sa pred nimi skrýva obrovské duševné tajomstvo a oni vidia len reproduktory, pretože to je jediná vec ktorá „robí hluk“.

Evolúcia a to čo nazývate Matka Príroda (Gaia) pracujú spolu a sú veľmi hospodárne keď príde na Ľudskú biológiu a život všeobecne. Či už to je objavenie sa fotosyntézy na planéte v pravej chvíli, alebo spôsob ktorým sa vyvíjal Ľudský genóm, systém zahadzuje veci, ktoré nie sú potrebné. 90% DNA, ktorá nie je pochopená, nie je odpad. To ťažko! Práve naopak, je to procesor a inštrukcie, ktoré riadia časť, ktorá je pochopená. Je to spracovanie hudby, ktoré prehrávajú tie 3%.

Poviem vám presne čo to je a chcem aby ste počas odhalenia uvažovali čo by to mohlo znamenať pre vás osobne. Deväťdesiat percent vašej DNA je doslovne kvantový plán vašej božskosti. Je to dokument vášho Akáš. Je to záznam všetkých životov, všetkých vecí ktoré ste vykonali, celého rastu, každého zjavenia Pána a všetkých zlyhaní. Pre tých z vás, ktorí sa nazvali Lemuriánmi to predstavuje nesmierne množstvo skúseností na planéte po celú cestu od začiatku o ktorej budeme rozprávať.

Veci v kvantovom stave nie sú logické v 3D. Kvantová fyzika dáva veľmi malý zmysel lineárnemu mysliteľovi a vy ste lineárni. Preto „predsudok“ ktorý nesiete je samotný fakt: Že vaša realita je založená len na niekoľkých dimenziách, z tých ktoré využíva Vesmír. Pokiaľ sa odhalí „zbytok obrázku“ budete najpravdepodobnejšie napriek vašim vedeckým skúmaniam vidieť len obmedzenú realitu v ktorej zotrvávate. Veci mimo 3D zostanú záhadou, zdanlivo náhodné a chaotické namiesto logických a systematických. Vaša DNA v sebe nesie duchovný plán a všetky inštrukcie pre to kto ste. Všetko toto je v 90%, ktoré sú kvantové.

Preto diskusia o DNA je diskusia o vašom stvorení, vašich Akášických záznamoch a vašom duchovnom pôvode. To je dôvod prečo sa na ňu sústredíme.

Ľudské vedomie... 3D?

Je na čase prepojiť tieto veci a rozmýšľať o väčšom obraze: V tých 90% kvantovej DNA je Ľudské vedomie. Vedomie ľudstva nie je merateľné kódmi a génmi. Je mimo dosah chémie a ostáva byť niečím čo veda vidí ako záhadný výsledok toho ako sa spája dohromady biológia... znova, neexistuje pochopenie toho čo vytvára „celého Človeka“. V Ľudskom vedomí je vaša schopnosť hovoriť ku DNA, ovládať ju, pracovať s ňou a stať sa jej časťou. To je to čo sme učili od začiatku. Preto jedným z najväčších tajomstiev vašej vlastnej reality je vaša schopnosť veliť svojmu vlastnému telu a jeho základným funkciám.

A teraz, podľa novej vedy, dokonca aj niektoré procesy planéty samotnej sú chápané ako ovplyvnené Ľudskou myšlienkou. Začínate získavať obraz? 90% vašej DNA môže byť v skutočnosti časťou niečoho väčšieho ako vaša vlastná osobná biológia.

Jedna z prvých vecí, ktoré sme vám kedy povedali, že vedomie hýbe Zem. Vedomie je zodpovedné za vibrácie planéty, a vy ste boli vždy schopní zmeniť to o čom ste si mysleli že s vami nesúvisí... skutočnosť toho čo sa deje na vašej planéte. Keď začnete chápať túto pravdu, úplne pochopíte že Gaia na VÁS reaguje!

Takže takto to funguje, jasne povedané. Len vďaka vývoju Ľudského genómu a objavu jeho 90% ktoré zdanlivo nič nerobia, môžeme hovoriť o tom čo naozaj robí. V určitom bode času to začne dávať vede zmysel. Nápoveda: Keď sa pozrú na tých 90% a začnú ich študovať ako nekódované engramy, začnú chápať, že najväčšia časť DNA sú vlastne modifikátory signálov pre tie 3%, ktoré sú motorom ktorý poháňa biológiu Ľudského tela.

Hlavolam slabostí Ľudského tela

Pred mesiacom sme hovorili o tejto záležitosti: Nachádzate sa tu na vrchole rebríčka DNA na planéte Zem, a máte systém ktorý je slabý.. oveľa slabší ako by ste očakávali. Nasleduje prehľad.

Vaša bunečná štruktúra nepredstavuje to čo vám bolo pôvodne dané. Skôr než by sa vyvíjala, sa kvantová časť DNA previedla ako odozva na Ľudské vedomie (ovládač vašej reality). Skutočnosť je, že váš imunitný systém nepracuje moc dobre! Mnoho hlavných vírov na planéte ho náležite obíde. Všimli ste si to? Neviete zastaviť dokonca ani bežné nachladnutie.

Mohli by ste povedať, tu je nejaký problém, a naozaj je! Pretože 90% vašej DNA, o ktorej sa predpokladá že bude kvantová je účinných len na 30%. Dali sme vám túto informáciu pred nejakým časom, ale pre túto lekciu vám ju dám znova aby logika tohto vyučovania bola súvislá.

Stručne, poviem toto: Aký pocit vo vás vyvolá poznanie že môžete mať vo svojom systéme rakovinu a vaše telo vám to nikdy nepovie? Musíte ísť k medicínskemu odborníkovi a podstúpiť technický test na to aby ste zistili čo robí vaše telo! Čo to je za systém? Samo diagnostika, ktorá bola zabudovaná do Ľudskej Bytosti jednoducho nepracuje správne. Rakovina je výsledok neschopnosti Ľudského tela vyrovnať sa s modernou potravou. Výsledok vytvorí podnety ktoré nezodpovedajú predpokladu ako sa má telo pracovať... vyvážené delenie buniek spôsobom ktorý je vyvážený s chémiou toho čo prijíma ako potravu. Namiesto toho telo vytvára nenormálny rast... nádory ktoré nakoniec pohltia celý organizmus.

Rakovina nie je vírus, a nie je nákazlivá. Je to skôr nerovnováha... alergia na modernú spoločnosť. Imunitný systém vôbec nie je zapojený, pretože rakovina pripadá všetkým obranám tela ako normálna činnosť buniek akú stále vykonávajú. Nie sú normálne, pretože sú výslovne rakovinotvorné, ale „naučili sa“ ako sa skryť v bunkovej štruktúre. Kvantové vedomie vytvára systém „poznania“, ktorý upozorní telo na nerovnováhu. Výsledok je že by ste hneď mali vedieť že nastal problém, ale vy to neviete, keďže systém nepracuje tak ako bol navrhnutý.

Ďalšou vlastnosťou správneho správania kvantovej DNA je vytvorenie oveľa oveľa dlhšieho obdobia Ľudského života. Telo nechce starnúť! Chce žiť! To je základné prežívanie, takže je schopné, prostredníctvom intuitívneho procesu, vytvoriť inteligentný scenár pokiaľ ide o delenie buniek. Bez kvantového rozšírenia bunkové hodiny tela jednoducho počítajú dni a sledujú cyklus Mesiaca. Nič lepšie nevedia. Nefunguje to tak ako to bolo navrhnuté.

Niektorí starší (predkovia) vskutku žili životy dva alebo tri-krát dlhšie ako vaše. Záviselo to na tom kde boli a ako veľa kvantovosti stratili. Vedzte že: Prípadné úspešné procesy predĺženia života vyvinuté na tejto planéte budú mať všetky jednu vec spoločnú... zosilnené podnety pre DNA aby sa vrátila do viac kvantového stavu. Vy to nazývate „aktivácia DNA“.

Kvantové vedomie je to, ktoré je „zajedno so všetkým“ a bude rozhodne vedieť či bunky zdivočeli a neprimeraný rast ohrozuje zdravie. Ale váš imunitný systém vás neupozorní. Niečo je pokazené, ale by ste vyrástli v tejto realite, takže logika toho čo vám hovorím vám uniká. Keď strávite dosť času visiac dole hlavou, čoskoro bude vaše telo protestovať proti chodeniu alebo celkovo tej myšlienke (chodenia). Chodenie je niečo čo môžu robiť len majstri, alebo tak nejako sa tá myšlienka vyvinie. Preto nikto nechodí. To je jednoducho spôsob ktorým sa po čase Ľudská realita vyvíja, a to je to čo s čím zápasíme denne v tejto novej energii.

Keď sa poškodia nervy vo vašej chrbtici, existuje chémia, ktoré sa ponáhľa do tej oblasti a zabráni im aby sa spolu zrástli. Vedeli ste to? Samotný proces je známy vede a dokonca má aj meno! Je to presný opak toho čo chcete a zdá sa že protirečí tomu ako by telo malo pracovať. Niečo je pokazené.

Hviezdici dokáže narásť znova rameno ale vám nie. Aký to je pocit byť na vrchole vývojové rebríka? To všetko kvôli tomu, že „plán“ ktorý vytvára gény nefunguje tak ako bol navrhnutý.

Ale kedysi fungoval...

Dovoľte aby som vás zobral späť na začiatok.

Kryon.

- pokračovanie -

Informácia je slobodná a dostupná pre tlač a kopírovanie a rozširovanie ako si prajete. Jej Copyright však zakazuje jej predaj v akejkoľvek forme okrem vydavateľa.

Lee Caroll

Preklad: SiR http://ee.dunres.sk/

Prevzaté z: channeling.wbs.cz

november 21, 2010 20:06 popoludní

 

 

Top