Obrázok používateľa CEZ OKNO
Aktivity mimozemských inteligencí Nephilim a genetická manipulace 2

Existují teorie mnohých výzkumníků, kteří jsou přesvědčení o tom, že kosmičtí návštěvníci kteří v souvislosti s řáděním Nibiru zhruba před nějakými 50 000 lety přistály na planetě Zemi bylo všeobecně dobrých mravních hodnot. Ve skutečnosti skutečně podrobné a kvalitní studium starověkých textů nasvědčuje o naprostém opaku. Mnohé je skutečně o správné interpretaci těchto starověkých materiálů, a to je bohužel často velký problém.

Například hindská bible „Srimad Bhagavatam“ líčí příchod démonské rasy, která napadla celkem tři planetární systémy. Jedním z mnoha názvů pro tyto příchozí byl: „Mravenčí lidé“ a to z toho důvodu, že měli zvláštní zvyk kopat pod zemí a žít zde v koloniích. Jedna z mnoha teorií, kterou například rozpracoval Zecharia Sitchin se opírá o možnost, že tyto bytosti se specializovali na těžbu zlata a specifických kovů.

Existují ale i jiné hypotézy. Je totiž možné, že tito kosmičtí návštěvníci využívali podzemních prostor k úkrytu a utajení své existence na naší planetě. Pakliže by to byla pravda, je potřeba si položit otázku jaký k tomu měli důvod. Přesnou odpověď bohužel asi již nedostaneme, ale můžeme se domnívat, že se obávali vystopování nějakou jinou mimozemskou rasou – možná té, která jim také uvěřila a kterou poté ve velmi rychlém sledu skoro zdecimovali. Existují jisté indicie, které by tuto teorii podporovaly.

Keltské legendy se rozepisují o tom, že tato rasa „Nephilim" (padlí andělé) vyhledali útočiště pod vodou a to díky své pokročilé technologii. Historické prameny nacházející se na mnoha místech naší planety skutečně popisují bytosti, které vystupovali z hlubin moří, aby se křížili s pozemskými lidmi.

Spisovatel a badatel Edward Bulwer – Lytton ve své knize „Přicházející Rasa“ popisuje existenci bytostí, které žili v tunelech a jeskyních pod povrchem Země. Nazývá tyto bytosti „Ana“ přičemž sděluje, že byli nuceni se uchýlit pod povrch kvůli změnám planety a záplavám, která zničila jejich civilizaci tisíce let před biblickou potopou.

Jiný výzkumník, David Icke ve své knize „Děti Matrixu“ píše:

„Třicet šest podzemních měst bylo doposud objeveno v oblasti Cappadocia. Některé z nich představují obrovské komplexy klesající do hloubky osmi podlaží. Ventilační systémy jsou tak účinné, že i v posledním osmém podlaží je vzduch stále čerstvý. Třicet obrovských podzemních měst a komplexy tunelů se nalézají také v Turecku nedaleko Derinkuya.“ (Ano, tyto informace můžu potvrdit i z mnoha jiných, ale přísně cenzurovaných zdrojů. Potíž spočívá v tom, že se tyto materiály prakticky vůbec nedostanou k veřejnosti a to je samozřejmě velmi špatně. Pozn. J.CH.).

Indiáni kmene Hopi hovoří o podzemním městě, které se nazývalo Sippapuni. Je to místo, kde prý vznikl jejich kmen. Výzkumník G. Warren Shufelt objevil podzemní tunely přímo pod městem Los Angeles. Hopiové když byli obeznámeni s tímto objeven prohlásili, že musí jít o město, které je známé v jejich legendách. Sdělili, že ještě před 5000 lety bylo toto místo obýváno jakýmsi inteligentních druhem, který připomínal ještěrky.

V knize „Agartha“ hovoří Robert E. Dickhoff o tibetském mnichovi, který prý zjistil, že aliance reptiloidních bytostí a některých lidí disponovali schopnostmi pomocí, kterých ovlivňovali bio energetická pole lidí. Tyto techniky prý stály u zrodu pozdějšího „čarodějnictví“. Dickhoff se zmiňuje o tom, že tento mnich dal dohromady skupinu asi 400 jiných mnichů, kteří prý vedli v podzemních jeskyních systémech bitvu s tímto „hadím kultem“. Již se ale nezmiňuje o tom, jak tento konflikt dopadl.

Učenec a výzkumník J.J. Hurtak deklaruje:

„Během našeho výzkumu v jižních oblastech Afriky a dalekém východě a také v horských oblastech na jihu Ameriky jsme narazili na sochy velmi bizarních bytostí, které podle Incké a šamanské tradice , které se prý v dobách velké potopy vydali do podzemních oblastí naší planety“.

S jiným zajímavým příspěvkem přichází indiáni kmene Apačů. Ti popisují tunely, které se táhnou od jejich země až někam do oblasti Tiahuanaca. Tvrdí, že jejich předci celé roky cestovali touto podzemní cestou. Náčelníci tohoto kmene zcela konkrétně sdělují, tyto podzemní chodby byly vytvořené pomocí paprsků, která „ničily žijící skálu“. Tvůrci těchto tunelů prý byli bytosti, které přišli z hvězd.

V keltském bájesloví se dozvídáme, že doposud velmi tajemný národ Thuatha de Danaan velmi úzkostlivě střeil především v oblastech střední Evropy jisté vstupy do podzemí, před bytostmi, které měli dračí vzhled. Dodnes prý některé lokality kde se mají nacházet tyto vstupy nesou v místopisném označení slovo „dračí“ (viz. např. „dračí světničky“ nebo „dračí jeskyně“ či „dračí kameny“ v České a Slovenské republice, pozn. J.CH.).

Nephilim téměř okamžitě po vstupu do svých pozemských útočišť začali s kalibrací planety Země, především ve vztahu k sousedním planetám a hvězdám. I když nijak bezprostředně nepospíchali, byli přesvědčeni o tom, že mohou opustit planeta prakticky kdykoliv pokud by si to přáli. Země zcela jistě nebyla jejich domovem, ale byla pořád lepší než nic. Vzhledem k tomu, že přišli najednou a neměli na výběr zřejmě byli ve velkém dilematu kde se vlastně přesně nachází.

Ukazuje se že Nephilim za pomocí neandrtálské rasy postavili mnoho velkých kamenných památníků a obří kalendářní systémy na rozlehlých planinách přičemž jejich astronomové se angažovali ve výpočtech, aby se dokázali správně orientovat v nebeských pozicích hvězd. Existují jisté náznaky toho, že Nephilim neopustili zemi bezprostředně jelikož se obávali, že naše Sluneční soustava po zničení Tiamat by mohla být ve svých vnitřních oblastech magneticky nestabilní. Riziko bylo příliš vysoké.

Dekódujeme-li starověké texty správně pak si Nephilim založili své hlavní centrum mnoha v prostředí Atlantidy na ostrově zvaném Appalachia. Souběžně velmi intenzivně experimentovali na domorodém pozemské obyvatelstvu mnoha kultur a kmenů, které byly otřesené a oslabené právě prošlou katastrofou.

Téměř všechny pozemské kultury zaznamenávají přítomnost divných, technologicky velmi pokročilých jedinců mající zázračné schopnosti. Jistou zvláštností je fakt, že tyto bytosti jsou vždy zaznamenávány pouze ve velmi malých skupinkách – nejčastěji po třech a nebo čtyřech jedincích. Z tohoto faktu můžeme vyvodit některé závěry. Buď jejich přechodná kolonie na Zemi nebyla velmi početná a nebo velká část z nich se soustředila na vymezená specifická místa z nějakého nám doposud neznámého důvodu.

- pokračování -

© 2006 Michael Tsarion

© 2008 Jaroslav Chvátal

© 2008 Translation: Alhambra

Zdroj: Matrix-2001.cz


Sekcie: 
august 04, 2008 23:49 popoludní
 • krát komentár

3 krát komentár

 1. Obrázok používateľa MK3TN
  MK3TNjúl 10, 2009 10:54 dopoludnia

  Komentár: 

  Komentáre k textome hermetické znamenia budú zverejeňované vkrátkom časovom období. Náplňou komentárov budú aj doplňujúce údaje v súvislosti s otázkami mýtov a legiend starovekého Egypta.

 2. Obrázok používateľa Anonym
  Anonymjúl 11, 2009 20:15 popoludní

  Komentár: 

  čo to bude za zázrak... :)

 3. Obrázok používateľa Ladislav Háva
  Ladislav Háva október 18, 2010 15:08 popoludní

  Komentár: 

  Nephilim - to je v anglickém textu bible označení kříženců mezi pozemskými ženami a návštěvníky z Vesmíru. Je to označení zavádějící. Český text kralické bible tyto osoby pojmenoval jako obry. Rozborem starých pověstí se dá určit datum výskytu těchto osob na planetě Zemik V Egyptě je to asi 3000 let před naším letopočtem. Vyskytli se dva jedinci, oba byli synové mimozemšťana a nastoupili jako v pořadí č.2 a č.3 na egyptský faraonský trůn. V mezopotámii se vyskytly 2 a možná 3 osoby v Babylonii. byli to: Gilgameš a jeho přítel Enkidu. Třetí osobou byl patrně Chuvava, strážce cedrového lesa. U Semitů vzniklo několik potomků, počet nebyl uveden. V textu bible jsou uvedeni v knize Genesis Kapitola 6, odstavec 4. Větší počet potomků se objevil až po roce 2450 př.n.letopočtem. Existují domněnky, že obrové byli i ve střední Americe u Májů, ale doklady o tom nejsou, mluvilo se o nich jen v lidové slovesnosti předávané ústním podáním.

  ing. Háva dne 18.10.2010

 

 

Top