Obrázok používateľa CEZ OKNO
Ako čierna mágia riadi ľudstvo... a čo s tým môžeme robiť

Ak chceme vysvetliť ako došlo k tomu, že nás svet riadi malá skupinka bytostí, mali by ste poznať pravdu o čiernej mágii a o tom, ako je na nás používaná proti našej slobodnej vôli. Keď si odmyslíme mylné predstavy o čiernej mágii, ľudstvo si môže uvedomiť, ako ju prekabátiť a poraziť. Zatiaľ čo je Pluto v jednorožcovi a my sme vo veku Vodnára, je čas na to, aby sme využili to svetlo v nás, aby zažiarilo, aby vystúpilo a povznieslo sa nad tými, ktorí rýchlo strácajú kontrolu.

Čo je mágia?

Mágia všeobecne sa používa na opísanie pokusu o ovplyvnenie skúsenosti za pomoci rituálov, symbolov, gestikulácie a jazyka. Magické kúzla alebo „zariekania“ dokážu komunikovať s vedomím iných dimenzií a vrstiev v rámci dimenzií, aby mohli žiadať o pomoc. K zariekaniu sa môžu pridať rôzne pohyby rúk, geometrické vzory a rituály.

Čierna mágia verzus biela mágia

Rozdiel medzi čiernou a bielou mágiou je ten, že čierna mágia porušuje slobodnú vôľu jednotlivcov a predstavuje zneužitie nástrojov, ktoré sa používajú pri duchovnom vzostupe. Zatiaľ čo biela mágia je predovšetkým o alchýmii a transformácii v duchovnom zmysle, čierna mágia sa používa pre dominanciu, silu a riadenie. Keďže žijeme v duálnom svete, všetko má svoje opozitum.

Tieto definície mágie sú odvodené z toho, čo sa napísalo v knihách a na internete. Existuje hlbšie chápanie mágie, ktoré je za hranicami našej reality. Mágia predstavuje viacdimenzionálny nástroj, ktorý sa používa na vytvorenie ilúzie, ktorú vidíme a cítime. Táto sila bola pred nami skrytá od čias Atlantídy. Niekoľko rokov si ju medzi sebou odovzdávali mnísi a mníšky, ktorí ju potom učili ľudí.

Mágiu mali používať duchovne mysliaci a založení jednotlivci, ktorí mali pochopenie pre silu manifestácie a boli ju schopní používať zodpovedne. K nej mali prístup len mnísi alebo mníšky, pretože im bola pripísaná zodpovednosť používať ju na jednotlivca a pre zlepšenie ľudstva. Hoci bolo mnohokrát povedané, že ľudia sú si všetci rovní, je samozrejmé, že každý jeden z nás sa nachádza na rozdielnom stupni individuálneho progresu na našej duchovnej ceste.

Ako mágia spôsobila „pád Atlantídy“

Nasledujúca udalosť opisujúca používanie čiernej mágie na ovládanie ľudstva je poskladaná z množstva správ, kníh o Atlantíde, kníh o nanebovstúpení a z vrodenej vedomosti, že oslobodenie od čiernej mágie je to, k čomu potrebujeme dospieť. Pri čítaní tohto článku uvážte podľa vlastnej súdnosti a rozhodnite sa sami, či to platí aj pre váš život.

V Atlantíde žili sebeckí a chamtiví ľudia, ako aj vysoko duševne vyvinutí jedinci, akými sú dnes napríklad Ilumináti a Lightworkeri (pracovníci so svetlom). Hoci ľudské mentálne telo (myseľ) a duchovné telo boli ukotvené v piatej dimenzii, fyzické telo bolo ukotvené v tretej. Podľa slobodného rozhodnutia a výberu mohol jednotlivec preskúmavať piatu dimenziu, zatiaľ čo sa nachádzal vo fyzickom priestore tretej dimenzie a iní si mohli vybrať a vyskúšať, aký je život na nižšej tretej dimenzii. Takto boli ľudia rozdelení do skupín a kolónií na celom kontinente. Ale v Atlantíde sa udialo niečo, čo sa predpokladalo, že sa v celkovom pláne ľudského spolunažívania nestane. Sebeckí a chamtiví ľudia sa dostali k starodávnym rituálom, ktoré používali mnísi a mníšky a využili ich na to, aby presadili svoje bohatstvo a moc nad všetkých ľudí z Atlantídy. Chceli ovládnuť celú planétu a podľa toho, ako naša planéta vyzerá dnes, môžeme skonštatovať, že boli úspešní.

Výsledkom toho bola trhlina medzi dimenziami, ktorá sa vytvorila v nižšej štvrtej dimenzii: hovoríme o astrálnej sfére. Je to najstrašnejšie miesto aké si dokážete predstaviť a často býva prirovnávané k „peklu“. Mimozemské kreatúry vo forme plazov, duchovia pripútaní k Zemi, džinovia a čarodejníci - podvodníci – všetky tieto bytosti prešli cez trhlinu a infiltrovali sa do Atlantídy, napájajúc sa na tých z nižšou vibráciou alebo na ostatných, ktorí jednoducho žili obyčajný život v tretej dimenzii. Potrebovali ľudskú krv, aby sa dokázali pripútať na túto stranu trhliny a využívali svoje vedomosti na ovládanie mysle, aby ľudí prinútili im ju dať.

Zničili civilizáciu Atlantídy s použitím technológií a pokračovali vo svojej nadvláde rozširovaním sa po celej planéte pomocou inkarnácie. Boli schopní takto konať len v prípade vytvorenia skutočne čistého rodokmeňa hneď od svojho príchodu a mali aj schopnosť preniesť svoju podstatu do ľudského tela. Robili to za pomoci čiernej mágie cez rituál s krvou. Spomínaný rodokmeň je dnes vysoko chránený, keďže malé jadro Iluminátov sa krížilo len s vyvolenými pokrvnými rodinnými členmi.

Zakaždým sa ľudstvo snažilo oslobodiť sa z tejto magickej ilúzie, no tieto pokusy boli zmarené bytosťami z temnej trhliny. Ľudstvo sa čoraz viac a viac zamotávalo do hlbokého kúzla, ktoré ich nútilo myslieť si, že potrebujú byť riadení a kontrolovaní, a že potrebujú, aby sa im vravelo, čo a ako to majú robiť. Asi pred 7000 rokmi temné bytosti začali s ničením dôkazov o Atlantíde a jej spoločnosti, skrývajúc pritom pozostatky akejkoľvek sily a mágie zo schopností priemerných ľudí.

Znalosti bielej mágie po stáročia starostlivo strážili Esejci a templárski rytieri a ďalej sa odovzdávali ústne alebo cez tajné symboly. Aj tu sa však infiltrovala temná strana a frakcie tajnej spoločnosti začali praktizovať temné rituály za zavretými dverami.

Plán úplne ovládnuť planétu mal veľký úspech, vďaka znalostiam o mysli a o tom, ako ju na diaľku riadiť cez inú dimenziu. Tým, že svoju manipuláciu schovávali za ostatných poskokov, tieto bytosti riadili ľudí ako bábky a počas rokov sa z nich stali bohatí vládcovia a temní páni. Krvavé obety boli potrebné pre ich prežitie, ako aj pre získavanie nízkej vibračnej energie z ľudí. Práve preto bolo neskutočne dôležité udržovať ľudí v nízkom štádiu vibrácií a tiež udržať v tajnosti tajomstvo tohto tajomstva.

Ako ľudia sme prepojení s planétou, keďže sme „vyrobení“ z jej častí, tak ako ľudia a planéta sú prepojení so Stvoriteľom. Vďaka infiltrácii týchto bytostí, ktoré šírili temnotu po celej planéte, Zem padla do jej vibrácií v čase pádu civilizácie Atlantídy.

Niektorí hovoria, že Zem dobrovoľne znížila vibrácie, aby izolovala skupiny bytostí z iných dimenzií, pretože sa nikdy nepredpokladalo, že sa niečo také stane, a predtým sa ešte tiež nič také nestalo. Okrem toho ona a jej stvoriteľ uskutočnili plán, ktorý povoľoval existenciu skúsenosti a plán jej dovolil znova povstať. K tomuto by bolo potrebné, aby ľudstvo využilo svoju slobodnú vôľu, aby povstalo nad strach a kontrolu a vymenilo ich za lásku, a aby si ľudia zapamätali to, kým sú, že sú iskrou Stvoriteľa.

Prejdeme k obrazu toho, čo sa deje dnes. Riadenie mysle ľudstva sa stalo akýmsi počítačovým programom, ktorý dokáže manipulovať myšlienku. Na zaistenie toho, aby sa ľudia neprebudili spod tejto kontroly, sa dnes používajú rôzne formy technológie. Nechcú, aby si ľudia uvedomili, že ich vyššia myseľ existuje vo vyššej rovine hustoty, a že vždy mali prístup k tomuto vyššiemu ja. Tiež im bránia uvedomiť si, že hoci sa im vraví, že sú slobodní, presný opak je pravdou. Riadenie mysle a manipulácia klamom sú formy čiernej mágie, ktorá dnes ľudstvo riadi a kontroluje.

"Čo môžeme spraviť preto, aby sme odvrátili čiernu mágiu?"
-pokračovanie zajtra-

Michelle Walling

www.cosmicstarseeds.com

Preklad: Lucia Urbanová

exkluzívne.cez.okno

Článok podlieha licencii Creative Commons 4.0, http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/, v ktorej sa uvádza, že tento článok môže byť reprodukovaný v plnom rozsahu alebo čiastočne, ak je uvedený príslušný zdroj.


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

Duchovná lekárnička
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-duchovna-lekarnicka


máj 28, 2014 23:55 popoludní

 

 

Top