Obrázok používateľa CEZ OKNO
FESTIVAL SLNOVRAT


Motto: Aby tu bol dobrý festival plný "alternatívnych" informácií, ktoré však už zajtra môžu patriť k všeobecne uznávaným a samozrejmým faktom!
Sokol

Vážení čitatelia,
prezreli ste 10 miliónov stránok. Nemôžem nemyslieť na osobnosti, ktoré sme mali tú česť predstaviť. Autorov, každý špička vo svojom obore. Obetaví a mimoriadne pracovití, vo voľných chvíľach, bez nároku na odmenu – bez nich by CEZ OKNO nemohlo existovať (teda určite nie nespoplatnené...). Vzdajme im hold za ich nezištnú prácu, za ich štúdie, preklady, či úvahy, ktorými obohacujú tento priestor.

Po dva a pol roku usilovnej práce na poli internetu je zrejme čas urobiť stretnutie. Osobný kontakt je osobný kontakt, o tom niet pochýb, aj keď mi asi dáte za pravdu, že máme radi internet a možnosti, ktoré ponúka. Prednášky, prezentácie, predajné akcie, vystúpenia, odovzdávanie cien „Čajomil roka“ – to všetko pod jednou strechou počas dvoch dní. 11. a 12. 12.

V polke decembra sa teda otvorí niečo ako "Portál do sveta 3D" a CEZ OKNO uvidíte aj inde než na svojich obrazovkách. A kde je to miesto? No predsa v srdci Slovenska, v rodisku polyhistora Mateja Bela, v Očovej!

Myšlienku zorganizovať festival venovaný poznaniu v sebe nosím už od roku 2005, ale muselo sa udiať naozaj veľa, aby sa idea zhmotnila. Veci museli vykryštalizovať (ľudia samozrejme tiež:), muselo vzniknúť množstvo priateľstiev a spoluprác...

Za to, že sa môžeme spolu stretávať vo virtuálnom svete, vďačíme internetu. Skoro by sa mohlo hovoriť o svete „pred“ a „po“ vzniku internetu. Ale možno to funguje aj opačne, a CEZ OKNO získa festivalom ďalší rozmer. Verím, že nás všetkých to môže posunúť o poriadny kusisko ďalej! Ako každý SLNOVRAT:)

Dva a pol milióna návštev je určite dostatočný dôkaz priazne, no aj tak sa tešíme z prejavov vďaky. Som si istý, že rovnako tak ocenia prednášajúci a hostia festivalu Váš záujem. Môcť vidieť, či si potriasť ruku s ľuďmi, ktorých články čítavame – to je akiste veľmi lákavé, čo poviete?

Príďte!

Všetko dobré praje

Sokol

vydavateľ www.cez-okno.net a zakladateľ festivalu SLNOVRAT


info o partnerstve a o možnosti prezentácie a predaja Vašich produktov na slnovrat@cez-okno.net | aktualizované info nájdete vždy na tejto adrese... | ...a nezabudnite si šálku na čaj ;)


Prednášajúci a hostia
       Hlávka Karol
       Jankovich Robo
       Jesenský Miloš
       Karlík Miroslav
       Maok
       Matisko Marcel
       Mokráňová Zlatica
       Nagy František
       Manželia Ondejčíkoví
       Otto Voce
       Valentovič M.
Predajcovia a vystavovatelia
Partneri
Mediálni partneri
Bannery


Prednášajúci a hostia festivaluZ R U Š E N É

Karol Hlávka(1955)

• autor námetov a scenárov celovečerných filmov V MESTE PLNOM DÁŽDNIKOV, FONTÁNA PRE ZUZANU č. 1
• filmový dramaturg
• fotograf a cestovateľ
• autor knižky NAVERÍMBOHA
• autor rozhlasových hier
• autor libreta divadelného muzikálu FONTÁNA PRE ZUZANU
• internetový publicista
• človek na Ceste


http://antiluzia.blogspot.com/
http://karolhlavka.blogspot.com/


Interview "FONTÁNA PRE ZUZANU a iné PUTOVANIA..."

CEZ OKNO dosiaľ vyšli tieto autorove články.

PUTOVANIE DO SAN PEDRA na pokračovanie...Robo JankovichSom cítiaca ľudská bytosť, ktorá sa snaží porozumieť tomu, čo a prečo sa tu okolo nás deje a prispieť k zlepšeniu.


http://vsieti.sk/


Z R U Š E N É

Dr. Miloš Jesenský, PhD.(1971)

Univerzitné vzdelanie ukončil v roku 1995 na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach. Od detstva však skôr inklinoval k nerozlúšteným hádankám minulosti, prírody a spoločnosti ako k odboru, ktorý vyštudoval. Po ukončení štúdia pracoval do roku 1999 ako samostatný odborný pracovník Historického oddelenia Východoslovenského múzea v Košiciach, kde sa špecializoval na dejiny farmácie a medicíny. Od roku 1998 pôsobil ako externý ašpirant Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a svoje doktorandské štúdium úspešne zakončil obhájením dizertačnej práce pod názvom „Dejiny alchýmie na Slovensku“. V rokoch 2001 – 2006 pracoval ako odborný bibliograf Žilinskej knižnice, v súčasnosti pôsobí na Odbore informácií a zahraničných vzťahov Žilinského samosprávneho kraja. Je riaditeľom Kysuckého múzea.

Dr. Jesenský sa už takmer dve desaťročia venuje publicistike v oblasti záhad histórie a rozmanitých hraničných javov nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, ako dokladá i jeho bohatá časopisecká bibliografia. Prispieva do širokého spektra dennej a špecializovanej tlače – za posledné menujme aspoň jeho pravidelnú spoluprácu s časopisom Fantázia, Dinner´s Club Magazine či Vlna. Naplno sa venuje aj spisovateľskej činnosti, o čom sa možno v Slovníku slovenských spisovateľov z roku 2001 dočítať: „Knižne debutoval okultným životopisom Adolfa Hitlera (1997), v ktorom spracoval málo známe kapitoly z jeho života a zhodnotil vzájomné paralely nacizmu a mágie. Podobné myšlienky rozvíja aj v knihe Vyslanec z temnôt (2000). Obdobiu stredoveku a jeho záhadám sa venuje v dielach Štyri hodiny do stredoveku (1997) a Dva mesiace v stredoveku (1999). Kniha Krajina zázrakov (1998) je sprievodcom po magických a tajomných miestach na Slovensku. Záhady histórie, mágia, mimozemské civilizácie a podobné témy rezonujú v prácach Reálne príbehy X, Wunderland, mimozemské technológie Tretej ríše, Bohovia atómových vojen (všetky 1998), Po stopách Indiana Jonesa a Záhady devätnásteho storočia (obe 2000). Odvtedy rozšíril svoje spisovateľské konto na doterajších 17 publikovaných knižných titulov v slovenskom, českom a poľskom jazyku. Autor je tiež držiteľom ocenenia „Krištáľový tiger“ udeleného v roku 1998 v Prahe najúspešnejšiemu spisovateľovi literatúry faktu a hraničných javov zo SR.

Člen Spolku slovenských spisovateľov, Slovenského PEN Centra a Slovenského syndikátu novinárov.

www.jesensky.sk

Interview "K tajomstvám mám takmer intímny vzťah"

CEZ OKNO dosiaľ vyšli tieto autorove články.


Z R U Š E N É

Miroslav Karlík


Miroslav Karlík je odborník na problematiku UFO, ufológ so zdravým kritickým pohľadom na skúmané javy. Už takmer dvadsať rokov vedie trnavský UFO-klub a je v kontakte i s ďalšími bádateľmi v tejto oblasti.

Je autorom knihy „UFO NA SLOVENSKU“

Stránky www.ufoklub-trnava.sk informujú o všetkých aktivitách UFO klubu. Tu sa dozviete aj o pripravovaných prednáškach a literatúre, ktorá sa zaoberá touto problematikou.

www.ufoklub-trnava.sk

Interview „Ani o mne nevie nikto všetko...“

CEZ OKNO dosiaľ vyšli tieto autorove články.Martin Tesák - MAOK


Hudobník, multiinštrumentalista, skladateľ filmovej a divadelnej hudby. Desať rokov vytvára improvizovanú hudbu s etnickými a experimentálnymi prvkami, ku ktorej pozýva hostí voľne združených v skupine Svetloleť. Na kolene nahral a vydal trinásť albumov. Skladal hudbu do filmov Juraja Jakubiska (Bathory), prírodovedca Tomáša Hulíka a filmára - cestovateľa Pavla Barabáša (Premeny Tatier, Tatry zamrznuté v čase, Bhután, Ticho nad oblakmi). Robí hudbu k divadelným a tanečným inscenáciám, koncertuje v Česku a na Slovensku.

www.maok.netMarcel Matisko


Príroda mu učarovala už v detstve. Najskôr ju skúmal laicky, neskôr vedecky, s čím súvisí aj jeho publikačná činnosť. Počas štúdia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave si uvedomil, že ochrana prírody sa začína u človeka – jednotlivca. Svoju pozornosť zameral týmto smerom a začal sa viac venovať psychológií, ktorá bola do vtedy jeho druhým veľkým záujmom a začal študovať regresnú terapiu.

V súčasnosti pracuje ako praktický regresný terapeut. Absolvoval 4 výcviky regresnej terapie rozdielnych smerov u známych lektorov na Slovensku a v Česku. Znalosť viacerých regresných techník a rôznych terapeutických prístupov mu dovolila vnímať regresnú terapiu z nadhľadu a vidieť súvislosti medzi jej jednotlivými smermi.

Jeho pohľad na svet formovalo aj porovnávacie štúdium východnej a západnej filozofie. Vzdeláva sa v ďalších oblastiach pomáhajúcich profesií a stále zvyšuje svoje schopnosti, ktoré využíva pri práci s ľuďmi. Venuje sa aj prednáškovej činnosti.

www.marcelmatisko.sk


CEZ OKNO dosiaľ vyšli tieto autorove články.Zlatica Mokráňová(1972)

• členka Slovenskej psychotronickej spoločnosti
• pôvodnou profesiou zdravotnícka laborantka
• od roku 1991 rozvíja intuitívny potenciál štúdiom rôznych ezoterických disciplín spojením vedy a parapsychológie
• v roku 1998 založila dnes veľmi obľúbenú a vyhľadávanú stránku Slovenská numerológia - www.numerológia.sk, kde odvtedy pôsobí ako numerologička a tarotmanka
• poskytuje individuálne konzultácie, písomné analýzy, vedie kurzy numerológie a tarotu
• zanietene sa venuje čínskej a západnej astrológii
• aktívne aplikuje populárnu regresnú terapiu v praxi
• pôsobí v oblasti prevencie, výživy a ochrany zdravia (Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave - certifikovaný kurz Biochémia a princípy výživy)
• rozsiahla publikačná činnosť - printové média, noviny, časopisy, internetové magazíny
• registrovaná v svetovej encyklopédii Who is Who na Slovensku

www.numerologia.sk

Interview "Tomu, kto skutočne počúva, poskytnem Radu, ostatným ilúziu..."

CEZ OKNO dosiaľ vyšli tieto autorkine články.Mgr. František Nagy• Najrevolučnejším objavom MUDr. Ryke Geerd Hamera bola nepochybne Germánska nová medicína, ktorá je komplexným medicínskym systémom založeným na prírodovedeckých základoch a dôkaznom bremene opakovateľnosti priebehu ochorení. Ide o mapu v pravom slova zmysle. Na báze prírodovedeckých zákonov opisuje bio-logické fungovanie živých organizmov, do čoho zapadajú aj ochorenia. Je to prvá lekárska veda, ktorá vníma človeka v súvislostiach a ako celok. Z vedeckého pohľadu nás člení na úroveň duše-mozgu-orgánu, zároveň nás poníma v súvislostiach a ako jednotný celok.

GNM konzultant, lektor, absolvované odborné školenia GNM:

• Germánska nová medicína: Nádory a nekrózy (Barnai Robertó)
• Germánska nová medicína: Psychické a afektívne poruchy (Doc. Helmut Pilhar)
• Germánská nová medicína pre konzultantov a lektorov (Francois Leduc)

http://gnm.webnode.sk/Alenka a Vladimír OndejčíkovíPred vyše 20 rokmi (1988) položili základy Bonsai centra Nitra a Čajovne dobrých ľudí, ktoré dodnes vedú.

Majú radi vôňu diaľok, dobrý čaj, hory, krásne stromy, pôvabné kamene, filozofiu starých kultúr i tradície našich predkov.

Zo svojich študijno-obchodných ciest do Ázie si prinášajú mnoho neopakovateľných zážitkov, fotografií i študijného materiálu, z ktorých vychádzajú vo svojich prednáškach, vystúpeniach, početných článkoch i v magazíne Bonsaj a čaj. Pripravujú niekoľko knižiek o čaji, bonsajoch a japonských záhradách a cestách za poznaním.

A samozrejme na každej svojej ceste sa snažia zabezpečiť, aby do Čajovne dobrých ľudí prišli ďalšie nové, veľmi kvalitné čaje.
Ich početné aktivity nájdete i na týchto stránkach. K najvýraznejším patrí organizácia medzinárodnej výstavy bonsajov, suiseki a čaju Bonsai Slovakia, ktorú organizujú od roku 1997 každoročne v jednom z hlavných pavilónov výstaviska Agrokomplex v Nitre.

Obľúbené sú i každoročné Nitrianske čajové dni a Nitrianske bonsajové dni, Nitrianska bonsajová škola...

RNDr. Vladimír Ondejčík

Vyštudoval matematiku a chémiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracoval ako profesor matematiky na gymnáziu v Nitre a s veľkým záujmom viedol matematickú triedu talentovaných žiakov. Napriek tomu, že túto prácu mal veľmi rád, začal sa profesionálne venovať bonsajistike a čaju. Spolu s manželkou vedie Bonsai centrum Nitra, Čajovňu dobrých ľudí a pracuje aj ako prezident Slovenskej bonsajovej asociácie.

RNDr. Alenka Ondejčíková

Vyštudovala biológiu so špecializáciou na fyziológiu človeka na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia pracovala na Výskumnom ústave živočíšnej výroby v Nitre v laboratóriu mikromanipulácií. No čoskoro svoju pozornosť i výskumnícke sklony, upriamila na štúdium účinkov pôsobenia čaju na zdravie človeka, i na duchovné aspekty harmonického rozvoja osobnosti. Zaoberá sa bonsajistikou i odkazom východných kultúr.
Alenku a Vladimír a Ondejčíkových môžete lepšie spoznať aj z ich rozhovorov, ktoré boli publikované vo viacerých médiách.

http://www.e-tea.eu/clanky/rozhovory-o-caji/Otto VoceVokálne zoskupenie vzniklo v r. 2008 v Banskej Bystrici. Jeho členmi sú študenti a absolventi stredných a vysokých škôl so zameraním na štúdium hudby. Repertoárom sú spirituály, originály a úpravy populárnych melódií. Koncertoval vo viacerých mestách Slovenska. Jeho umeleckou vedúcou je Miroslava Matisová.

CD/DVDM. ValentovičČlen redakčnej rady časopisu Pre Slovensko. Časopis vychádza od roku 2007 a je zameraný na šírenie poznania o duchovných hodnotách a súvislostiach v spoločnosti.

Tomu bude venovaná aj prednáška. Tematicky bude zameraná na tieto okruhy:

• Kam smeruje naša spoločnosť

• O tom, aké sú duchovné potreby človeka a prečo sa ich nedarí napĺňať

• Príčina katastrof a rastúceho napätia v medziľudských vzťahoch

• Čo nás čaká v blízkej budúcnosti

• Základy, na ktorých môžeme vybudovať ozdravenú spoločnosť

• Osudy ľudstva a jednotlivcov a o tom, či a ako ich možno ešte zmeniť

http://www.pre-slovensko.sk/


Predajcovia a vystavovateliaPartneri festivalu

Mediálni partneri festivalu
Iné správy - Portál nezávislých zdrojov informácií

TICKETPORTAL
KAM DO MESTA
RAADMA - Digitálna reklama
WWW.POZNANIE.SK

DEMIURG
Minerál, ktorý Vás zmení
Harmonizujte sebe, svou rodinu, domov, okolí, pracoviště, kraj, planetu

Pro každého, kdo hledá pomocnou ruku a odpovědi


Bannery festivalu

100x80


<a href="http://www.cez-okno.net/clanok/akcie-cez-okno/f-e-s-t-i-v-a-l-ocovsky&lt;br /&gt;&#10;-slnovrat"><img style="float: left; margin-right: 10px; margin-bottom: 9px;" src="http://www.bannery.cez-okno.net/slnovrat-100x80.jpg" border="" /> ="0" title="Na výpravách za poznaním..."&gt;</a>


120x240


<a href="http://www.cez-okno.net/clanok/akcie-cez-okno/f-e-s-t-i-v-a-l-ocovsky&lt;br /&gt;&#10;-slnovrat"><img style="float: left; margin-right: 10px; margin-bottom: 9px;" src="http://www.bannery.cez-okno.net/slnovrat-120x240.jpg" border="" /> ="0" title="Na výpravách za poznaním..."&gt;</a>


136x143


<a href="http://www.cez-okno.net/clanok/akcie-cez-okno/f-e-s-t-i-v-a-l-ocovsky&lt;br /&gt;&#10;-slnovrat"><img style="float: left; margin-right: 10px; margin-bottom: 9px;" src="http://www.bannery.cez-okno.net/slnovrat-136x143.jpg" border="" /> ="0" title="Na výpravách za poznaním..."&gt;</a>


584x126


<a href="http://www.cez-okno.net/clanok/akcie-cez-okno/f-e-s-t-i-v-a-l-ocovsky&lt;br /&gt;&#10;-slnovrat"><img style="float: left; margin-right: 10px; margin-bottom: 9px;" src="http://www.bannery.cez-okno.net/slnovrat-584x126.jpg" border="" /> ="0" title="Na výpravách za poznaním..."&gt;</a>


Podporte nás, poďte s nami na výpravy za poznaním, ozvite sa, na slnovrat@cez-okno.netSúvisiace:

Editoriál: Spoločne!
http://www.cez-okno.net/clanok/magazin-2009/editorial-spolocne

Editoriál: Quo Vadis?
http://www.cez-okno.net/clanok/editorial-quo-vadis

Editoriál: Sedem divov internetového sveta
http://www.cez-okno.net/clanok/editorial-sedem-divov-internetoveho-sveta


exkluzívne.cez.okno

Sekcie: 
október 22, 2010 15:11 popoludní

 

 

Top