Obrázok používateľa CEZ OKNO
Zachráni nás ezoterika?

V ezoterických kruhoch si ľudia vymieňajú fantastické informácie o tom, čo sa stane v roku 2012. Hovorí sa o prechode vedomia z vnímania 3D - v ktorom sme údajne teraz - na zvýšené vnímanie 5D. Niečo na tom bude, veľké zmeny sa dejú, všetko je v zrýchlenom pohybe, ale v skutočnosti tieto kruhy rozširujú veľmi zjednodušené, zavádzajúce videnie celkového diania, ktoré nezávisle od nich stále prebieha. Vývoj sa zastaviť nedá...

Každý človek je jedinečný. Vníma svet podľa zrelosti a poznania z vlastného uhla pohľadu. Ľudí nemožno „zaškatuľkovať“ podľa vnímania do 2D, 3D, 5D, pretože všetko, vrátane ľudskej duše a vedomia, je v nepretržitom pohybe, premene. Život je neustály pohyb, zmena. Skutočnosť, že mnohé javy nie sú oficiálne vedecky objasnené, zároveň nedáva ezoterickým vysvetleniam záruku k ich používaniu, ani odobrenie, že je to správne a pre ľudí bezpečné.

Napr. podľa istého výkladu mayského kalendára sa čoskoro udeje niečo veľmi magické. Prechody duší cez 4 brány vedúce do úrovne vedomia 5D, za pomoci prevádzačov z úrovne 5D. Autorka článku radí poponáhľať sa „s prechodom“, stihnúť ho do konca leta 2011, lebo brány pre prechod sa magickým dátumom, 21.12.2012, uzavrú...


Aké sú predstavy? Ukážku nájdete na tejto adrese

Takto „umelo“ to v Stvorení určite nefunguje. Zmeny nesú, podporujú a formujú vesmírne zákony. Živý pohyb v prežívaní všetkého, čo prinášajú. Články s podobným obsahom ľuďom v skutočnosti nepomáhajú, skôr naopak. Sú zavádzajúce, mätúce, odvádzajú od vedomej práce na sebe, ktorej predovšetkým by sa mali ľudia venovať. Kto sa úprimne snaží otvoriť svoje srdce, s láskou pomáhať blížnym, je na dobrej ceste...

Treba sa vymaniť z ezoterického ponímania sveta a pochopiť dôležitú vec. Náš pozemský svet a vesmír sú skutočné. Nie je to svet mágie, vzrušujúceho tajomna, ezoteriky, podsúvaných náhrad za nedostatočné duchovné poznanie, nevedomosť, slepú náboženskú vieru. Také náhrady len dočasne zapĺňajú medzeru v poznaní. Pre mnohých sú „šteklivo vzrušujúce", lákavé. Treba sa vo vlastnom záujme čím skôr oslobodiť z tohto blúznenia a blúdenia, nebezpečných lákadiel ohrozujúcich duševné i fyzické zdravie. Nepreberať slepo cudzie „pravdy“ za svoje.

Povinnosťou každého človeka na Zemi je zbaviť sa "sladkej" nevedomosti a konečne prevziať za seba zodpovednosť. Živú skutočnosť okolo nás skúmať a spoznávať. Vedome budovať duchovné poznanie. Ak všetkému neporozumieme hneď (nedá sa obsiahnuť všetko naraz), nezahmlievať bujnou fantáziou, neodsúvať do sveta mystiky a záhad, ako vzrušujúce tajomstvo.


Naozaj veríte, že to takto funguje? Ukážku nájdete na tejto adrese

Človek je náchylný veriť rôznym veciam. Neuvedomuje si obrovské nebezpečenstvo „pádu“, straty správneho smeru svojej životnej cesty. Ľahko uverí lichotivým lákadlám, fantázii rozumu. Mozog a rozum, ako prirodzená súčasť tela, sú nevyhnutné a veľmi dôležité pre plnohodnotný život človeka na Zemi. Rozum je darovaný nástroj pre človeka, poverený slúžiť, nie panovať. Preto sa nemáme bezmyšlienkovite stavať proti rozumu, len ho postaviť na správne miesto, ktoré mu patrí.

Je ťažké rozlíšiť, čo v nás vyvstane ako prvé. Cit, alebo myšlienka? Citové hnutia a myšlienky nasledujú bleskove po sebe, akoby súčasne. Ale cvikom sa to dá naučiť rozlišovať. Až za vlastným, duchovným citom nasleduje rozumové myslenie. Ak sme si zvykli vlastný cit, intuíciu nevnímať, zatláčať do úzadia, našu vôľu riadi (chladný) rozum, ktorý jednoducho nemá schopnosť cítiť. Práve v uprednostňovaní rozumu pred citom, sa udiala neodpustiteľná chyba vo vývoji ľudstva! Stáročiami sa uprednostňoval rozvoj školenia, posilňovania rozumu, na úkor vnútorného, duchovného citu človeka, ktorý sa tým hrubo zanedbal. Povýšením rozumu nad cit, došlo postupne časom k zablokovaniu, až k úplnej strate (nefunkčnosti) vnútorného, duchovného citu. Práve pre toto sa náš pozemský svet, ľudstvo, ocitli v hlbokom duchovnom úpadku. Na jemný, usmerňujúci cit mnohí vôbec nedbáme! Náš spoločný svet je dlhodobo formovaný veľkou prevahou rozvinutého, prebujnelého myslenia, vytvárajúceho obrovské množstvo protichodných, zavádzajúcich informácií, bez citovej korekcie.

Malo to fungovať inak. Duch, oživujúce jadro človeka, sa prejavuje len cítením (nie myslením), ktoré vnímame v okolí srdca, vyciťovaním (nie len pocitmi registrovanými v hlave, tele). Živý, vnútorný cit „v srdci“ človeka, má za úlohu usmerňovať, osvetľovať chladný rozum (osvietenie), ukazovať správny smer mysleniu, reči a skutkom. Dosiahnuť tento stav je hlavnou úlohou ľudí na Zemi, aby sa konečne stali humánnymi, citovými, a správne mysliacimi ľuďmi, akými mali byť od počiatku. Žiaľ, dnes väčšina ľudí „funguje“ opačne, duchovne živorí. Duchovný cit v ľuďoch je na maximum zatlačený do úzadia, akoby uväznený v hrubom vreci silného rozumu. Natrvalo „prehlušovaný“ veľmi silnou vibráciou nadmerne pestovaného veľkého, predného mozgu. Ľudia sú tak čím ďalej chladnejší, bezcitnejší, surovejší, schopní hrozných, neľudských činov, bez akýchkoľvek výčitiek svedomia, jemného varovania pred zlom a pádom, ktoré už v sebe nedokážu zachytiť. Takto to byť nemalo...

Alžbeta Kriľová

Zdroj: http://svetlykruh.webnode.cz/


Súvisiace:

Duchovná lekárnička
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-duchovna-lekarnicka


december 18, 2011 17:20 popoludní

 

 

Top