Obrázok používateľa CEZ OKNO
Poselství mayských Starších

Mayská proroctví k nám promlouvají o změnách směrem k pátému Ajaw (pátému Slunci), k pověstnému datu 21. prosince 2012 | Tradiční mayský svět po tisíce let ochraňoval po předcích zděděné znalosti. Jako legendy byly předávány různými klany nebo skupinami, které následovaly cestu nejvyšší mayské spirituality udržujíc ryzí prastarou moudrost. Žijeme v prorokovaných dobách. K těmto časům směřovala i různá proroctví stejně tak, jako ostatní mayské tradice. Vstoupili jsme do doby, kdy se začínají projevovat změny. Lidstvo musí začít vnímat a sledovat změny, kvůli sobě a posvátné Matce Zemi. Stojíme přede dveřmi, za nimiž čekají změny hospodářské a sociální struktury systému jak ho známe, který musí být přetvořen na spravedlivější a vyváženější. Mayská proroctví jsou směsicí vědecko-technologických znalostí založených na posvátném kalendáři Tzolkin a vizionářských schopnostech Chilan Balanů (šamanů/proroků).

Všechna proroctví, která dosud vyslovili, došla naplnění s velkou přesností. Proroctví jsou základem mayského světa, který se opírá o posvátný kalendář. V mayském světě je realita existující v Najt (časoprostoru) jako nekonečná spirála, v níž se cykly a události opakují se spolehlivou korelací k předešlým či budoucím dobám odpovídajícím obdobným událostem. Toto je důvod, proč má každý své znamení v cyklech Winale (perioda dvaceti dnů). Je to znamení jeho osudu, co se týče událostí přicházejících v rozličných obdobích života. Každý člověk s sebou do života přináší jistou energii a smysl.

„Když moudří hovoří, nedělají to proto, aby přesvědčovali nedůvěřivé. Dělají to, aby vedli a probudili vědomí těch, kteří hledají cestu k uvědomění. Jejich slova tu nejsou pro intelektuální debaty nebo potravu ducha. Ve skutečnosti se spiritualita prorockých časů neomezuje na rozjímání a meditaci. Dnešní spiritualita je souznačná s činy a činem je každý akt života v harmonii s matkou přírodou, a co je nejdůležitější, v harmonii samých se sebou a ve vztahu k způsobu jakým žijeme.“

„Don Pascual, moudrý Starší klanu Mam Maya říkával: Nejsou to majetky, ani naše činy, co určuje, kým jsme. Co nás dělá námi je naše rozhodnutí. A i když jsme v této realitě, s božskou sílou života dostali něco, co nelze přesně ohraničit, osud našich životů se vyznačuje pomíjivostí.“ (Don Isidro, moudrý Starší klanu Kekchi Maya)

Naše poselství má původ v setkání starších a Ajqijab (mayští kněží) lidu Quiche Maya na Cerro Turkaj z Chichicastenango na Guatemalské vysočině 9. dubna 2002, na počátku slavnosti k počátku posvátného cyklu Tzolkinu, známého jako posvátný mayský kalendář o 260 dnech. Zavolal nám duchovní přítel, Dr. Marco Cagastume G., aby nám zprostředkoval slova nejstaršího z moudrých z města Mam, člena rady velké konfederace Ajqijab, moudrých Starších a mayských vůdců. Jeho prostá, ale velmi energická slova měla odstín zoufalství a nedůvěřivosti; jeho touhou a přáním bylo vytřást nás z nevědomosti.


Řekl:

„Dost, to už stačí! Neuvědomujete si škody, které jste vašemu domovu udělali? Kdy jste ztratili smysl pro úsudek? Kdy jste ztratili úctu k naší Matce Zemi?“

„Proč jste ještě nic nepodnikli proti neúprosné destrukci, v níž dennodenně pokračujete vším tím znečištěním? Jak to, že můžete v noci spát, když o tom všem víte? Je to proto, že snad vůbec necítíte odpovědnost za to, co se děje? Ve skutečnosti máte zodpovědnost, a to velmi velkou. S vaším svolením několik málo těch, kteří mají pochybné ekonomické zájmy, dělá, co se jim zlíbí, aniž by tomu kdokoli učinil přítrž, takže jste se stali spoluodpovědnými. Nestačí vám vidět, že země je zamořená, stejně jako vzduch? Že řeky jsou otrávené, a mimo jiné, také oceány? Kde jsou naše zelenající se pohoří? Kam uprchli duchovní strážci? Kde budou bydlet jaguáři, ptáci a květiny? A zbytek bratrů a sester, kteří poskytují potěšení a rovnováhu životu?

Proč jste nechali Matku Zemi vyschnout? A pak se děsíte záplav, pohrom a zemětřesení? PROČ to všechno? Vy znáte odpověď.“

„Zdá se, že žijete jen pro okamžik. Žijete jen proto, abyste docílili materiálních iluzí, je to nekontrolovatelný konzumerismus krámů, které nikomu neslouží. Věci, které vás upokojují, rozptylují a dávají pocit, že jste někým. Co na to říkají vaši duchovní vůdci? Toto provolání je zejména pro ně a všechny bytosti, které pracují pro světlo.“

„Pojďte převzít uvědomění – je čas převzít roli, za niž jste odpovědní. Všechno můžete převést do jediného prostého slova: JEDNOTA! Nechte ji přinést soulad a návrat povědomí. Harmonii s Matkou zemí, vzájemný respekt, respekt k našim bratrům a sestrám zvířatům, k rostlinám a hlavně k sobě samým.“

„Ptejte se vašich babiček, dědečků, starších – mají vyrovnanost, moudrost a uvědomění. Naslouchejte větru. Obejměte prastaré stromy a ptejte se jich. Naslouchejte řece nebo prostě jen uklidněte svou mysl. Uvidíte, že odpověď a pravda je ve vás samotných, v hlubině vaší duše, a potom poznáte, že jste bojovníky za světlo, mír, lásku a harmonii. A pak pozvedněte svůj hlas – bez násilí, ale rozhodně. Všichni společně obnovíme zázrak života. Prosím, pojďme zase být lidskými bytostmi!“

Rok po tomto telefonátu přišla prorocká výstraha kvůli válce v Iráku, a čím nás obklopí toto zatížení násilím a smrtí. Navzdory těmto nešťastným událostem bylo štěstím, že válka začala v březnu a ne v dubnu, protože mohla mít mnohem tragičtější důsledky.

„Před začátkem války přijali vizionáři a proroci posla z Xibalby, známé jako podsvětí. To ovšem nemá nic společného s peklem v jiných tradicích. Je to podzemní svět, kde lidstvo dlouho žilo po pohromě, která znemožnila život na povrchu Země. V hlubinách tohoto světa ještě přebývají některé mocné magické bytosti z Xibalby, které vyslaly svého posla. Jeho jméno je Cablicot. Jeho původ je prastarý jako soumrak časů, a jeho společníkem je Camalzotz. Cablicot je dvouhlavá sova a Camalzotz dvouhlavý netopýr. Dnes přišel Cablicot a jeho slova byla výstražná; existuje prorocká stopa, co se týče těchto časů, v nichž se sbíhají různá proroctví, ať už jsou z mayských nebo jiných podání. Protože jeho povaha je dualistická, přišla jeho slova s válkou, coby úvodem. Je to mimořádný posel nahlížející zpět do temnot. Jeho hlavy se otáčejí o tři sta šedesát stupňů. Jeho tváře netečně pohlížejí k oběma polaritám. Jeho slova přinášejí zprávy bezúplatně, téměř jako zvukový záznam. Podstatou jeho bytí je poselství.“

Pověstné datum 21. prosince 2012

Mayská proroctví k nám promlouvají o změnách směrem k pátému Ajaw (pátému Slunci), k pověstnému datu 21. prosince 2012. Toto datum zahájí nové období trvající 5 200 let. Bude to nový cyklus moudrosti, harmonie, míru, lásky, uvědomění a návratu k přirozenému řádu. Ne konec světa, jak si mnoho lidí zvenčí chybně vykládá mayské tradice.


První Ajaw bylo ve znamení ženské energie a jeho prvkem byl oheň.
Druhý Ajaw bylo ve znamení mužské energie, a jeho prvkem byla země.
Třetí Ajaw bylo opět ve znamení ženské energie a jeho prvkem byl vzduch.
Toto, v pořadí čtvrté Ajaw je ve znamení mužské energie a jeho prvkem je voda.
Pátý cyklus bude syntézou obou energií, ženské i mužské. Bude znamenat přechod, v němž už nebudou konfrontace mezi polaritami. Přinese rovnováhu a nebude nadvláda jednoho nad druhým. Obě energie se budou navzájem podporovat. To je důvod, proč se toto období nazývá harmonickým, bude královstvím lásky a návratu k vědomí. Jeho prvkem bude éter. Páté Slunce (Ajaw) přijde se silou přeměny. Pro dosažení stavu nejvyšší harmonie je nezbytné vytvořit rovnováhu sil světla a temnoty.

Toto je význam provolání starších Mam, vystupujících na svá místa: hledání jednoty, návratu přirozeného řádu. Toto provolání je naléhavé vzhledem k prorockým časům, v nichž dnes žijeme – principiální pro duchovní vedení a uvědomění lidí. Nyní se potřebujeme spojit a vytvořit oblast světla, která bude v kontrastu s negativizmem.

Záměry těch, kteří pracují s negativizmem, jsou průhledné. Jsou vlastníky a milovníky materiálního světa. Vládnou svou mocí a pomocí přeludů, které vytvářejí, udržují většinu lidstva v polospánku. Lidská bytost se stala předmětem pro účely výroby, jehož úkolem je vytvořit určitý výtěžek za svého života. Dnes je on či ona jen číslem, objektem vytvářejícím základní životní potřeby a neužitečné požitky, jimiž vyplňuje prázdnotu svého nevědomí. Spolupráce s negativizmem je zřetelná i v jejich rolích – nediskutují o hierarchii, vědí, kdo je šéf, jsou na různých úrovních moci a precizně odvádějí svou práci.

Odpůrci žijící na straně světla nemají žádnou představu hierarchie – každý jedinec jde vlastní cestou, ale všichni mají vlastní ego. Věří, že právě oni jsou držiteli pravdy, moudrosti, a ve svém sobectví vykřikují do čtyř větrů, že oni jsou cestou k spasení. Mnozí však nemají ani zdání o tom, co se doopravdy děje. Zaprodali znalosti, které jim byly dány. Nejzávažnější ze všeho je, že se zrodilo mnoho kultů a „hnutí Nového věku“. Ujasněme si, že nejsme proti jejich práci, ale připomínáme, aby se vrátili k zdroji, odkud pocházejí jejich techniky. Mnozí převzali původní tradice – ale jen v kouscích a zlomcích, ne v jejich celistvosti. Ačkoli to za specifických okolností může fungovat, nejzákladnější prvky – jednota a rozvoj harmonie – zůstávají ležet stranou. My víme, že jsou nezbytným krokem, co se týče vývoje, a že představují můstek či stezku k podstatě velkých tradic, ale je důležité, aby uznali původ svých technik a vedli jednotlivce k hlubinám nejvyšší spirituality. Je to volání po jednotě, opominutí všech rozdílností, k objevení respektu a tolerance, vytvoření rovnováhy.

Pravdou je, že když se zrodí bílý mág, narodí se i temný kouzelník. Ti, kteří se rodí nyní, nemarní čas a jejich poslání je jasné. Dávají přednost zničení planety (něco, co nemůžeme popřít ani před tím zavírat oči) předtím, než nastane okamžik syntézy, než aby se vzdali mocenských postavení vlastníků materiálního světa.

„Žijeme v nebezpečných časech, můj synu,“ řekl mi můj učitel, profesor don Pascual. „Pokud neexistuje jasno, jestliže neexistuje jednota, jestliže se nenavrátíme k přirozenému řádu, a když nedosáhneme harmonie mezi sebou, pak jsme druhem odsouzeným k zániku v důsledku vlastního šílenství."

Je čas činů

Toto je výzva k rozšíření, volání naděje, že se naši bratři a sestry navrátí k vytvoření rovnováhy založené na uvědomění, lásce, odevzdání a především pochopení, že už nemáme čas si na to stále jen hrát. Je čas činů! Když říkáme, že už nemáme čas k promrhání, odvolávám se na prorocké projekce, po předcích zděděné znalostí mayského světa, a naše vlastní tušení spolu s naší prací s vizionáři a vědci. Toto nám přineslo poselství Cablicota. Umožnilo nám vidět ohromné nebezpečí v blízké budoucnosti. Je to cyklus, který začíná uprostřed srpna a potrvá až do prosince (2003). Období nestability, destrukce a konfrontací a může dojít k místním pohromám: sucha, záplavy, zemětřesení, hurikány – jaké jsme ještě nikdy předtím neviděli – jejichž důsledky budou mít příchuť smrti. Nejobtížnější konfrontace vznikají z nesnášenlivosti právě tak, jako kvůli ekonomickým zájmům. Nejožehavější konfrontace vznikají z náboženského fundamentalizmu, řízeného negativními silami, které mohou vyprovokovat velké konflikty. Toto je tendence, energie, která je těhotná, což neznamená, že to nemůžeme změnit či minimalizovat na úroveň na které nejsme zasaženi.

V tomto okamžiku, starší a šamani mayského světa provádějí ceremonie denně, nepřetržitě, do jisté míry podobně i domorodí Američané, kteří pilně pracují při svých vlastních obřadech. To platí pro naše bratry Hopi, Huichol starší, mocné Taitas v celé Amazonii, velké moudré od věčných sněhů And, Ayamaras, naše bratry na Sierra Nevada, velké tibetské moudré, společně a nerozdílně s ostatními, kteří nemají viditelnou podobu. Všichni se svou vlastní tradicí a mystickými znalostmi a vědami, pracují aby vytvořili rovnováhu nesoucí označení „El Kuxaaj Saq“, což znamená „cesta pozitivní energie/bílá cesta dobrého srdce“. Tam kde se nad západním pobřežím amerického kontinentu protínají dva póly, dotýkají se kontinenty energetických center a souběžně reaktivují tok pozitivní energie.

Ta výzva je tu proto, abychom všichni mohli spojit síly – starší, šamani, moudří a všichni lidé, kteří mají dostatek uvědomění, aby mohli přeměňovat negativní síly. Jde o dosažení všech lidí, aby naléhavě začali působit proti událostem, které jsou možné v tomto období.

Starší volají po rovnováze, která musí existovat, s úmyslem oslovit všechny vůdce, stejně jako i všechny lidi toužící po jejím vytvoření.

Jako neodkladná činnost, jsou důležité meditace při západu slunce (pokud to není možné protože pracujete, potom tak blízko jak jen je to možné), soustředit se na soulad, opětovné spojení s matkou Zemí, žádat ji o odpuštění za škody, které jsme jí způsobili, za naši odpovědnou osobu i za další národy a instituce, které ji znovu a znovu pustoší. Pak můžeme přenést záměr na poslání zprávy do negativity a dát jí znát, že jsme aktivní, že zde je procitnutí, že tady je jednota a že už nebudeme tolerovat ničení Matky Země ani lidstva a že jsme si vědomi závažnosti tohoto okamžiku a plánu do data přeměny 21. prosince 2012. Proto navrhujeme, abyste se soumrakem zapalovali dvě svíčky – jednu bílou, představující mír, harmonii, pozitivní myšlení – a jednu červenou zastupující sílu, světlo, činorodost nového úsvitu a činy.

Důvodem proč to dělat při západu slunce je, že to je doba přechodu ode dne k noci, a to je okamžik k vytvoření rovnováhy a rozesílání pozitivní energie. Coby dědicové prastaré civilizace, se nás mayští starší pokoušejí přimět přemýšlet o potřebě a naléhavosti otevřít cestu pozitivní energii. Události cyklu mezi srpnem a prosincem tohoto roku mohou být extrémní očekávané pohromy, přírodní fenomény (jako hurikány, zemětřesení, sucho a záplavy), pokud nevytvoříme takovou sílu z míru, harmonie a rovnováhy s Matkou Zemí a mezi lidskými bytostmi. Je tady i možnost vzniku většího válečného konfliktu.


Tyto cykly nastaly i v minulosti s jinými lidmi (civilizacemi) a také na konci cyklů Ajaw, trvajících 5 200 let. Nyní jsme na konci čtvrtého cyklu Ajaw, který skončí 20.12.2012, a toho dne započne Páté Slunce. Toto datum považují za katastrofické jen lidé žijící mimo mayské tradice, protože ve skutečnosti označuje počátek změn na cestě, již vidíme a žití způsobem života soustředěného na harmonii, která je klíčovým slovem pro existenci v této realitě.

Uvnitř náboje těchto cyklických změn, jsou víry, které otevírají prostor.

Zdroj: WM Magazín

november 01, 2010 14:47 popoludní

 

 

Top