Obrázok používateľa CEZ OKNO
abstrahovat

odvodit, odvozovat, vyvodit, vyvozovat, nepřihlížet k něčemu. V procesu mystického zdokonalování má mystik mentálně a. od všeho, co může probouzet jeho smyslové žádosti. Když to nečiní, vytvářejí v něm věci probouzející smyslovou žádost napětí, které jistě překoná jeho vůli. Tím mu unikne výsledek zříkání se světa, tj. rozvoj duševního uvolnění a lepších duševních stavů. Kdo mentálně neabstrahuje od věcí probouzejících smyslovou žádost, může v procesu mystického úsilí dosáhnout nanejvýš toho, že se jeho smyslové sklony skryjí v podvědomí. Takový člověk se nemůže duševně rozvinout do náležité šíře. Proto posuzuje vše, co vidí jako svět, subjektivně, tj. nenachází pravdu v dosti širokém pojetí.Květoslav Minařík

Zdroj: Malý mystický slovník naučný

1. vydání: Canopus, Praha, 1992, ISBN 80-85202-06-9, váz., 512 str.

Dotisk: Canopus, Praha, 1995.

S láskavým dovolením: CANOPUS.cz

exkluzívne.cez.okno


júl 12, 2008 19:06 popoludní

 

 

Top