Obrázok používateľa CEZ OKNO
Akiane Kramarik

Niekto hovorí o fenoméne, niekto o premyslenej kampani. No a ten, kto jej obrazy videl aj srdcom, väčšinou ostane dosť dlho ticho. Prečo je to tak? Akiane je totiž ozajstná Indigo!

Akiane Kramarik
■ Narodila sa 9. júla 1994 v Mount Morris, v štáte Illinois, do ateistickej rodiny litovskej ženy v domácnosti a amerického otca, dietetického manažera
Kresba v štyroch rokoch■ Postupne žije ešte v štátoch Missouri, Colorado a Idaho, zažívajúc núdzu i hojnosť; navštevujúc verejné i súkromné školy, ostáva načas doma so svojimi štyrmi bratmi
■ Kresliť začína v štyroch, maľovať v šiestich rokoch, samouk študujúci vlastným hlbokým postrehom
■ Hovorí štyrmi jazykmi: po litovsky, po rusky, po anglicky a posunkovou rečou;
Maľba v siedmich rokoch■ V štyroch rokoch prechádza spolu s rodinou život meniacou duchovnou premenou; v siedmich začína písať poéziu a aforizmy; inšpirácia pre jej umenie a literatúru prichádza z jej vízií, snov, poznámok ľudí, prírody a Boha; dalo by sa hovoriť o Akianizme - univerzálnom ladení realizmu a imagizmu;
Akianin "Princ mieru"■ Každým obrazom sleduje to isté – byť inšpiráciou pre ďalších a byť darom Bohu; vstáva o štvrtej ráno, päť až šesť dní v týždni maľuje a píše, 4-5 hodín denne; na jednom obraze pracuje sto až dvesto hodín, ročne namaľuje 8 až 20 obrazov; obyčajne robí mnoho skíc predtým než začne maľovať a nikdy ■ Nepracuje na dvoch obrazoch súčasne; najobľúbenejšími témami sú ľudia a spirituálne objekty;
■ K záľubám patrí ešte šach, klavír, čítanie a pomoc ľuďom; jej krédo: „smelé srdce, opatrná myseľ“; jej najväčšie prianie: „aby každý ľúbil Boha, seba a všetci navzájom“...

Čo k tomu dodať? Snáď len - ponorme sa spolu s ňou do úchvatného sveta farieb a tvarov tentoraz v pozadí s hudbou Stevena Cravisa...

Čerpané z: Art Akiane
Preklad: Sokol
exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

INDIGO
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/indigo


Autori: 
február 27, 2008 05:28 dopoludnia

 

 

Top