Obrázok používateľa CEZ OKNO
abhikéšam

(tamil.) „pomazání“. Zasvěcovací ritus, jímž se laikům nebo kněžským novosvěcencům dostává zvláštního předznamenání, které je má připravit k nabytí nadpozemských zkušeností a sil (podle indického tantrismu). Tento fakt se vymyká zkušenosti Evropanů, proto jej nemohou posuzovat. Ale tak jako z mocnáře vyzařuje autorita, tak z duchovního člověka vyzařuje nahromaděná kvalita nadpozemského světa, duchovna, již může vůlí přenést na každého, na něhož ji zaměřil. A čím vyšší je tato kvalita, tím zvláštnější pocitové kategorie se přenášejí. Tyto kategorie jsou ovšem spjaty jak s poznáním, tak i s vlivem, jímž každý člověk působí na své okolí. Proto je zasvěcování možné, a to přesně v tom smyslu, jak o něm můžeme být informováni tradicí.Květoslav Minařík

Zdroj: Malý mystický slovník naučný

1. vydání: Canopus, Praha, 1992, ISBN 80-85202-06-9, váz., 512 str.

Dotisk: Canopus, Praha, 1995.

S láskavým dovolením: CANOPUS.cz

exkluzívne.cez.okno


jún 30, 2008 23:54 popoludní

 

 

Top