Obrázok používateľa CEZ OKNO
ALCHÝMIA ČASU: Chápanie Veľkého roku a cyklov existencie

Inšpiráciou pre tento článok je mojich skoro devätnásť rokov výskumu Veľkého kríža v Hendaye a francúzskeho alchymistu Fulcanelliho. Prvýkrát sa svetová pozornosť na kríž v Hendaye vo Francúzsku upriamila vďaka neznámemu, anonymnému alchymistovi Fulcanellimu v jeho majstrovskom diele The Mysteries of the Cathedrals (Tajomstvo katedrál).

“Železná doba je charakteristická smrťou. Jej hieroglyfom je kostra, nosiac atribúty Saturnu: prázdne presýpacie hodiny, symbol času, ktorý vypršal…”
Fulcanelli

Pozn. red. Za zázrakom bezpochyby majstrovského diela “Tajomstvo katedrál” v skutočnosti stojí matematik a egyptológ ›› R. A. Schwaller de Lubicz, ktorého podrobné poznámky vydal človek známy pod menom Fulcanelli. Je nutné poznamenať, že sa tak údajne stalo s vedomím Schwallera de Lubicz, nemalo by sa však zabúdať na skutočný zdroj myšlienok a postrehov tak zásadných v chápaní základov Posvätnej geometrie a ktorý umožňuje nazrieť do odkazu samotného starovekého Egypta.
Sokol

Zatiaľčo detaily tohto výskumu môžeme nájsť v mojich ostatných vlastných článkoch a v dvoch knihách, ktorých som spoluautor, môžeme (1) uviesť, že Veľký kríž v Hendaye ukazuje nielen koniec veľkolepých štyroch ér systému Hindu Juga, ale taktiež štyri obdobia alchymického udržiavania chronológie času. Podľa krížu v Hendaye končí doba železná, alebo Kali Juga, galaktickým usporiadaním za zimného slnovratu, dňa 21. decembra 2012.

Na základe mytológie systému Juga, rozoznávame štyri obdobia života a času na našej planéte. Je dôležité si zapamätať, že v rámci cyklu systému Hindu Jugy je viacero ďalších (menších) cyklov, takže ďalej uvedené roky majú vzťah k väčšiemu cyklu, než je ten, ktorému je venovaný tento článok. Enormné množstvo rokov, na ktoré sa odkazuje nižšie, má pravdepodobne súvis so slnečným systémom, keďže ide o obiehanie inej hviezdy, alebo je možno súčasťou väčšieho cyklu jedného obehu okolo galaktického centra.

Prvým obdobím je Satja Juga, alebo Zlatý vek podľa Fulcanelliho. Hindské texty nám vravia, že tento vek trval 1 728 000 rokov. Bol to vek mimoriadnej grandióznosti, v ktorom bytosti na našej planéte žili evidentne dlhšie, než v súčasnosti. V priebehu tohto veku nedochádzalo k vojnám, hladu, konfliktom, či zlu.

Druhý vek sa nazýva Treta Juga, ale strieborná doba. Ako je tomu v rámci druhého zákona termodynamiky, alebo entropie, všetko začína v tomto období upadať a bytosti na Zemi začínajú degenerovať. Tento sklz, minimálne v priebehu tejto druhej doby, je začiatkom úpadku a zlo sa objavuje na planéte. Podľa védskych textov z Indie trvá tento vek 1 296 000 rokov.

Tretí vek tohto cyklu sa nazýva obdobím Dvapara, alebo bronzovou dobou. Je to začiatok „poklesu“ ľudského pokolenia. V tomto období sa úpadok ešte prehlbuje, zlo sa začína šíriť a všetko upadá do disharmónie. Tento vek trvá 864 000 rokov.

Posledné obdobie sa nazýva Kali Juga, alebo doba železná. Toto obdobie je súčasným. Zlo a úpadok sa stali hnacou silou s prejavom chamtivosti, vojen, hladu a chorôb, rozšírených po celej planéte ako prílivová vlna smrti a deštrukcie. Tento vek trvá podľa hinduistických textov 432 000 rokov. (2)

Pri rozoberaní týchto vysokých čísiel, nájdených v hinduistických textoch, je dôležité pochopiť, že popisujú štyri obdobia, pričom z nich chápeme, že každé nasledujúce obdobie je kratšie ako predošlé. Satja Juga, alebo Zlatý vek, je o jednu štvrtinu dlhší ako Treta Juga, strieborná doba. Treta Yuga je o štvrtinu dlhšia ako Dvapara Juga, alebo bronzová doba. Pochopenie týchto rozdielov v dĺžkach období je dôležité pre nasledujúcu diskusiu.

Podľa Fulcanelliho a krížu v Hendaye, alchymické štyri doby pozostávajú zo štyroch kvadrantov cyklu, ktorý trval 25 920 rokov, nazývaným precesiou rovnodennosti. V podstate môže byť precesia rovnodennosti vysvetlená faktom, že naša zem kmitá. Ako rotácia na zemi, strácajúca spád, kmitanie Zeme trvá skoro 26 000 rokov, než sa úplne uvolní. Podľa Fulcanelliho je záhadná rytina štyroch ‘A’ na kríži z Hendaye (viz obr.) “vesmírnym hieroglyfom”. Ako vraví, “pozostáva z konvenčných znakov neba a zeme, spirituálneho a pozemského, makrokozmu a mikrokozmu, v rámci ktorých sú vo vzťahu hlavné znaky vykúpenia (kríž) a sveta (kruh).”

Precesia rovnodennosti

Čo nám tu chce pravdepodobne Fulcanelli povedať je, že precesia rovnodenností by mala byť rozdelená na štyri rôzne obdobia, každá po 6480 rokoch (4 rozdelené do celkových 25 920), alebo pre zaokrúhlenie každá po 6500 rokoch. Toto je taktiež zaujímavé z hľadiska cyklu zverokruhu, ktorý trvá 25 920 rokov a má štyri znamenia. Sú to znamenia vodnára, býka, leva a škorpióna. Každé z týchto štyroch znamení je oddelené 6500 rokmi. Aj Ezechielova kniha a Kniha zjavenia nám hovoria o anjelovi so štyrmi tvárami. Tento anjel má tvár leva (Leo), býka (Taurus), muža (anjel) a orla (v staršej dobe bol škorpión reprezentovaný orlom miesto samotného škorpióna). Podľa Fulcanelliho sú očividne obe z týchto kníh Biblie varovaním a odkazom na štyri kvadranty precesie rovnodenností a vyzerá to tak, že nám vravia o určitom druhu väčšej zmeny, kedykoľvek sa dostaneme ku ktorémukoľvek z týchto štyroch znamení.

Je všeobecne známe, že práve vstupujeme do veku vodnára. Kríž v Hendaye a Fulcanelli nám vravia, že dôjde k prevratným zmenám na Zemi, keď vstúpime do jedného z týchto štyroch znamení. Tieto zmeny môžu byť evidentne katastrofálne.

Očividne toto datovanie štyroch alchymických období na 6500 rokov nekorešponduje so systémom hinduistickej Jugy, ktorého základom je, že každá Juga ma inú dĺžku obdobia. Je tu podstatné vychytanie odlišností v dvoch časových obdobiach, aby bolo možné najlepšie odhaliť viacdimenzionálne aspekty času.


Equator – stredová línia
Null point – nulový bod
Wormhole – červia diera
Stargate – hviezdna brána
Energy flow – energetický tok
Golden Age – Zlatý vek
Bronze Age – bronzová doba
Silver Age – strieborná doba
Iron Age – železná doba
Inner Tetrahedral Vortexes – vnútorné štvorstenné víry

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


Poznámky

1. Viz www.jayweidner.com; „The books A Monument to the End of Time: Alchemy, Fulcanelli and the Great Cross“ a „Mysteries of the Great Cross of Hendaye: Alchemy at the End of Time,“ ktorých autorom je Jay Weidner a Vincent Bridges

2. Pre viac informácií pozrite „Tolkien at the End of Time: Alchemical Secrets of the Lord of the Rings“ od Jaya Weidneraa Sharron Roseovej v „New Dawn“ č. 82 (január-február 2004), a „Reflections on the Cycle of the Great Yuga“ od Sharron Roseovej na www.sharronrose.com


JAY WEIDNER je spisovateľom, filmovým producentom a odborníkom na hermetizmus. Je spoluautorom „Mysteries of the Great Cross at Hendaye: Alchemy and the End of Time“ a „A Monument to the End of Time: Alchemy, Fulcanelli and the Great Cross.“ Jeho dokumenty zahŕňajú „Artmind: The Healing Power of Sa­cred Art,“ s Alexom Greyom, „Healing the Luminous Body: The Way of the Shaman,“ s Dr. Albertom Villoldom, „Healing Sounds,“ s Jonathanom Goldmanom, „The Secrets of Alchemy,“ ktoré pojednáva o kríži v Hendaye, a mnoho ďalších. Viac informácií (EN) nájdete na www.sacredmysteries.com.

Zdroj: http://www.newdawnmagazine.com/

Preklad: M.B.

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

PARI PASSU – Precesia rovnodennosti
http://www.cez-okno.net/stitok/pari-passu-precesia-rovnodennosti

Fulcanelli
http://www.cez-okno.net/search/node/Fulcanelli

Alchýmia
http://www.cez-okno.net/rubrika/alchymia


máj 17, 2016 20:32 popoludní

 

 

Top