Obrázok používateľa CEZ OKNO
Mayská bohyně Pacha Mama o 12. a 21. 12.

Po pravdě řečeno, teprve s tímto vysvětlením se upokojil můj selský rozum. To mi dává smysl. Rozumím tomu takhle: 12. 12. tedy došlo k předání transformačních kódů malé části lidstva. Některým už byly předány dříve. 21. 12. budou tyto kódy Sluncem aktivovány a tato část lidstva vzestoupí fyzicky a duchovně. Z nich ti, kteří chtějí, odejdou do své příslušné dimenze (zmizí nám z očí), a ti, kteří chtějí, zůstanou a budou pomáhat ostatním v transformačním procesu, který bude trvat 3-4 roky. Pak teprve zde nastane Jednota vědomí. Tento proces současného vzestupu těla i duše je unikátní v celém vesmíru, dosud nikdy nebyl proveden. Takže detaily nejsou známy ani plánovačům, ale božské vědomí ví, že bude úspěšně proveden.

Ty 3-4 roky beru, nikdo nám nesliboval, že vše bude jako mávnutím kouzelného proutku. Mně trvalo přesně stejnou dobu dostat se z naprosté duchovní nevědomosti do relativní otevřenosti vědomí. Takže věřím, že to tak může být i s onou většinou, která se i v tuto chvíli jeví jako beznadějně nevědomá, a neumím si představit, jak by se 21. 12. náhle zázračně proměnila, i když Bůh může všechno...

Hlavně aby na sluneční skládce 21. 12. byla spálena naše pozemská temnota, jak máme slíbeno, a pak už vše půjde hladce...

Takhle to chápu, i když je to samozřejmě velmi omezené chápání, a více či méně se určitě mýlím. Ale jak říká mayská bohyně, dokud nevzestoupíme, tak stejně skoro nic nemůžeme pochopit (:-))), a tak si nemáme dělat zbytečné starosti...


PachaMama je bohyně uctívaná domorodými kmeny v Andách. Je známa jako Matka Příroda, Matka Země, Matka Světa, Matka Kosmu...

PachaMama začala ke mně mluvit, když jsem kontaktovala své vůdce, abych dostala pokyny pro nadcházející nanejvýš očekávané prosincové události. Vím, že je se mnou již dlouho, ale nikdy nevystoupila, a já jsem cítila, že má vědění mayských stařešinů. Řekla, že je Pacha Mama, a že je jednou z mých vůdců.

Zjevila se mi jako stará moudrá žena v tradičním oděvu Mayů, naplněná důstojností a klidem, s tváří plnou vrásek, všechny od širokého úsměvu.

Prožila jsem minulé životy v kulturách Mayů a Inků, zejména si vzpomínám na Andy, a cítím, že ten život byl obzvláště spojen s Mayi. A od nich jsem dostala před dvěma lety během dvou nocí velký náklad vzestupových kódů. Doslova jsem mohla vidět jejich tvar a barvu a ten nádherný starobylý kmen, který provedl předání. Tento náklad mě novým způsobem spojil přímo s vědomím Gaii, a v tu dobu jsem také začala se svým prstovým uměním. Umělecká tvorba mi nebyla cizí, ale tvoření prsty bylo naprosto nové.

Pacha Mama řekla, že 12. 12. 12. je období, kdy ti, kteří jsou připraveni, protože si tuto službu zvolili dávno před narozením, prožívají nahrání kódů, které jsou nezbytné pro zformování a vytvoření nového křišťálového těla.

Jsou i takoví, kteří dostali tento náklad již dříve, protože jejich sjednocené vědomí bylo již nějakým způsobem rozvinuto. Potřebovali, aby jejich těla udržela krok s tímto procesem, a tak u nich byl aktivační proces proveden dříve.

Obecně se dá říci, že pro ně přinese 12. prosinec obrovské prohloubení Jednoty vědomí a energie, což je zavede do hloubi bez myšlenek, do zdroje stvoření.

21. prosinec je pak dnem, kdy kódy nahrané 12. prosince budou aktivovány Sluncem, které bude v tento den znovuzrozeno. Od tohoto dne bude Slunci dovoleno předávat přímo Jednotné vědomí z Galaktického centra našemu světu.

Takže jsou tu dva hlavní procesy: Kvantový skok ve vědomí a kvantový skok v transformaci těla. V dřívějších procesech vzestupu tu byla pouze transformace vědomí, ale tentokrát se transformuje i tělo, protože vzestupujeme s ním, a musí tedy být schopno plně udržet nové Vědomí.

Oba procesy jsou iniciovány 12. a 21. prosince, důraz na tělo je všeobecně 12. prosince a důraz na vědomí je všeobecně 21. prosince.

V porovnání s více než 7 miliardami lidských bytostí je počet těch, kteří obdrží nahrané kódy pro transformaci těla, relativně malý, a malý je i počet těch, kteří dostanou iniciaci do Jednoty vědomí.

Jsou tu i ti, kteří dostali tělesné kódy již dříve. A tento iniciační proces funguje jako významný akcelerátor pro všechny ostatní.

I lidé, kteří jsou připraveni vzestoupit nyní cestou nových energetických vortexů, velice urychlují proces pro všechny. Těch je však jen velmi malý počet. Ti zmizí naprosto z našeho dohledu, protože až vstoupí do další dimenze, která vibruje na vyšším stupni, už je nebudeme moci vidět. Nezmizí doopravdy, ale prostě nebudete schopni je vidět.

Jsou také lidé, kteří by byli schopni překročit do vyšších dimenzí, ale souhlasili, že zůstanou kvůli evolučnímu procesu zbytku lidstva. Takže zůstanou zde a budou sloužit.

Noví lidé v tomto procesu musejí vědět, že tělesný proces není vždy snadný a může být někdy dost bolestivý kvůli hlubokým změnám energetických a biochemických procesů. Bude nutné všeobecné poučování o očekávaných prožitcích, aby lidé neměli obavy, co se děje s jejich těly. Je to úplně nové dobrodružství, a neexistují žádné zkušenosti z dřívějška, které by mohly učinit tento proces snadnějším.

Ale jako vždy, protože je zde již hodně předchůdců, pro ty, kteří následují, to bude méně obtížné.

Je to experiment, kde oba procesy, jak tělesný tak duchvní, musí být skutečně dobře sladěny, co možná nejlépe. Ale toho se vždy nedá dosáhnout, a stále to zůstává individuálním procesem, závisejícím na tělu a tělesných karmách každého člověka.

Zatímco všeobecný proces měl relativně pomalý začátek, bude se rychle zrychlovat, jakmile bude dostatečné procento lidí aktivně zapojeno do tohoto evolučního procesu. Je to z důvodu morfického pole, tak, aby přibližně za 3-4 roky (to je jen předpoklad, protože jde o nikdy předtím neprovedený experiment) lidstvo jako celek dosáhlo nové úrovně Jednoty vědomí v novém těle, schopném plně vyjádřit tuto Jednotu vědomí.

Pochopte prosím, že tento popis je činěn z hlediska 3. dimenze, aby lidé měli všeobecnou představu o tomto procesu. Ale s dimenzionálním posunem, kde se čas stane iluzí, nebudou již dále existovat otázky, které existují nyní, protože když budete žít v bezčasové Jednotě vědomí, problémy týkající se transformace těla se budou jevit ve zcela novém světle!

Celý proces nemůže být zatím ani reálně popsán ani pochopen.

Připravte se na posun ve vašem vnímání, na to, co až dosud je pro nás nepředstavitelné.

Zeptala jsem se na svou návštěvu země Nova Terra, zda toto místo či některé další výtvory Nové Země budou místem, kam půjde lidstvo.

Pacha Mama řekla, že bychom neměli zapomenout, že s příchodem Jednoty vědomí skrze zrození Nového Slunce se všechny časové linie spojí do jedné, a tak se všechny tyto výtvory stanou jedinou Novou Zemí. Avšak ve své třídimenzionální logické mysli si neumíme představit, jak to bude fungovat. Jakmile budeme v Jednotě vědomí, řešení se vynoří překvapivě prostým a zřejmým způsobem.

Takže bychom se neměli obávat a měli bychom přijmout, že budeme moci pochopit tyto věci až z hlediska naší rozvíjející se multidimenzionality.

Toto mi vysvětlila Pacha Mama.

Mnoho lásky, Ute

http://radiantlyhappy.blogspot.com.au/2012/12/pacha-mama-about-121212-an...

Ute Possega-Rudel, 11. 12. 2012

Preklad: OrgoNet

Zdroj: http://orgo-net.blogspot.cz/


Súvisiace:

2012
http://www.cez-okno.net/2012


Štítky: 
december 14, 2012 12:20 popoludní
 • krát komentár

1 krát komentár

 1. Obrázok používateľa Gido
  Gidodecember 14, 2012 21:07 popoludní

  Komentár: 

  Nuž mňa viac zaujma,
  že keď sa nič, ale vôbec nič nestane, čo potom.

  Hej, máme tu tie 2-3 roky, ale tie ujdú ako voda a ak sa ani potom nič nestane ...
  Hmm...

  Nuž si nájdu autori podobných triád nejaký iný dátum konca sveta, začiatku povznesenia, armagedonu či nového veku...

  Pretože nič tak nepôsobí na ľudskú psychiku ako strach s neznáma. A tiež sa na ničom inom nedá zarobiť lepšie...

  Inak, chcel by som mať euro za každý koniec sveta, ktorý niekto ohlásil a stal sa mediálne známym. A to len za posledných 100-200 rokov (vynechávam úrodný stredovek,keď koniec sveta nastával každý druhý mesiac). Bol by som asi milionár.

 

 

Top