Obrázok používateľa CEZ OKNO
AJ MY SME TATRY!

HROMADNÁ PRIPOMIENKA HOROLEZCOV, TURISTOV A SKIALPINISTOV K PREDLOŽENÉMU NÁVRHU NÁVŠTEVNÉHO PORIADKU TANAP-U

Vyzývame orgány ochrany prírody a ministerstvo životného prostredia, aby ako celok odmietli návrh návštevného poriadku TANAP-u, ktorý predložila Správa TANAP-u na OÚ v Prešove dňa 25.1.2019 a ktorý bol prezentovaný Správou TANAP-u na verejnom prerokovaní 6.2.2019 v Liptovskom Mikuláši a 7.2.2019 v Starom Smokovci.


Výzvu nájdete na tejto adrese.


Zdroj: https://ajmysmetatry.sk/


Súvisiace:

TATRY
https://cez-okno.net/tatry


február 23, 2019 01:08 dopoludnia

 

 

Top