Obrázok používateľa CEZ OKNO
MIMOZEMŠŤANIA V ČÍNE II.

Čína až doposiaľ stála akosi bokom a celkom nepovšimnutá, keď sa hovorilo a písalo o UFO fenoménoch a keď sa hľadali dôkazy kontaktov našej planéty s extraterestrickými civilizáciami v minulosti. Posledná kapitola predloženej knihy nám však ukáže, že práve v tejto ázijskej krajine existuje v tomto smere množstvo prípadov a lokalít, ktoré poukazujú na takéto kontakty nielen veľmi výrazne, ale v niektorých prípadoch úplne ojedinelým spôsobom.

Záhada Bielej pyramídy

Pyramídy v Egypte sú pre nás už dávno samozrejmosťou, i keď sa tomu, kto sa pred nimi ocitne napr. ako Európan - a hlavne pred majestátnymi pyramídami v Gíze - musia zdať ako neskutočné gigantické výtvory, ktoré mohli vybudovať len bytosti vybavené mimoriadnou technikou. Medzičasom sme si zvykli aj na existenciu nemenej záhadných pyramíd stredoamerických. O tom, že by mali byť veľké pyramídy aj v Číne, nepočul však v Európe takmer nik, a keď aj, potom sa takéto informácie nebrali vážne.

Na tomto mieste sa však žiada dodať, že tieto najveľkolepejšie diela pozemských staviteľov (nech už nimi bol ktokoľvek) sa nachádzajú prakticky na celom svete. Aj to je všeobecne len málo známe. V knihe PROROCTVÁ A TAJOMSTVÁ KOZMU som v kapitole Pyramídy nie sú len hrobky faraónov obšírne hovoril o ich tajomstvách a uviedol svoj názor, že v nich pôsobia mysteriózne energie.

Podľa všetkého pyramídy vlastnia (alebo vytvárajú či transformujú) energiu, prípadne energie, ktoré možno označiť ako špecificky pyramídové energie; niektorí autori hovoria v ich prípade všeobecne o tzv. pyramídovom efekte.

Podľa toho, čo doteraz vieme, na našej planéte je najvyššou pyramídou tzv. Biela pyramída, opradená nespočetnými povesťami. Nachádza sa na území Číny a podľa všetkého ukrýva fascinujúce tajomstvá. Podľa čínskych vedcov - je len niekoľko tých, ktorí vedia o nej niečo bližšie - je s najväčšou pravdepodobnosťou najstaršou pyramídou medzi čínskymi pyramídami.

O Bielej pyramíde koluje v Číne niekoľko nanajvýš podivuhodných legiend, v ktorých sa okrem iného hovorí, že ju vybudovali bohovia, ktorí sa zniesli na zem z oblohy na velikánskych kovových drakoch robiacich strašný hluk a sršiacich oheň. Že by tieto prastaré legendy boli v Číne už oddávna dôvodom veľkého uctievania drakov?


O Bielej pyramíde sa ďalej hovorí, že bohovia tam zapísali na obrovské zlaté dosky všetky tajomstvá vesmíru a zeme a že tie čakajú na ľudí, ktorí budú schopní ich prečítať a porozumieť im. Biela pyramída má byť podľa legendy aj hrobkou najstaršieho čínskeho panovníka. Legenda hovorí aj to, že v pyramíde sa nachádzajú neuveriteľné a tajuplné, úplne zázračné technické konštrukcie.

Po skončení pohrebnej ceremónie, keď cisárove telesné pozostatky uložili do hrobky umiestnenej v útrobách Bielej pyramídy, boli do nej za živa zamurovaní tí, ktorí poznali prístup k hrobke mŕtveho panovníka.

V pyramíde sa podľa niektorých čínskych vedcov nachádza -pochopiteľne, že oficiálna čínska veda niečo také odmieta - obraz, prípadne symbolika celého univerza. Je vytvorený na klenbe priestrannej miestnosti, kde je uložený sarkofág cisára. Okolo neho je zhotovená krajina, v ktorej vládol; všetko je ako v skutočnosti, dokonca aj s tečúcimi riekami, v ktorých namiesto vody prúdi ortuť. Biela pyramída je plná najrôznejších technických zázrakov.

Jej otvorenie a preskúmanie však nie je v žiadnych plánoch oficiálnych čínskych miest. Nemožno to hodnotiť inakšie, ako obavy pred konfrontáciou s fenoménmi, ktoré nie je možné vysvetliť tradičnými zaužívanými vedeckými názormi, a predovšetkým strach z toho, že na pochopenie mnohých z nich by stupeň nášho súčasného poznania zrejme vôbec nepostačoval.

Na záver informácií o Bielej pyramíde uveďme, že vo svojej architektúre obsahuje - podobne ako aj niektoré iné význačné stavebné monumenty staroveku - tzv. zlatý rez. Zaiste už nejeden čitateľ zabudol mnohé poznatky z geometrie, a tak aspoň v krátkosti opíšeme tento geometrický poznatok, známy už z antiky.

Ak rozdelíme úsečku EF prostredníctvom bodu G tým spôsobom, že platia nasledovné vzťahy EF : EG = EG : FG, pričom musí platiť, že EG je väčšie ako FG, potom takýto "rez" nazývame zlatým rezom. Ak je táto podmienka splnená, potom pri akejkoľvek konštrukcii zlatého rezu dostaneme vždy to isté číslo ako výsledok riešenia podielu EF : EG. Výška Bielej pyramídy je okolo 300 metrov, dĺžka strany základne je približne 485 metrov. Z týchto hodnôt možno skonštruovať zlatý rez a nájdeme ho aj v ďalších rozmeroch Bielej pyramídy.

Na tomto mieste si dovolím vsunúť senzačnú správu, ktorú som sa dozvedel práve teraz pri písaní posledných riadkov tejto knihy, a dúfam, že čitateľ mi to prepáči, pretože sa netýka Číny a ani Bielej pyramídy. Je však tak extrémne senzačná, že ju nemôžem neuviesť.

V Egypte, v oblasti známej Cheopsovej pyramídy v Gíze neďaleko Káhiry, bol urobený nesmierne prekvapujúci nález, ktorý, ak sa potvrdí, bude znamenať naozaj revolučný prevrat v našom myslení, no predovšetkým v našom pohľade na minulosť a v našom hodnotení jej vývoja.

Archeológovia objavili v prastarých zasypaných granitových blokoch hlboké úzke diery vo forme kanálov dlhých niekoľko desiatok centimetrov. Podľa ich údajov museli vzniknúť len použitím vŕtacích nástrojov. Na vnútorných stenách dier možno veľmi jasne pozorovať drážky, ktoré sú jednoznačnými stopami po vrtákoch, ktoré ich vŕtali. Žiaľ, zatiaľ sa však ešte nepodarilo nájsť vrtákmi vyvŕtané obsahy dier, tzv. jadrá. Pri tomto spôsobe vŕtania ostáva vyvŕtaný materiál pokope vo forme súvislej časti, ktorá sa po vzdialení vrtáka len vyklepne a vytiahne. Granit je možné vŕtať len s diamantovým vrtákom. Našej technickej civilizácii sa niečo také podarilo po prvý raz až v roku 1862.

Kedy diery vznikli a kto je ich pôvodcom, ostáva tajomstvom. Sú staré 3000, 5000,10 000 alebo dokonca viac rokov? Ak sú ich pôvodcami stavitelia pyramíd, o čom prakticky nemožno pochybovať, potom je len úplne logické, ak týmto záhadným bytostiam prisúdime aj ďalšie vynikajúce technické schopnosti. O ich pôvode možno rozvíjať len hypotézy. V tomto smere sa nám núkajú tri možnosti.

Buď išlo o príslušníkov mimozemskej civilizácie, alebo to boli Egypťania, ktorých kňazi, prípadne špičkoví architekti boli mimozemšťanmi zasvätení do tajomstiev istých technických postupov. Treťou možnosťou ostáva hypotéza, že naša technická civilizácia nie je prvou a jedinou na tejto planéte, ale že pred ňou už existovala aspoň jedna vyspelá technická civilizácia, napr. civilizácia bájnej Atlantídy.

Nevysvetliteľné astronomické poznanie starej Číny

V Číne existuje v provincii Hunan istý neveľký kopec nesúci meno Ma Wang Dui, čo značí Pohrebný kopec kráľa Duia. V roku 1972, keď naplno zúrila strašná vojna medzi severným Vietnamom a USA, panovala v Číne, ktorá bola na strane Vietnamcov, obava, že sa prenesie aj na jej územie. V tejto súvislosti dostala istá špeciálna jednotka čínskej armády príkaz vykopať do kopca Ma Wang Dui šachtu s cieľom vybudovať podzemnú vojenskú nemocnicu.

Nariadenie bolo okamžite realizované. Keď sa vojaci prepracovali do hĺbky niekoľkých metrov, došlo odrazu k nečakanému zosunutiu zeme. Netrvalo dlho a zistilo sa, že kopec ukrýva archeologické prekvapenie - to, že bolo oveľa väčšie, ako sa predpokladalo, sa ukázalo až neskôr. Nachádzali sa v ňom tri prastaré hroby, dovtedy nikým neobjavené. V jednom z nich bola objavená ženská múmia, zakonzervovaná tak perfektne, ako to doteraz nebolo objavené v nijakom inom prípade, egyptskú balzamovaciu techniku nevynímajúc.

Telo mŕtvej bolo konzervované pomocou tekutiny žltkastej farby, ktorej zloženie sa zatiaľ nepodarilo analyzovať. Nájdená mŕtvola bola ponorená v osemdesiatich litroch uvedenej tekutiny. Bola skvele zachovaná, takže vnútorné orgány, ako aj štruktúra buniek boli vo veľmi dobrom stave.

Archeológovia zistili, že išlo o ženu Li Changa, vysokopostaveného šľachtica z obdobia dynastie Han z 2. storočia pr. n. 1. Keď ako päťdesiatročná umrela, dostala do hrobu, ako to bolo zvykom, vyberané vzácne dary. Okrem iného to bolo desať lekárskych kníh, ktoré obsahovali také úžasné poznatky, aké z nášho pohľadu vôbec obsahovať nesmeli a nemohli. Naša moderná medicína objavila mnohé z týchto vedomostí až v 19. a 20. storočí.


V hrobe označenom číslom 3 bol urobený najprekvapujúcejší objav. Ide o písomnú štúdiu, ktorá sa zaoberá pohybom planét a volá sa Obehy piatich planét. Opísané sú obežné dráhy Merkúra, Venuše, Marsu, Jupitera a Saturna okolo Slnka. Opisy a nákresy dokumentujú úžasne nezvyčajné poznatky z astronómie. Práca obsahuje napr. presné doby trvania obehov jednotlivých planét okolo Slnka. Ďalej tam možno nájsť vzájomné polohy planét voči sebe, a to od roku 246 až do roku 177 pr. n. 1. Obeh Venuše okolo Slnka je tam udaný časom 584,4 dňa. Naša moderná astronómia ho udáva len nepatrne odlišný, 583,92 dňa. Hovoríme tu o tzv. synodickom obehu.

Nemôžeme však s istotou tvrdiť, že ide o odpustiteľnú, úplne minimálnu chybu starých čínskych astronómov, lebo je možné aj to, že za posledných 22 storočí buď došlo k nečakanej, takpovediac katastrofickej zmene obežnej dráhy Venuše (katastrofickej v tom zmysle, ako som sa o tom zmienil v mojej knihe Proroctvá a tajomstvá kozmu, kde som v 1. kapitole naznačil možnosť, že Venuša pôvodne bola kométou a nemala stabilnú obežnú dráhu), alebo išlo o veľmi pomalú, postupnú zmenu dráhy Venuše ako dôsledok dočasného pôsobenia silných gravitačných síl neznámeho pôvodu. Hypotézy k tejto možnosti uvediem v mojej ďalšej knihe o kozme.

Ďalším neuveriteľným nálezom v uvedenom hrobe bola mapa veľkosti necelého štvorcového metra. Sú na nej podrobne zobrazené časti navzájom susediacich provincií Hunan, Guangdong a Guangxi, a to takým dôkladným a presným spôsobom, že niekoľkí čínski vedci sú presvedčení, že mohli vzniknúť len na základe snímok zo satelitu!

Vyslovme preto hypotézu - pred niekoľko tisíc rokmi umiestnila cudzia civilizácia svoj satelit na orbitálnu obežnú dráhu okolo našej planéty.

Túto zaiste odvážnu tézu však podporia aj nasledovné riadky. Koncom roka 1927 americkí inžinieri Young a Taylor zachytili počas svojich rádiotechnických pokusov rádiosignály - oneskorené nanajvýš podivným, svojráznym spôsobom - prichádzajúce z vesmíru. O veci sa dozvedeli dvaja významní špecialisti, Holanďan Van der Pol a Nór Stoermer, ktorí začiatkom jesene 1928 začali v tejto súvislosti s vlastnými pokusmi. Vysielali rádiosignály rôznych vlnových dĺžok, pričom každých tridsať sekúnd menili frekvenciu. Po troch týždňoch boli vyslané signály opäť prijaté.

Prekvapenie bolo veľké; signály prišli naspäť s charakteristickým oneskorením, ako ho pozorovali už aj Young a Taylor. To isté sa udialo o dva týždne neskôr s ďalšou sériou vyslaných signálov. Odborníci z celého sveta premýšľali nad záhadou. Uvažovalo sa nad možnosťou rôznych reflexií z Mesiaca, prípadne z planét, o možných deformáciách v atmosfére, ako aj o ďalších možných vysvetleniach. Nijaká z hypotéz však nebola schopná uspokojivo vyriešiť mysteriózny fenomén, pretože spätne prijaté impulzy prichádzali v nepravidelne sa meniacich intervaloch.

Fenomén sa opakoval viackrát aj v niektorých neskorších rokoch, tak napr. v rokoch 1929, 1947 a 1970. Záhadnou záležitosťou sa začal zaoberať významný škótsky astronóm Duncan Lunan. Ešte dodajme, že prijaté signály sa počas určitej časovej dĺžky - povedzme pätnásťminútovej - vyznačovali intervalmi, kedy prijímané vlny v rozpätí od troch do pätnástich sekúnd mali neustále tú istú frekvenciu.

Škótsky vedec z daných číselných údajov zostrojil niekoľko diagramov, pričom na obe osi naniesol sekundové hodnoty dĺžky trvania prijímania tých istých vlnových frekvencií, ktoré sa, ako sme povedali, pohybovali od troch do pätnástich sekúnd.

Tajomstvo kódu vlnových frekvencií, ako ho Lunan rozlúštil, bolo nesmierne ohromujúce! Z jeho diagramov vznikli hviezdne mapy; na jednej z nich bolo možné vidieť slnečnú sústavu Epsilon Bootes, nachádzajúcu sa od nás vo vzdialenosti 103 svetelných rokov. Prirodzene, Lunan ako svedomitý vedec viackrát preskúmal výsledky svojich analýz a vyšetroval vždy iné intervaly prijatých rádio signálov. Napokon vlastnil šesť rôznych, veľmi podobných máp. Každá z nich znázorňovala vždy len slnečnú sústavu Epsilon Bootes, pričom na každej bola zobrazená z trochu iného pohľadu.

V šesťdesiatych rokoch nášho storočia vyslovili viacerí astrofyzici názor, že ak by príslušníci nejakej extrasolárnej civilizácie chceli s nami nadviazať spojenie, jednou z optimálnych možností by bolo nasledovné riešenie: Prostredníctvom svojej techniky by spôsobili časové oneskorenie nami vyslaných rádiosignálov a reflektovali by ich naspäť k Zemi.

Lunan vydal v roku 1973 prácu pod názvom Sonda z Epsilon Bootes. V nej vyslovuje presvedčenie, ktoré odôvodňuje vedecky, že už asi 12 600 rokov sa pohybuje v našej slnečnej sústave sonda vyslaná bytosťami zo sústavy Epsilon Bootes. Je vybavená kompjuterovým programom, ktorý spôsobuje, že jej technika naskakuje na pozemské rádiosignály vždy v tom čase, keď sa nachádza v takom úseku svojej obežnej dráhy, kedy je to možné. Vtedy zachytáva rádiosignály zo Zeme a vracia ich naspäť s charakteristickým oneskorením.

Cudzie bytosti zrejme vedeli už vtedy s úplnou istotou, že v tom čase primitívni a nevyvinutí obyvatelia Zeme sa raz dostanú tak ďaleko, že budú vlastniť vyspelú rádiotechniku. V každom prípade sa zdá byť isté jedno - bytosti, ktoré umiestnili spomínanú sondu na relatívne blízkej obežnej dráhe vzhľadom na Zem, museli ju aj navštíviť.

V záverečných riadkoch knihy sa vráťme ešte raz k mojej knihe Proroctvá a tajomstvá kozmu a pripomeňme si tureckého námorníka Piri Reisa vlastniaceho mimoriadne dokonalé mapy istých území našej planéty, ktoré vzhľadom na vtedajšiu techniku a poznanie v podstate nikdy nemohol sám zhotoviť a ani ich získať od nejakého svojho súčasníka. Vyslovil som tam istú hypotézu, ako sa Piri k nim asi dostal.

Na tomto mieste však vyslovme inú hypotézu. Piri Reis bol vlastníkom máp, ktoré boli zhotovené na základe fotografií urobených z umelého satelitu obiehajúceho našu planétu. A tak všetko, čo sme si doposiaľ v týchto súvislostiach v oboch mojich knihách o kozme povedali, zapadá do jedného reťazca - Sírius, Dogoni, "medziplanetárna stanica" Xi Gong, legendárni Dropovia, "kozmické platne", prastaré "diamantové vrtáky", Roswell, Epsilon Bootes, Piri Reis... - a poukazuje veľmi naliehavo na skutočnosť, pred ktorou nemožno zatvárať oči!


Našej planéty sa nedotýkali výlučne len nohy jej vlastných detí! Táto dramatická hypotéza, ktorú aj početní renomovaní vedci pokladajú za realitu, bude objektívne overená už v budúcom storočí.

Roman Bednár

Z knihy "Tajuplný a záhadný kozmos", Vydavateľstvo: UNIAPRESS International (1997)


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Zdroj: http://www.tajomstva.org/


VIAC o autorovi nájdete na tejto adrese

Súvisiace:

Důkazy o mimozemské intervenci - civilizace na území Číny
http://www.cez-okno.net/clanok/ufo-a-mimozemstania/dukazy-o-mimozemske-i...

Pyramidy v Číně
http://www.cez-okno.net/clanok/pozri-2012/pyramidy-v-cine

Dálkové nazírání odhaluje tajné čínské raketové základny a základnu pro výměnu s mimozemšťany
http://www.cez-okno.net/clanok/mimozemstania/dalkove-nazirani-odhaluje-t...


Autori: 
november 05, 2012 23:53 popoludní

 

 

Top