Obrázok používateľa CEZ OKNO
Jaká jsou skutečná mayská poselství k roku 2012? (1. část)

Slunovrat 21. prosince 2012 ~ přesně v 11:11 světového času, znamená dokončení 5 125 let dlouhý cyklus podle mayského kalendáře | Spíše než že by šlo o lineární koncový bod, je tento světový cyklus, který se zavírá, přirozeně následován zahájení nového cyklu. Co tento nový cyklus má pro lidstvo přinést, je stále záhadou… 2012 se rovněž považuje za dokončení 26.000 let precese rovnodennosti (precese vychýlení, nebo také vlnivý pohyb Země, který má za následek změnu náklonu zemské osy vůči ekliptice - pomyslné dráze, po které putuje Slunce, o 23,5 stupně, ke kterému dochází každých 25.900 let - zde je uváděn zřejmě zjednodušený a zaokrouhlený údaj 26.000 let – pozn. překl.). Někteří říkají, že to označuje také konec světa.

Proč všichni mluví o roku 2012?

Nedávný film "2012" upozornil cíleně 140 milionů lidí. Bohužel však velmi deformuje Poselství Mayů přidružením ke strachu a ničení, které je znázorněno ve filmu. Scénář filmu, spíše než na motivech transformace a skutečném Poselství Mayů, je založen právě na těchto zmíněných motivech.

Datum 2012 vskutku znamená dokončení tohoto světa, cyklu Věků. Spíše než něco, čeho bychom se měli bát, chápejme ale Poselství Mayů jako signál pro nás, že potřebujeme duchovní probuzení a zjištění, že nynější časy na Zemi jsou destruktivní pro planetu. Jsme společně v okamžiku křižovatky cest, která nás volá k naší účasti v co největším počtu. Jsme každý z nás právě předvoláni přinést naše inspirace a rozhodnutí do popředí všeho. Musíme všechna naše místa připravit pro transformaci naší lidské kultury, být jedním v harmonii - sami, navzájem a s veškerou přírodou.

Společně jsme ve skvělém procesu. Žijeme v době bezprecedentní výzvy, transformace a příležitosti. Tato planetární chvíle předtím nikdy v historii lidstva neexistovala. Starý (nynější) svět je mentalitou založen na separaci, chamtivosti, nevědomosti a bezvědomí spotřebitele materialismu, který dosáhl nebezpečného vrcholu. Současně tu nikdy pro nás nebyla tato možnost, jako je právě nyní. Nová realita se pokouší rýsovat náš svět, a to prostřednictvím našeho srdce a mysli, stejně jako se květiny pokouší růst přes praskliny v chodníku. Nová řešení vznikají v naší kolektivní cestě – do nových věd, do nových ekonomických modelů, nové léčitelské způsoby, nové energetické technologie, nové vzdělávací modely, nové formy řešení konfliktů, atd. Tyto časy krize jsou pro sjednocení, k probuzení do naší osobní a kolektivní odpovědnosti v této jedné planetární rovnici.

Nyní žijeme ve velkých časech, ve kterých si musíme uvědomit, jak důležité je společně respektovat veškerý život. Toto je skutečný důležitý motiv z Poselství Mayů: „Skutečné vědomí se probouzí i ve všech, kteří dodnes zůstávali nevědomí. Je čas vědět, že se budeme moci účastnit tohoto skvělého procesu přeměny.”

Nový cyklus, který se má rýsovat, je založen na probuzení do krásy a odpovědnosti našich vzájemných propojitelností. Každý z nás má kus v této kosmické mozaice a pomáhat si musíme navzájem, vždy najít správné řešení pro tyto zvláštní časy.

Carlos čtvrtý, který byl vyškolen jako Ajqij v tradici Maya:

"Naše planeta může být buď obnovena, nebo zpustošena. Záleží na nás. Nyní je čas na probuzení a změny, ke kterým musí dojít."

"Toto je velmi důležitý moment pro lidstvo a pro Zemi. Každý člověk je důležitý. Jestliže jsi byl zrozen do tohoto období, máš zde duchovní práci, potřebnou k vyvážení planety. Největší moudrost je v jednoduchosti. Láska, respekt, tolerance, sdílení, vděčnost a odpuštění. Není to komplikované ani spletité. Za skutečné vědomosti se neplatí. Je to vše hluboko zakódované v naší DNA. Vše, co potřebujete, je ve vás. Velcí učitelé to říkají už od začátku. Najdi své srdce, a najdeš také svou cestu“.

Znamená rok 2012 „konec světa”?

Ne, ne, pokud jde o úplné zničení Země a nějaké „vzorce“ ze scénáře filmu 2012, ty se ve skutečnosti nejspíš vůbec nestanou.

Když se zamyslíme nad výrazem "konec světa", uvědomme si: pojem "svět" může odkazovat pouze na jeden cyklus, dobu, světovou éru. Proto rok 2012 signalizuje ukončení jednoho světa a naši „transportaci“ do nově vznikajícího světa.

Říká se, že svět skončí pro ty, jež jsou ovládáni materialismem a egem vlastního vědomí. (Pozn. Fenomén 2012: Pokud se ani v této době nerozhodnou změnit.) A svět, který bude následovat, bude založen na jiných hodnotách, na hodnotách, které ctí ducha a vzájemnou pokoru k veškerému životu.

Existují také myšlenky, které tvrdí, že 2012 přinese "konec světa takového, který známe". Ty mohou být spojené s jiným pochopením předzvěstí "konce lineární času," a nikdo není schopen říci, jak tyto úvahy mohou být pravdivé. Nicméně, na základě složité situace, ve které jsme se ocitli, nikdo nemůže předvídat dlouhověkost našeho moderního světa se všemi jeho technologickými závislostmi a neudržitelnými zvyky. Stejně tak, čím více vědomě se stáváme nelineární na synchronizující povaze existence, tím rychleji se můžeme skutečně vyvíjet mimo lineární čas.

V souvislosti s rostoucí pozorností na 21. prosinec 2012 si žijící Mayové z Guatemaly naléhavě přejí, aby se vědělo, že význam jejich starých proroctví byl zmanipulovaný. Nemají důvod pro všechen strach a hysterii, která je vytvořená uměle senzace-chtivostí o roku 2012. A chtějí, aby lidé věděli, že většina informací o roce 2012, které byly zveřejněny, nepochází od Mayů a nemají vůbec žádný základ v jejich kalendáři, a to i když se může zdát, že jsou s nimi spojeny.

V souvislosti s popularizací možného definitivního „konce světa" v roce 2012 je důležité si uvědomit, že tyto myšlenky se promítají na kolektivním vědomí lidstva a stěžují náš vnitřní proces transformace. Tam je smysl pro hrozící odplaty od přírody, jako velký trest za na naše skutky.

I když je jasné, že žijeme v době velké nejistoty a velké nerovnováhy, musíme si uvědomit, že se sami terorizujeme na strachu založenými zvěstmi, které nám vůbec nepomáhají čelit rostoucím výzvám, v kterých žijeme. Strach je gospel dnešní reality, a je dobrý jedině k pochopení, jak jsme zranitelní. Musíme pochopit, že pokud budeme věřit ve všechny ideje plné strachu, můžeme se snadno stát „vypnutí” a nevědomí, což nás – jako „krmivo” pro strach, zavede dále do temnoty.

V této době musíme přejít od strachu k uvědomnění. Musíme najít naše srdce a sledovat jejich inspiraci, protože jsou naši nejčistší průvodci a mohou nám pomoci vyladit se do naší jedinečné cesty.

Když se zamyslíme, jak by svět mohl vypadat po roce 2012, je to těžké s určitostí říci, protože nikdo nemůže zcela spolehlivě předvídat, jak konkrétně se budou události do roku 2012 vyvíjet a v nakolik změněném světě v té době budeme žít. Vše závisí na tom, jak hodně probudíme své vědomí, a nakolik všichni přispějeme svým potenciálem k tomuto probuzení...

Carlos Barrios, příslušník Mayů z oblasti Guatemaly o roce 2012

"Svět neskončí. Bude transformován. Všechno se změní. Změny se zrychlují již nyní, a budou se i nadále zrychlovat. Pokud lidé na Zemi dokážou dojít k roku 2012 v dobrém stavu, aniž by přitom příliš zničili Zemi, budou vedeni do nové, vyšší úrovně bytí. Ale abychom se tam mohli dostat, musíme transformovat nesmírně mocné síly (v nás – POZN. překl.), které usilují o zablokování této cesty. Lidstvo bude pokračovat dál, ale jiným způsobem. Struktura materiálu se změní. Díky tomu budeme mít příležitost, abychom byli více lidští, plni humanity.”

Na čem je založen film "2012"?

Režisér "2012" Roland Emmerich připustil, že má "milostný vztah" k příběhům o konci světa, což je evidentní z jeho předchozích filmů, "Den nezávislosti" a "Den poté".

Když Emmerich přemýšlel o scénaři pro film „2012”, přišel s myšlenkou, že globální povodeň je skvělý nápad pro film, protože by bylo možné udělat převyprávění příběhu Noemovy archy v moderním pojetí.

Jinými slovy, scénář filmu „2012” nemá oporu ve skutečnosti. Jak Emmerich vysvětluje: "Použili jsme pouze skutečnost, že Mayský kalendář končí. To nám dalo rok události a název filmu."...

Zajímavé je, že Emmerichova základní motivace k filmu podnítila opravdový zájem o tuto tématiku v celé moderní společnosti. Jak on říká, "doufám, že nezničíme naši planetu. ... Máme tu ještě války, které se dějí... Je to velmi smutné vidět a číst tyto novinky každý den, a vidět, co za co tito lidé bojují. Oni jako by nechápali, že naše hodiny stále tikají."

Zatímco Emmerich může chtít dostat naší pozornost a podnítit změnu našich způsobů – zvyklostí, nesmíme přehlédnout, že strach se dobře prodává. Jde tam o velké peníze a vše může být využito k zbytečnému zesílení humbuku kolem konce Světového cyklu, lidské zranitelnosti a strachu z neznámého. Charakteristikou tohoto filmu je nemoc chamtivosti, která dominuje tomuto skomírajícímu věku. I když je dobré, že stovky milionů lidí jsou takto obeznámeny o důležitosti roku 2012, je kriticky důležité, abychom lidem pomohli hledat pravdu mimo Hollywood postavený na katastrofách. Je třeba se pídit po pravém významu mayských proroctví. … Osobně i kolektivně, musíme si být vědomi toho, že věci, v které věříme, že se stanou do roku 2012, hrají roli ve vytváření Nového světa. Jednoduše řečeno, energizující globální kataklyzma scénáře filmu může být nakonec skutečností, protože způsobí mnohem víc strachu a paniky v kolektivu lidstva.

Spíše než být zahlceni negativními zprávami, které se mohou stát v příštích letech, bylo by dobré se raději zamyslet a zaměřit naši pozornost na pozitivní proměny, které by mohly nastat, a již byly zahájeny uvnitř nás a na našem společném světě. Jaký je nejlepší způsob, který může pomoci našemu rozvíjejícímu se duchovnímu probuzení? Udržte své oči, uši, mysl a srdce během těchto časů otevřené, opusťte postupně staré způsoby, které umírají a objevujte nové způsoby, které se začínají projevovat.

"Na co se soustředíte, to roste." - Jeho Svatost Yogi Maharishi Mahesh

Pozn. Fenomén 2012: Viz. také videa, kde je o vlivu našich kolektivních myšlenek na vytváření reality pojednáno více: Jaká je podstata naší reality? Propojují se naše myšlenky? Má někdo záměr mít naše myšlení "pod dohledem"?
Co se má stát v roce 2012?

Jeden může najít nespočet teorií o tom, co se může stát v roce 2012 - od všech katastrof, k celkovému osvícení a vzestupu. Je ale důležité podívat se za hranice tohoto humbuku, neboť mnohé z předpovědí k roku 2012, které jsou nyní v oběhu, nemají kořeny v samotném proroctví Mayů, a jsou jednoduše pouhou projekcí z lidské psychiky, našich základních nadějí a obav.

Teorie od Johna Majora Jenkinse o galaktickém seřazení v roce 2012 se staly velmi populární, a nemělo by být opomenuto, že Jenkins strávil desítky let výzkumu, aby pochopil dávné Maye a jejich vědy. Z jeho studie bájesloví a astronomie z Izapa, včetně starověkého Mayského kalendáře, vyplývá, že konec 13. Baktunu v kalendáři bude v roce 2012, přičemž je zdůrazňované jednou za 26000 let se opakující seřazení mezi sluncem v slunovratu a galaktickým rovníkem. Jenkins také potvrzuje, že toto je proces, který už probíhá a není to něco, co se děje jen v jeden den. To také je v duchovním učení starověkých Mayů. Nicméně, pokud je skutečný den 12-21-2012 určen – ačkoliv máme k dispozici mnoho proměnných a neznámých veličin, nikdo nemůže říct s jistotou říci, co se skutečně stane a jaký bude nebo nebude slunovrat v roce 2012, ani jak rychle se projeví všechny změny, které ještě přijdou. Již nyní ale žijeme v čase nevýslovné intenzity, na pokraji vyhynutí a průlomu.

Není na co čekat, protože jsme již „po bradu v bahně“! Naše společná cesta je ve sjednocení – propojení nás všech. Konečná podoba roku 2012 se může projevit v závislosti na tom, jakou cestu si zvolíme tady a teď.

Důležitým bodem myšlenek v mayském poselství od Ajqij Carlose Barriose je, že jde o varování od starověku, které říká, že možné pohromy ještě přijdou. Je důležité si ale uvědomit, že je v našich silách změnit výsledek. Barrios říká, že je v našich silách, aby se zabránilo nejhoršího scénáře sebezničení, a místo toho bychom se mohli dostat do vyšší úrovně našeho bytí.

Dále pan Barrios říká: "Toto je doba, kdy lidé potřebují vědět, co je smyslem vlastního života. Jedná se o nebezpečný čas, protože můžeme přejít do katastrofické syntézy polarit. Nebo to může být čas, kdy můžeme dojít pouze ke zničení tohoto materialistického způsobu života, tedy všech obchodních, hospodářských a sociálních postavení ve světě. Lidé potřebují, aby uvnitř sebe sama věděli, co ve skutečnosti jsou, a musejí najít harmonii s Matkou Zemí, s lidmi, s jejich Bratry, se Zvířaty, s Rostlinami. Je to důležitý čas. Jsme v době, která prorokuje, že lidstvo může být zničeno, nebo můžeme být všichni společně osvobozeni od všeho dnešního utrpení.”

V tomto procesu je zásadní, že na rok 2012 se stále díváme jen jako na důležitý lineární bod v budoucnosti, který neovlivníme. Říkáme: „některé události se stanou a určí náš osud.” Skutečností je, že právě teď jsme na hranici cyklů tohoto světa. Musíme ale pochopit, že je to proces, ve kterém jsme již nyní a nespočívá v tom, co bude v konkrétní den a čas. Jak je zřejmé, naše přílišné zaměření na budoucí události je jen rozptýlením pro naši současnost a naše možnosti. V širším kontextu této doby proroctví si musíme uvědomit, že realita, kterou si vytváříme sami, je teď a tady, spíše než se soustředit na budouvání představ o budoucnu!!! Žijeme budoucností, zatímco jsme zapomněli žít v přítomnosti!

Také, v širším smyslu, pokud se zamyslíme nad tématem Apokalypsy, která je spojená s proroctvím v roce 2012, můžeme se hodně naučit o původním významu slova Apokalypsa: Pravda, která byla skryta, zvedání opony, odhalení. (Pozn. Fenomén 2012: Vidíte v pravém významu slova „apokalypsa” slovo „konec”?) Můžeme vidět i dnes v našem světě, jak jsou „závoje ztenčeny”, a nám se odhaluje mnoho nových rozměrů, které byly dříve skryty. Korupce a šílenství po moci ve světě rychle vypovídají o tom, jak hluboce je nevyužita krása a moudrost žijící v našich vlastních srdcích!

Tranzit Venuše roku 2012

Dne 6. 6. 2012 zažijeme vzácný tranzit, kdy planeta Venuše prochází mezi Zemí a Sluncem. (Pozn. Fenomén 2012: Vytvoří se tedy přímka mezi Zemí, Venuší a Sluncem).

Venuše se z našeho pohledu pohybuje přes sluneční kotouč jen jednou za asi 120 let. Tranzit Venuše v roce 2012 bude ale již druhý během krátké doby. K prvnímu došlo dne 8.6.2004, o němž Dr. Jose Arguelles prohlásil, že byl "znamením úplného otevření brány pro rok 2012." (Pozn. Fenomén 2012: Transformace podle mnohých zdrojů probíhá od roku 2004...)

Venuše byla velmi ctěna starověkými Mayi, a někteří říkají, že pro ně byla jedna z nejdůležitějších planet v jejich kalendářích. Podle jedné z mála přežívajících Mayských knih se začátek nyní skomírajícího velkého světového cyklu dne 11. srpna 3114 před Kristem označuje jako "Zrození Venuše", a tak není divu, že na konec celého cyklu se vztahuje další tranzit Venuše!

Venuše je spojována s bohyní lásky, krásy, umění a srdce. Proto může přechod Venuše mezi lety 2004/2012 předznamenávat návrat pravého Božství. Vzhledem k tomu, že k předchozímu tranzitu došlo v roce 2004 a k dalšímu dojde roku 2012, můžeme v čase mezi roky 2004 a 2012, který lze nazvat "Velký čas návratu Venuše" nebo "Dveře k Venuši", hledat hodně možností otevřít více naše srdce a přijmout energií, která nám může pomoci a přináší nám nové příležitosti, nové vzory a nové možnosti.

Jak řekl astrolog Richard Giles: "Osm let, které nás dělí mezi oběma přechody, jsou velmi vhodné pro zpracování nových myšlenek, jak změnit svět. V předchozích cyklech se ukázalo, že globální komunikace a posun ve vědomí, pokud jde o rozsah a povahu světa, mají něco společného s těmito přechody. Důraz je kladen na roli Venuše jako na ženský subjekt a nadvládu pravých ženských povah... Venuše je v astrologii symbolem ženské lásky. Je to prvotní „JIN energie“ našeho systému. Je to harmonie, krása, společenskost, kooperace ženy a bohyně energie. Takže když se Venuše vyrovná se Sluncem (z našeho pohledu Země), je symbol životní síly spojen s láskou, ženskou energií, harmonií a se symbolem bohyně.”
Sluneční erupce

Dr. Jose Arguelles říkal v rozhovorech, že je určitě možné, že sluneční erupce v příštích letech by mohly vyřadit z provozu družice a elektrické rozvodné sítě, které nás jako moderní civilizaci velmi ovlivňují, protože jsme na nich zcela závislí.

Pokud jde o načasování této hrozby, je zajímavé, že podle NASA vrchol příštího slunečního cyklu zřejmě spadá do roku 2011 až 2012. (Pozn. Fenomén 2012: Dnes se díky opožděnému slunečnímu cyklu astronomové přiklánějí k rokům 2012 nebo 2013.) Během těchto vrcholů v slunečním cyklu mohou sluneční erupce a velké exploze, známé jako koronální výtrysky hmoty, střílet vysoce nabité částice směrem k Zemi, kde mohou potenciálně ovlivnit letový provoz, komunikační satelity a veškerou elektronickou infrastrukturu. Proud indukovaný v elektrických sítích by mohl způsobit takzvaný black-out, tj. stav, kdy by nadbytek elektřiny v atmosféře způsobil rozsáhlé výpadky elektrického proudu po celém světě.

I když nikdo nemůže říci s jistotou, zda se tato událost stane, je to horké téma mezi vědci, kteří předpovídají, že se blíží nejintenzivnější sluneční maximum za posledních padesát let. To je velmi důležité, protože za těch 50 let jsme vstoupili do zcela nové technologické éry. Prohlášení Národního centra pro výzkum atmosféry: "Další sluneční cyklus může být o 30-50% silnější než ten poslední z roku 2001”…

Je 2012 jen další Y2K?

Je otázkou času a budeme tady mít po povyku v roce 2000 kolem fenoménu Y2K druhé nechvalně známé datum. Datum 21. prosince 2012 velmi očekáváme. Nelze tedy samozřejmě vyloučit, že jsme si vytvořili další „Y2K scénář“, po kterém můžeme být značně překvapeni. Ale tak jako tak, místo toho, abychom viděli v datu 21.12.2012 predikci konkrétních událostí, raději bychom měli zimní slunovrat roku 2012 vnímat jako synchronizační bod, jak blízko může být absolutní začátek Velké éry lidských dějin…

Máme tu čest, že v tento den se 5125 let dlouhý mayský cyklus baktúnů resetuje na 13.0.0.0.0 a vrací se ke svému posvátnému bodu nula. Proto bychom měli vnímat slunovrat 2012 jako bránu pro vstup do nového světa, nového cyklu věku.

Přizpůsobte své srdce a záměry již dnes. Spíše než osvícení, které je také v souvislosti s nástupem nového cyklu často zmiňováno, je důležitý hlavně náš nynější postoj a pohled na svět. Buďte co nejvíce plni oddanosti, upřímnosti a žijte v harmonii. Události v naší společné planetární proměně budeme postupně odhalovat sami v sobě. Je tu mnoho proměnných a nikdo nemůže s jistotou předvídat směr naší cesty. Vše závisí na tom, jak se dnešní cesta ničení a destrukce změní v kolektivním vědomí lidského druhu.

Jak Carlos Barrios, příslušník dnešní generace Mayů, řekl: "Změna se nebude dít jen v tento den, není to jako záblesk světla... [21 prosince 2012], to je jen jeden bod... Bude to trvat roky..."

Spíše než snaha rozluštit, co se skutečně může a nemusí stát, můžeme rovněž spatřovat rok 2012 jako kód, který nám signalizuje nutnost podívat se do sebe a probudit se k větším a hlubším rozměrům našeho skutečného bytí.

Dostáváme se do nové lidské kultury a transformace křičí do všech srdcí! Je to náš úkol udržet, abychom probudili naše vědomí, musíme si navzájem pomáhat, stále si uvědomovat, že jsme součástí Jedné Planetární Rodiny, a podporovat jeden druhého v rámci našich možností. Pokud půjdeme touto cestu společně, můžeme i po roce 2012 pokračovat v naší cestě k nalezení správného vztahu mezi sebou a naší Zemí a naším Vesmírem a naplníme skutečné proroctví Mayů.

- pokračovanie -

Zdroj: fenomen2012.ic.cz

Převzato z: http://www.13moon.com/

Překlad: Josef Miltner, Jaroslav Krejčí; 10. 8. 2010

november 25, 2010 08:39 dopoludnia

 

 

Top