Obrázok používateľa CEZ OKNO
Adam

lidský archetyp, který si můžeme představovat jako člověka dosud neznečištěného bezvýhradnou orientací do světa smyslů a na slastné prožitky. Proto je A. člověk prostý a z vyššího hlediska mravně bezúhonný. Nemá však zkušenost ze strastí běžného lidského života, proto není odolný proti smyslovým pokušením a postupně jim propadá. Tak se pomalu zaplétá do rozporů a strastí. Jejich dostatečná míra vede na cestu mravní očisty, která vrcholí v témž stavu nevinnosti, ovšem zlepšené zářícím „kristovstvím“.V absolutním smyslu bychom tedy mohli A. považovat za prvotní fyzický projev božství, který postupně propadal mravní a fyziologické degeneraci, při níž posléze vznikli lidé. Ale tato sestupná tendence ještě stále trvá, protože je skryta v samém uzpůsobení lidí, které tmelily věky. A jestliže kdy dojde k obratu na této sestupné cestě, bude to cesta mystická. Ta se v nejvyšším pojetí vyznačuje spalovacím procesem, obnovujícím stagnující bytí. Tak se A. znovuzrodí a stane se opět božskou bytostí, která již bude mít zkušenosti z úpadku a tím bude schopna udržet vyšší znovu nabyté vlastnosti.

Původní elementy stvoření, které mají božskou povahu, musí své vyšší kvality stále obnovovat. Každý druh projevu bytí je totiž emanací bytí centrálního nebo duchovního, a proto již představuje periférii kvalit s odstředivou tendencí, tj. s tendencí k dalším stupňům degenerace, příp. k vlastnostem zhutnění. Proto je mystické úsilí nezbytným momentem bytí; nejprve zpomaluje, pak zastavuje a posléze obrací proces úpadkový v proces vzestupný. Tuto změnu tendence pociťuje každý tvor, u něhož k ní dochází, jako množící se a stupňující krize a utrpení.

A. je stav, který je ještě vzdálen rychlého úpadku. Proto symbolizuje blaženost karmického mládí, které trvá jistou dobu, ale pak přestává; jakmile se stav A. stane starým bytím, musí se obrodit ohněm zřeknutí se světa, které ho duchovně nebo kvalitativně regeneruje a vrací opět do rajského stavu.

Květoslav Minařík

Zdroj: Malý mystický slovník naučný

1. vydání: Canopus, Praha, 1992, ISBN 80-85202-06-9, váz., 512 str.

Dotisk: Canopus, Praha, 1995.

S láskavým dovolením: CANOPUS.cz

exkluzívne.cez.okno


august 14, 2008 23:56 popoludní
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top