Obrázok používateľa CEZ OKNO
Abraham Hicks: Změnit život za 30 dní – Úvod k vědomému tvoření…

Dobré ráno. Jsme velmi rádi, že jste tady. Je dobré spojit se za účelem spoluvytváření, souhlasíte? Víte, co chcete? Mění se to… neustále vyvíjí. Máte radost z rozvíjení vaší touhy? Líbí se vám ten pocit nového svěžího vědomí, nová touha vstupující do vašeho vědomí? Ten pocit dobrodružství a údivu, radosti z nového nápadu? Ano? Ne až tak moc?

Pokud do vás nový nápad nebo touha vdechnou život, domníváme se, že jste se znovu spojili s vaším vnitřním vedením. Ale pokud vám nová touha způsobuje muka, znepřátelí si vás, zda máte touhu, která není naplněna, a budete se cítit nepříjemně v jí ještě nenaplněném projevu, pak jste si stále nepamatovali, že jste sami tvůrci a že se to nikdy neskončí, protože tam bude vždy existovat další nová touha. Když si uvědomíte, že jste sami tvůrci a že nová touha, která se zrodila ve vás je doslova vytvořena životem, pak už nebudete cítit frustraci z toho, co se dosud neprojevilo. Místo toho budete cítit vděčnost za život dávající touhu, která se prostřednictvím vás projevuje.

Chápeme, jak mohou nově vzniklé touhy někdy působit špatně, pokud jste se vědomě nezabývali předmětem vzdoru ve své vlastní vibraci. Protože když něco opravdu chcete a nemůžete ani za svět zjistit, jak toho dosáhnout, pokud je tu něco, co vás trápí, něco, čeho byste se velmi rádi zbavili a jednoduše to nedokážete, víme pochopit, do jaké nerovnováhy vás jen myšlenka na tuto touhu dostává, až natolik, že byste se ji dokonce začali snažit zavrhnout jako nevhodnou – což je zvláštní, protože celý vesmír funguje na takovém efektu přitažlivosti, kde zrozená touha má přitažlivou schopnost, takže doslova svolává životní sílu a posouvá ji vpřed, což nás všech udržuje v pohybu. Vše je mnohem pohodlnější, když jste v synchronizaci se zákony vesmíru. Naopak, nebude to fungovat, když se rozhodnete skákat z útesu odhodláni vzdorovat gravitaci, stejně jako nefunguje to, že jdete proti proudu nebo toku Zdroje.

To je to, co nazýváme vzdor. Vzdor neběží s proudem vašeho vlastního blaha. To je nejjasnější prohlášení, jaké jsme kdy udělali. Vzdor neběží s proudem vaší vlastní přirozené blaženosti. Blaženost plyne, a když se k ní přidáte, budete se cítit skvěle. A když se k ní nepřidáte, budete se cítit hůře. Takže když cítíte hněv, neběží s proudem blaženosti. Pokud jste frustrovaní, neběží s proudem blaženosti. Pokud máte strach, neběží s proudem blaženosti.

Takže si řeknete: "Jak mohu setrvat v tomto stavu, vědouce, co vím a pozorující to, co pozoruji a přitom necítit tyto negativní emoce?" A naše odpověď je, že musíte praktikovat. Musíte se rozhodnout, že * vy sami * rozhodujete o tom, jakou máte vibraci a * vy * rozhodujete o tom, jak se cítíte. Nebudete se zmítat jako korková zátka na rozbouřeném moři. Místo toho budete praktikovat svou vibraci, takže * vy * sami můžete určit, jakým způsobem vibruje, jako proud, co budete přitahovat.

Během období, kdy jste byli v interakci s ostatními, když jste reagovali na okolnosti, které vás obklopovaly, vyvinuli jste si některé vibrační modely. A mnohé z nich vám dobře slouží. Mnohé z vašich vibračních modelů jsou vibrační modely pozitivního očekávání. Pozorujeme ty z vás, kteří se nacházejí v tomto prostředí, a evidujeme, jak úžasně dokážete očekávat.

Vaše životní úroveň je vynikající. Očekáváte, že váš život bude do jisté míry dobrý. A to, v čem vám můžeme pomoci, je naučit se očekávat, že váš život bude dobrý ve všech ohledech. Chceme, abyste se stali skutečně dobrými v uváženém myšlení, nastavili si vlastní tón, kde * vy * rozhodujete o tom, jaká je vaše dominantní vibrace o subjektech, které jsou pro vás důležité. Takže tón udáváte vy a nenecháte se ovlivňovat kolektivním vědomím. Chceme, abyste si skutečně dobře vybrali vaši dominantní vibraci, kterou za každých okolností poskytujete.

Klíčové slovo, které vám zde nabízíme je – dominantní vibrace – protože vy všichni máte dominantní vibrace ve vztahu k významným subjektem z vašich zkušeností, přičemž některé z vašich dominantních vibrací vám skvěle slouží a jiné zase ne.

Například pokud přemýšlíte o penězích nebo finanční hojnosti, cítíte se dobrodružně, vzrušeně a neomezeně, nebo spíše máte pocit strachu, nejistoty a omezení? Víte to! Někdo z vás si možná řekne "cítím se i tak i tak“ a my říkáme, ano, ano, ale i tak přesně víte, které emoce jsou v tomto případě dominantní. Můžete přesně říct, k jakým pocitem se spíše přikláníte. Vždyť víte.

Když přemýšlíte o vašem vztahu, nejvýznamnějším vztahu, o vztahu, o kterém přemýšlíte nejčastěji nebo o takovém, jehož prostřednictvím nejvíce komunikujete, máte při tom pocit zábavy a životní síly nebo je to o pocitu boje a tvrdé práce. Vždyť víte.

Když přemýšlíte o svém fyzickém těle, máte pocit flexibility, síly a pevného postoje nebo se cítíte váhavě a nejistě. Vždyť víte.

Vzhledem ke každému předmětu, o kterém přemýšlíte, a speciální ve vztahu k těm velkým a důležitým předmětem, jste si kousek po kousku, kousek po kousku, kousek po kousku rozvinuli vibrační modely – můžete je nazývat také "přesvědčení“ – nechceme jim přikládat příliš velký význam – myšlenkové návyky, které používáte při přemýšlení. A důvod, proč je při myšlení používáte je ten, že jste se nerozhodli dělat to jinak, a tak myšlenka, že si myslíte, dává vznik přitažlivosti, takže myslíte dále, čímž vzniká další přitažlivost, takže myslíte dále, čímž vzniká další přitažlivost, takže myslíte dál.

Jinými slovy, když máte nějaké očekávání, máte i dominantní myšlenku, která pokračuje a zákon přitažlivosti ji k vám posílá znovu a znovu a znovu.

A vy řeknete "Důvod, proč tomu věřím je ten, že je to pravda!“

A my říkáme, že důvod, proč tomu věříte je ten, že jste praktikovali myšlenku, protože celá víra je o tom, že praktikujete nějakou myšlenku.

A vy říkáte "Ale důvod, proč tomu věřím je ten, že je to pravda!“

A my říkáme "A proč je to pravda?“ Je to proto, že si to myslíte. Je to proto, že někde máte myšlenku, držíte se té myšlenky, necháte ji, aby se stala dominantou ve vaší vibrací, zákon přitažlivosti odpoví na tuto vibraci a učiní ji ve vaší zkušenosti evidentní.

A tak řeknete "To je pravda!“

A my chceme, abyste si uvědomili, že se "skutečně“ můžete cítit blaženě.

Nebo se můžete cítit opačně, je to na vás. Rakovina je "skutečná". Jen obvykle bývá nezamýšlená. Násilí je "skutečné", jen obvykle bývá nechtěné.

Chceme, abyste si začali uvědomovat, že "postavením se tváří v tvář faktům“, protože jsou "skutečné“, pouze zachraňujete "pravdu“, kterou byste si pro sebe raději nevybrali.

Takže když začnete přemýšlet o svých dominantních myšlenkách, a co je důležitější, začnete přemýšlet o * výběru * myšlenek, které chcete, aby se staly dominantní, máme pro vás postup, který bude fungovat, pokud na něm budete pracovat. Nazýváme ho "proces virtuální reality". Už jste tuto hru hráli pod jinými názvy. Nazvali jsme ji "kreativní vizualizace“. Říkáme tomu i "používání své představivosti".

Virtuální realita je hra, kde podobně jako režisér filmu nastavíte scénu – víte, co chcete, aby vaše publikum cítilo, a tak jej na to připravíte.

Odehrává se to v zimě nebo v létě. Zasadíte scénu do hor nebo na oceán, či na pláž. Odehrává se to venku nebo scénu umístěte do interiéru. Můžete to dělat přes den. Nebo v noci. Jinými slovy, nastavíte scénu. Má to jen jediný smysl, a tím je vaše praktikování vibrace s účelem její přeměny na dominantní vibraci.

Někdy lidé používají vizualizaci při pokusu opravit něco, co je poškozené.

A my od vás chceme, abyste využili virtuální realitu z jediného důvodu – vytvořit vibraci, kterou jste si * vy * vybrali jako dominantní. Řekněme, že váš národ má z něčeho opravdu strach, a je pro vás těžké nemyslet na to, protože když zapnete televizi, je to tam, slyšíte ostatní o tom vyprávět, učitelé o tom mluví ve třídách vašich dětí, lidé všude kolem vás o tom vedou diskuse. Ale když se nad tím zamyslíte, víte, že toto není myšlenka, kterou byste chtěli označit jako vaši dominantní, protože máte strach, když se objeví ve vaší mysli, nebo cítíte hněv nebo frustraci nebo obavy. Takže si řeknete “OK. Vyberu si jinou myšlenku za dominantní.“ Cítíte, že musíte zneškodnit myšlenku, která již * je * dominantní.

Ale problém nastane, když se rozhodnete, že jdete zneškodňovat myšlenku, ale neodstraňovat ji naopak aktivujete ji. Když řeknete "Nebudu na to myslet", myslíte na to, na co se chystáte nemyslet. I když řeknete nechci být nemocný/á, budu přemýšlet o tom, jak se cítím dobře“, když se přiblížíte k subjektu svého fyzického těla, když vaše dominantní myšlenka o něm byla nemoc, i když se pokusíte využít virtuální realitu o dobrém pocitu, obvykle aktivujete myšlenku nemoci, protože to je dominantní myšlenka ve vztahu k tomuto tématu. Vidíte, jak to funguje?

Takže při aplikování těchto procesů máte asi chuť říci: "Ach, Abraham mi nabízí proces, kde bych mohl/mohla opravit to, co je poškozené“ a výsledkem toho celého je, že se aktivuje věc, která je poškozena. Takže jen praktikujete to, že dominantní myšlenka, která vám neslouží, může stále zůstat dominantní.

Tento proces virtuální reality se pro vás změní, pokud pochopíte jednu velmi důležitou věc. Proces virtuální reality je místo, kde budete praktikovat vaši dominantní myšlenku. Je to místo, kde budete praktikovat myšlenku, kterou chcete změnit na dominantní, dokud není dominantní. Virtuální realita je místo, kde praktikujete myšlenku, kterou chcete mít dominantní, a stane se dominantní.

Virtuální realita je místo, kde praktikujete myšlenku, kterou chcete mít dominantní a uděláte ji dominantní. A důvod, proč to takto směšné opakujeme je ten, že nejprve to nebudete chtít udělat.

Dokonce i Esther, která praktikuje již několika týdnů, se někdy ocitne přímo uprostřed lahodné virtuální reality a najednou si uvědomí, že se snaží někoho napravit – buď samu sebe, nebo někoho jiného.

Jinými slovy, ve všem se jí povede velmi dobře a pak najednou o něco zakopne a aniž chtěla takříkajíc zaktivuje něco, co bylo poškozeno.

Takže virtuální realita opravdu funguje nejlépe, když je krátká. Takže dostaňte se do ní, ciťte se tam dobře a pak ven odtud.

Dostat se dovnitř, cítit se tam dobře a pak ven. Takže, nastavili jste scénu. Jaké roční období je? Která část dne? Odehrává se to venku nebo uvnitř? Můžete si vybrat.

Nelze vybrat si správné nebo nesprávné. To, co vás zajímá, jsou momenty, ze kterých máte dobrý pocit. Víte, ty chvíle, když vaše srdce zpívá a vy si jen myslíte "Kéž bych tu mohl/a zůstat navždy!“. Stává se vám to obvykle, když jste venku nebo v interiéru? Pokud je to častěji venku, pak si vyberte vnější scénu. Pokud je to častěji uvnitř, pak si vyberte scénu, která je uvnitř. Esther si často ve své virtuální realitě vybírá nové místo, které je velmi krásné a často je to uvnitř. Někdy se ocitne na nádherném výhledu a okamžik radostného vzrušení je přítomen. To je to, co chcete dosáhnout.

Takže si nastavíte místo, roční období a část dne a pak si řeknete, jak to voní a vypadá a působí. Jste na dobré cestě jak se kousek po kousku dostat na toto vyšší, vyšší, lepší, lepší, dobře, dobře působící místo. A pak se rozhodnete, kdo je tam ještě s vámi. Někdy je pro začátek lepší být tam sám, ale ne vždy. Vy se rozhodujete. Kdo tam ještě je? A v jaké jsou náladě? A samozřejmě, můžete si vybrat, takže tam nepřinášejte někoho, kdo je ve špatné náladě, abyste ho/ji pak nemuseli dostávat do dobré nálady.

Přiveďte si lidi v dobré náladě. A pak přehoďte pár slov – a pak pryč.

A stane se to, pokud to trvá nejméně 30 vteřin, že si nastavíte tón ve vaší vibraci. Znamená to, že se okamžitě stane vaším dominantním tónem nebo vaší dominantní vibrací? Ne, ale začne se oslabovat. Takže to uděláte znovu a znovu a znovu a znovu, a * ​​nedokážete to *, protože je tu něco porušeno, něco, co chcete opravit, protože pokud to uděláte, protože tam je něco porušeno, co chcete opravit, tak se jen zabýváte tím, co je již dominantní. Toto je * pouze * o dobrém pocitu, * pouze * o dobrém pocitu. A po několika týdnech práce sami upravíte to, co je dominantní uvnitř vaší vibrace.

Vidíte, že tvůrčí proces má tři kroky…


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Všechny citace jsou chráněné autorským právem Abraham-Hicks Publications.
Navštivte oficiální stránky: www.abraham-hicks.com
Abraham-Hicks Publications P.O. Box 690070 San Antonio, TX 78269

Originálně přeloženo a vydáno na www.Rozkvest.cz. Šíření článku je možné pouze v nezkrácené a neupravené podobě včetně této poznámky a se všemi aktivními odkazy. Díky

Doprovodné fotografie: Marie Špačková www.jajsem.com


Súvisiace:

Výber JÁ JSEM
http://www.cez-okno.net/vyber-ja-jsem


Štítky: 
marec 14, 2014 23:56 popoludní

 

 

Top