Obrázok používateľa CEZ OKNO
A co zdravíčko, slouží, slouží?

Před více než stovkou let došlo k výraznému obratu v lidském smýšlení. Lékaři, dříve považující svou práci za jakýsi druh vyššího poslání, se pod ekonomickou taktovkou měnili v hokynáře. Lidé, masivně zpracovávaní propagandou řízenou stále mohutnějšími farmaceutickými firmami a spolky "neomylných, neb studovaných dochtorů", až příliš rychle zapomněli na to, že existovala i jiná než chemická medicína. Vše dospělo až tak daleko, že všude je spousta doktorů, ale skutečných lékařů v Hippokratově slova smyslu je mezi nimi pomálu...


Rozmach chemie i přes všechna optimistická tvrzení do našeho života nevnesl mnoho dobrodiní. Člověk v přístupu k užívání těchto "výdobytků" prokazoval a prokazuje neuvěřitelnou naivitu. Stačí připomenout případ s DDT... ... a ten zdaleka nebyl ojedinělý. A čísla ve stále obsáhlejších tabulkách, do nichž vědečtí cynici zaznamenávají "stupně snesitelné toxicity" chemických výrobků, jsou stále vyšší a benevolentnější...

Byznys je byznys. Znečistili jste si oděv uměle vyrobeným chemickým sajrajtem? Nevadí! K vyčištění použijete jiné chemické svinstvo; co na tom, že oba výrobky vám škodí a nevyhnutelně se dotknou vašeho zdraví? Za tímto účelem máme přece na skladě jiné chemikálie, které vám umožní žít a pokud možno bezbolestně zemřít. Jenže poněkud předčasně... A tomu se říká léčba.

Stali jsme se otrávenou a vše otravující součástí otráveného prostředí, a podle toho vypadá i naše tělo. Nezdravé vlivy duchem peněz ovládaného životního prostředí poškozeného chemií se snažíme zmírnit další chemií, přinášející další a dlouhodobá poškození genofondu. Tento ďábelský kruh je jako ruská ruleta, v níž riskujeme vlastní životy, jelikož jsme stále barevnějšími prospekty přesvědčováni o tom, že bubínek revolveru, který si už od dětství naučeným pohybem bezstarostně přikládáme k spánku, neobsahuje vražedný náboj. Vždyť je to jen hra, a hraje ji přece každý... Tak lidi, neblázněte a hrajte s námi, co se může stát?

Pro porovnání tisícileté moudrosti se současnými praktikami může posloužit několik pozoruhodných výroků lidí, kteří tělo nepozorovali očima mechaniků, opravujících neposlušný stroj, a příběhů, které se udály poměrně nedávno:

"Jsou tři věci, které drží naživu civilizaci. Co vám teď řeknu, je pravda.
Ty tři věci jsou - čistý vzduch, čistá voda a čistá strava. I ty nejmocnější civilizace, které vůbec kdy byly, zanikly, protože měly nečistý vzduch, nečistou vodu a nečistou stravu."
Zenda Avesta, cca 3000 př.n.l.

* * *

"Je-li drážděna lékařem, který nezná víc než řezání, nádorová nemoc se rozzlobí. Po řezání vždy následuje smrt."
Arábie, cca 500 př.n.l.

* * *

"Vyléčení nemocí zůstává lékařům Řecka neznámé, protože nestudují a neléčí pacienta jako celek."
Sokrates, cca 460 př.n.l.

* * *

"Na nádorovou nemoc je lepší nepoužít žádné pálení nebo léčení nožem. Použije-li se, pacient zemře. Nepoužije-li se, pacient se může udržet déle, a dokonce se sám vyléčit."
Hippokrates, cca 450 př.n.l.

* * *

"Nedílnou součástí vyléčení je přání a vůle se vyléčit; pacient se léčí sám, lékař jen pomáhá."
Seneka, cca 40 n.l.

* * *

"Po řezání nádoru se nemoc vrací a zapříčiní smrt, přičemž většina pacientů, léčí-li se jemně, dosáhne dlouhého věku."
Celsus, cca 100 n.l.

* * *

"Léčit nádory řezáním, pálením a jiným podobným mučením by mělo by být zakázáno a tvrdě trestáno. Ta nemoc vznikla od přírody a vyléčí ji opět jen příroda, ne mučící lékaři."
Paracelsus, cca 1530 n.l.

* * *

"Když Jacques Cartier roku 1535 zakotvil na řece St. Lawrence, postihly posádku kurděje (na které tehdy neexistoval žádný lék). Objevil se však přátelský indián a ukázal Cartierovým mužům strom, který je svou kůrou a jehličím vyléčí. Kurděje zmizely (kůra a jehličky tohoto stromu obsahují vitamín C) a Cartier o tom po návratu do Evropy písemně uvědomil Britskou lékařskou komoru. Sklidil však jen výsměch, že se nechal svést nevědomým divochem k takovému nesmyslu; každý přece ví, že kurděje jsou neléčitelné. Lékařská komora neudělala nic z toho, co doporučil "ten divoch" a Carter ." (Kurděje pak sužovaly námořníky ještě dalších 200 let.)
Záznam, cca z roku 1600

* * *

"Cukr kazí zuby a vyvolává nemoci. Proto říkám: Pozor, je to bílá smrt!"
J. Hurt, 1630

* * *

"Většina lidí zemře na následky užívání léků, ne na svou nemoc."
Moliér, cca 1650

* * *

V letech 1479-1735 bylo téměř 9 miliónů lidí, převážně žen, mučeno a upáleno pro kacířství. Většina z nich byly bylinářky a intuitivní léčitelky takzvaných neléčitelných nemocí, a proto byly považovány za čarodějnice.
Záznam, cca 1750

* * *

"Zvládnout nemoci a bolesti se nám podaří jen tehdy, pokud pochopíme moc a vliv přirozené stravy na tělo; jen to nám umožní zbavit lidstvo tohoto neštěstí."
William Harvey, cca 1750

* * *

"Historicky vzato se průměrná délka civilizací pohybovala kolem 200 let a jejich průběh byl tento: Despotismus -> víra v lepší -> kuráž ke změně -> demokracie -> svoboda -> bohatství -> sobectví -> pýcha -> deprese -> beznaděj -> závislost -> kolaps.. A to vše se opakovalo znovu a znovu..."
Alexander Tyler, cca 1770

* * *

"Vídeňský doktor Ignaz Semmelweis prokázal, že vydrhnul-li si lékař a sestra pořádně ruce, poklesla infekce u pacientů a úmrtnost matek po porodu. Požádal proto vedení nemocnice, aby personálu bylo nařízeno pořádné mytí a hygiena před operací nebo porodem. Byl varován, a když o to požádal znovu byl z nemocnice vyhozen. Poté, co o tom napsal Lékařské komoře byl veřejně zesměšněn, jeho objev ignorován a Semmelweis nakonec zemřel v blázinci."
Záznam, cca 1880

* * *

"Lékař v budoucnosti nebude předepisovat drogy, ale vzbudí v pacientech zájem o význam prevence a správné výživy."
Mark Twain, cca 1900

* * *

"Můžete si úžasně prodloužit život tím, že budete jíst zdravé jídlo a pít čistou vodu."
Dr. J. R. Michel, cca 1920

* * *

"Spolčení lékaři dokázali zablokovat přístup k novým způsobům léčeni daleko víc, než kterákoliv jiná skupina."
Prezident Jim Carter

* * *

"Před bizonem lze utéct, před mrakem komárů nikoli."
Indiánská moudrost

* * *

Měsíc, v němž stávkující kanadští lékaři prováděli jen "nezbytné základní úkony", se zapsal do statistiky zcela nečekaným způsobem: úmrtnost pacientů v tomto měsíci poklesla o 40 procent...

Zdroj: http://www.gewo.info/


Súvisiace:

Zdravie
http://www.cez-okno.net/sekcia/zdravie


Autori: 
november 11, 2014 23:55 popoludní

 

 

Top