Obrázok používateľa CEZ OKNO
Abraham Hicks: ZÍSKAVAM TO NAJLEPŠIE Z KAŽDEJ SITUÁCIE!

Viete, čo chcete?
Užívate si vývoj vašej túžby?
Páči sa vám ten čerstvý, nový pocit z novej túžby.. práve zrodenej; to vedomie, že je tu niečo viac k čomu smerujete, dokonca skôr než sa to manifestuje?
Stále sa vám to páči?

To je tá najvýznamnejšia otázka, a váš príchod k sebaistej odpovedi ÁNO, je tou najvýznamnejšou vecou pre vás, pretože keď ste dosiahli miesto, kde vám nová, nenaplnená túžba dáva životodarný pocit, potom ste sa úplne spojili s tým, kto naozaj ste. Ak je tu niečo, po čom túžite, a ešte sa to neprejavilo, a vy nedokážete ešte vidieť tú cestu, cez ktorú sa to prejaví, a ste odradení, znamená to, že zabúdate, že ste Večné Bytie a že nikdy to nemôžete dokončiť. Ale, keď je tu nová, nenaplnená túžba, a miesto toho, aby vás mučila svojou neprítomnosťou, volá po vás svojím nápadom — potom ste Zdrojom Energie, fyzicky stelesneným a priamo na príjme. Tak často naši fyzickí priatelia cítia pocit frustrácie z toho, čo nedosiahli, než to, či sa to raz prejaví, potom bude všetko lepšie. A ak sa zhodneme na tom, že je to zábava manifestovať, a my vám prajeme, aby boli splnené všetky vaše priania, chceme vám pripomenúť, že keď je splnená každá túžba, mnoho ďalších bude novo-zrodených.

A keď sa konečne uvoľníte a prijmete na vedomie, že vy a my všetci sme Večné Bytosti, a že to nikdy nedokončíme, potom niekedy, možno, ak to necháte tak, vytiahne sa žihadlo z toho, čo nie je splnené. Ak sa už viac necítite nepohodlne kvôli tomu, čo nie je splnené, ale ste spokojní s tým, čo-je, zatiaľ čo sa dychtivo načahujete po ďalšej túžbe; teraz ste v perfektnej vibračnej pozícii umožniť stabilné plnenie stále sa vyvíjajúcich nových nápadov.

Keď stojíte na svojom mieste, pozorujete čo-je, a nechávate to, čo-je byť primárnym dôvodom alebo základom pre vibráciu, ktorú ponúkate; čo-je sa nemôže zmeniť, pretože vaša vibrácia je len o tom, čo-je. Zákon príťažlivosti hovorí, že podobné priťahuje podobné. Takže, ak ste vo vedomí, že nemáte dosť peňazí a hovoríte o tom a máte pocity okolo toho, a udržiavate pokračujúcu vibráciu o nedostatku peňazí, aj keď si pýtate viac, a to aj keď ponúkate činnosť, ktorá by mala poskytnúť viac — viac nemôže prísť, pretože je to vibračne odlišné od vibrácie, ktorú vy obvykle ponúkate.

A tak, postoj spokojnosti z toho, čo-je, postoj robiť to najlepším z toho, čo-je, zatiaľ čo netrpezlivo očakávate vývoj toho, čo-je — toto je tá perfektná vibračná pozícia.

Optimizmus vám prináša tak veľa; pesimizmus to udržuje od príchodu.

Dychtivosť vám prináša tak veľa; sklamanie tomu bráni prísť.

Šťastné očakávanie vám prináša tak veľa; odrádzanie tomu bráni prísť.

Radosť a láska a oceňovanie vám prinášajú tak veľa, kým hnev a depresie a strach tomu bránia prísť.

Teraz, tieto emócie tomu v skutočnosti nebránia prichádzať. Ony sú len ukazovatele, že keď sa cítite takto–tak to neprichádza.

Inými slovami, vaše emócie sú vašimi ukazovateľmi toho, čo robíte s vašou vibračnou ponukou. Emócie sú ukazovatele vašej Vibračnej ponuky.

A tak, čím šťastnejší ste, tým viac si umožňujete byť, kým naozaj ste a to, čo naozaj chcete, aby prišlo.

Čím nešťastnejší ste, tým viac tomu bránite. Hovoríme tomu zhromažďovanie Umenia Umožniť v porovnaní s umením odporu.

Inými slovami, umožňovanie vášho spojenia s tým, kým ste, umožňovanie prijímania toho, o čo ste žiadali.

A najľahší spôsob ako počuť “Umožnenie” je, vpustenie dobrých vecí–vpustenie, čo je jednoducho Blaho-Bytie, a čo je prirodzene vaše.

Niekedy, keď hovoríme o Umožnení, ľudia nerozumejú a myslia si, že Umožnenie znamená nájsť niečo nechcené a len sa s tým zmieriť–umožniť čomukoľvek byť, a nerozčuľovať sa nad tým. To však vôbec nie je to, čo máme na mysli Umožňovaním.

Umožňovaním máme na mysli hľadanie, cez výber myšlienky, cez výber vecí, vďaka ktorým sa cítite dobre, keď na ne myslíte a trénovanie týchto druhov myšlienok, vďaka ktorým sa cítite dobre, tak často, aby sa stali dominantným vibračným sklonom vo vás.

Inými slovami, iba to trénujete, dokiaľ sa to stane najľahším ísť tam. Umenie Umožniť je zámerné vyberanie myšlienok, ktoré dodávajú dobrý pocit, s dôrazom na to, aký máte pocit z tej myšlienky, zatiaľ čo sa vyvíja vo vás. Umenie Umožniť znamená chcieť tak moc mať dobrý pocit, že či už študujete minulosť alebo prítomnosť alebo budúcnosť, zámerne hľadáte tú najlepšie-pociťovanú myšlienku, ktorú môžete nájsť. A ako si zvolíte tú najlepšie-pociťovanú myšlienku a trénujete ju, až kým sa stane akýmsi prirodzeným pocitom vo vás, potom viac a viac toho, čo chcete prúdi k vám.

Neexistuje nejaký zdroj ochorení a neexistuje zdroj chudoby, a nie je tu ani zdroj tmy.

Vy to viete.

Nepoviete: “Dnes ráno prišlo slnko a prinieslo svetlo a škvrnka prišla dnes večer a priniesla tmu”.

Chápete, že je tu Zdroj, ktorý môže byť stlmený alebo odporovaný, alebo neumožňovaný, a tak je to s Blaho-Bytím(s pohodou). Blaho-Bytie je pre vás prirodzené. Relatívne povedané, proporcionálne povedané, Blaho-Bytie (pohoda) je také obrovské a jeho nedostatok je taký malý.

Tak ako to, že nedostatok Blaho-Bytia získava takú oporu v niečej skúsenosti?

Všetko to má čo do činenia s vibračným vysielacim časom, ktorý tomu dávate.

Inými slovami, čím viac hľadáte dôvody cítiť sa dobre, tým viac nájdete tú vibráciu toho.

A čím viac nájdete tú vibráciu toho, tým viac vám Zákon Príťažlivosti prináša ďalšie veci, ktoré sa zhodujú.

Všimli ste si, že niekedy sa môžete dostať k pozitívnej úlohe?

A ešte všimli ste si, že niekedy sa môžete dostať k negatívnej úlohe?

Keď ste sa zamerali na niečo, z čoho nemáte dobrý pocit – Zákon príťažlivosti vám prinesie ďalšie veci tomu podobné.

Len čo sa ľudské bytosti stanú viac pozorovateľmi a menej vedomými mysliteľmi, získavajú viac z toho, čo-je, a menej z toho, čo chcú. Inými slovami, väčšina ľudí ponúka obrovské množstvo svojho vibračného vylievania citov v reakcii na to, čo pozorujú. A to je dôvod, prečo chcete tak moc ovládať okolnosti okolo vás. Keď sa pozriete na okolnosti, z ktorých máte dobrý pocit, cítite sa dobre. Keď sa pozriete na okolnosti, z ktorých nemáte dobrý pocit, tak sa necítite dobre.

A potom poviete: “Musíme urobiť niečo, aby sme mohli ovládať tieto okolnosti. Potrebujeme viac zákonov. Potrebujeme viac pravidiel. Potrebujeme ovládnuť druhých. Potrebujeme viac rodičovskej stráže. Potrebujeme viac vládnej kontroly. Potrebujeme viac kontroly proti tomuto a tomuto a tomuto”.

A to, čo chceme, aby ste si uvedomili je, že neexistuje žiadna ochrana proti vibrácii, ktorú dosiahnete, pretože Zákon Príťažlivosti hovorí, že podobné priťahuje podobné.

Takže, keď sa pozriete na tú vec, ktorú chcete, často, a hovoríte o tom, a hovoríte tomu áno, potom s tým môžete dosiahnuť vibračnú harmóniu — a musí to prísť do vašej skúsenosti.

Ale keď sa pozriete na tú vec, ktorú nechcete, a kričíte na to nie, musí to prísť do vašej skúsenosti, pretože toto je Vesmír založený na príťažlivosti — je to všetko o začlenení.

Neexistuje žiadna výnimka v príťažlivostne založenom Vesmíre.

Zakaždým, keď trávite čas pozeraním na niečo nechcené, iba trénujete tú vibráciu, ktorá to priťahuje k vám.

To je dôvod, prečo sa ochorenie zhorší zvyčajne po stanovení diagnózy, na chvíľu, až vás niekto presvedčí, že existuje liek, na ktorý sa môžete sústrediť. Naše povzbudenie pre vás je, že urobíte dnes jedno rozhodnutie a trénujte ho každý deň odteraz, ktoré hovorí: Ja som ten, kto získava to najlepšie z každej situácie.

Keď robíte niečo lepším, bez ohľadu na to, aké zlé to je, musí sa to zlepšiť. A ako sa to o trochu zlepší, a vy to stále robíte lepším, musí sa to zlepšiť. A aj keď to stále ešte nie je moc dobré, ale vy to robíte lepším než to je — musí sa to zlepšiť. Niekedy sa pristihnete, že vedome robíte niečo horším než je, a zveličujete svoj problém. A my vieme, odkiaľ to máte. Keď ste boli malí, museli ste prosíkať pekným biednym argumentom u svojich rodičov, ktorí sa zdali byť tým Vírom, cez ktorý všetko vaše Blaho-Bytie prišlo. A keď ste povedali: “Ja naozaj chcem niečo.” Ich odpoveď bola často: “Ale ty to nepotrebuješ.” A tak ste veľmi starostlivo a vedome rozvinuli vypočítavé spôsoby vyjadrovania potreby tým, o ktorých ste verili, že boli darcovia tovaru. “Ja to potrebujeeeem! Vidíte, ako trpím bez toho?”

A my hovoríme, že to trochu mohlo fungovať na vašich rodičov, keď ste si vyrovnávali priemerný vylepšený život, ale nefunguje to na Vesmír, ktorý má schopnosť vyhovieť všetkym túžbam. Čokoľvek, s čím dosahujete vibračnú harmóniu, je to, čo aj žijete. Ak ste niekedy chceli vedieť, aký je vibračný obsah vášho vylievania pocitov, stačí sa pozrieť na prejavujúce sa okolo vás, pretože to manifestované okolo vás je vždy perfektnou Vibračnou Zhodou s tou vibráciou, ktorá je dominantná vo vás.

Ste tu, pretože chcete naozaj byť Zámernými Tvorcami.

A chceme, aby ste vedeli, že Zámerný Tvorca je v skutočnosti zámerným naciťovačom. Zámerný Tvorca je ten, kto hovorí: “Tak moc sa chcem cítiť dobre, pretože keď sa cítim dobre, tak som v zarovnaní s tým, čím je môj Zdroj.” Zámerný Tvorca nevyžaduje, aby sa okolnosti zmenili, takže môžete mať lepšie-pociťovanú reakciu na tie okolnosti.

Zámerný Stvoriteľ hovorí: “Budem si voliť – z toho, čo sa zdá byť k dispozícii — tú naprosto najlepšie-pociťovanú myšlienku, minulosť, prítomnosť alebo budúcnosť, ktorú sa mi podarí nájsť, a ja sa na ňu zafixujem, až sa stane dôvodom pre moju vibračnú ponuku. A ja viem, že Zákon Príťažlivosti sa potom nahromadí okolo tejto vibračnej ponuky. A potom budem siahať na tú lepšiu myšlienku, a tú lepšiu myšlienku, a tú lepšiu myšlienku.”

A to, čo zistíte, je, že je tu vždy nejaká lepšia myšlienka.

Je tu vždy nejaká, dokonca šťastnejšia myšlienka než tá šťastná myšlienka, ktorú si práve myslíte. Je tu vždy dokonca ešte lepší pocit — vaša schopnosť dosiahnuť lepší pocit je neobmedzená. Zdroj sa rozširuje o túžbu, ktorá sa vytvorila vo vás.

Takže ste povedali: “Milujem tú myšlienku ísť vpred do tejto fyzickej čelnej časopriestorovej reality na planéte Zem. Milujem tú myšlienku rozmanitosti, ktorá tam je. Páči sa mi predstava všetkých tých ďalších ľudí, s ktorými budem spolutvoriť. A spoločne budeme jeden pre druhého stimulovať nové myšlienky — nové nápady, ktoré neboli nikdy predtým v celom Vesmíre. A pri každom novom nápade, ktorý sa zrodí, viem, že Zdroj má prostriedky tiecť k môjmu novému nápadu. Jediné, čo musím urobiť, je tiež plynúť s mojím novým nápadom.”

Takže, stojíte na tomto mieste, kde kontrast vytvára túžbu vo vás — nenaplnenú túžbu — túžbu, ktorá sa ešte neprejavuje. A ak vy, v tom okamihu zrodenia sa novej, čerstvej túžby, obrátite vašu pozornosť smerom k tej novej myšlienke a premýšľate o tom, aké to bude, a cítite osvieženie z tej novej myšlienky, potom Zdroj prúdi cez vás a pre vás, cez vás a pre vás, cez vás a pre vás, v tomto životodarnom formáte.

Ale ak vás kontrast stimuluje k novým nápadom, a potom stojíte kde ste, a pri pohľade na to, kde stojíte, hovoríte: “Ach, chcem túto novú vec, ale pozrite sa, kde stojím vo vzťahu k nej. Cítim sa tak ďaleko od tejto novej veci, ktorú chcem.” Teraz búchate na bubon toho, čo-je. A keď búchate na bubon toho, čo-je, ste vibračne odporujúci tej novej myšlienke.

Takže, Umenie Umožniť je o uznaní čerstvosti, novosti nového nápadu, a čo najrýchlejšieho dosiahnutia vibračného zladenia sa s tým novým nápadom. Zámerné Tvorenie v celej svojej kráse. Zakaždým, keď trénujete búchanie na bubon niečoho žiadaného — Zákon Príťažlivosti to prinesie bližšie.

Ale zakaždým, keď búchate na bubon toho, čo-je, Zákon Príťažlivosti to drží pri vás. O vašom živote je toho tak veľa, čo si chcete udržať — Tak bubnujte na tieto bubny. Vo vašom živote je toho tak veľa, čo si chcete udržať — Tak bubnujte na tieto bubny. Každý deň počujeme Jerryho a Esther hovoriť o dokonalosti ich života. Idú ďalej a ďalej a ďalej a ďalej. Majú motorový karaván, v ktorom cestujú a ktorý ich tak moc teší, pretože je to domov preč od domova, ale vždy sa cítia ako doma, a hovoria o tom, aké je to úžasné dokola a dokola, znova a znova. Ktokoľvek, kto nerozumie a načúva im, by si myslel, že sa zbláznili, keď si líčia navzájom, aké je toto krásne, a ako dobré je tamto, a ako moc si vážia toto.

Keď nachádzate veci, ktoré oceňujete a používate ich ako svoj bod zaostrenia, váš svet sa musí zlepšiť na všetkých ostatných frontoch. Mohli by ste mať 99 vecí, ktoré sa vám nedaria vo vašom živote a jednu vec, ktorá je v poriadku, a ak by ste búchali na bubon tej jednej veci, čo sa vám darí, tých ďalších 99 bude musieť buď odísť, alebo sa zlepšiť, pretože Zákon Príťažlivosti nemôže znášať vo vašej vibrácii niečo, čo sa nezhoduje.

Nemôžete sa cítiť dobre a byť chorí súčasne.

Nemôžete oceňovať niečo, a viniť v rovnakej dobe.

Keď začnete trénovať s nejakou zámernou orientáciou, vašu vibráciu, vďaka ktorej sa cítite dobre, kým si to trénujete, váš život sa musí zlepšiť — Zákon príťažlivosti hovorí, že to musí byť tak.

Excerpované z workshopu v Billings, MT v sobotu, 21. 6., 2003

Autor: Esther Hicks – Abraham

Zdroj: http://www.abraham-hicks.com/lawofattractionsource/journal.php?eid=4

Překlad: Silvienka

Pro www.jajsem.com

Doprovodné fotografie: Marie Špačková, www.jajsem.com

Tento článek byl přeložen a originálně vydán prostřednictvím www.jajsem.com a lze jej v kompletní a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a všemi dalšími aktivními uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.


Súvisiace:

Dostatok-Hojnosť-Bohatstvo
http://www.cez-okno.net/rubrika/dostatok-hojnost-bohatstvo


apríl 23, 2014 23:58 popoludní

 

 

Top