Obrázok používateľa CEZ OKNO
ALCHÝMIA ČASU: Chápanie Veľkého roku a cyklov existencie II.

V modernej fyzike je všeobecne známe, že štyri dimenzie, z ktorých jednou je čas, disponujú tvarom hypersféry (viz obrázok dole). Hypersféra má tvar podobný ako dolka, alebo žemľa. Energia, alebo energetický tok v rámci hypersféry funguje nasledujúcim spôsobom: ako nám ukazuje ilustrácia (dole), tok prichádza zo spodku sféry, stáča sa nahor okolo vonkajšieho okraja, križujúc vonkajšiu stredovú líniu sféry prstenca a stáčajúc sa k voľnému priestoru na vrchu tohto prstenca. Tento energetický tok potom začne prepadať cez vrchol priestoru a začne sa stáčať do víru. Energetický tok pokračuje do tej doby, pokiaľ sa nedostane zase zo spodnej časti prstenca, kde zase začne svoju expanziu smerom von. Tento tok pokračuje donekonečna.


Pozn. red. Dvojitý toroid je známy najmä vďaka geniálnemu fyzikovi ›› Nassimovi Harameinovi. Práve na jeho diele môžeme uzrieť, ako sa moderná alternatívna veda približuje dávnym mystériám, tak starostlivo zakódovaných i v pôvodnom hermetizme a následnej alchýmii. Žijeme v požehnanej dobe, kedy môžeme na vlastné oči vidieť, ako sa tajomstvá dávnoveku vynárajú a nadobúdajú zreteľnejšie kontúry. A odkiaľ toto všetko pochádza? Žiaľ, ešte i dnes sa stretneme s názorom, že ›› hermetizmus je vlastne produktom gréckej filozofie. Pozornejšie štúdium však nenechá nikoho na pochybách o zdroji tohto výnimočného poznania, ktoré siaha hlboko do dôb, o ktorých oficiálna veda ani len neuvažuje ako o civilizovaných...
Sokol

Štvordimenzionálny prstenec hypersféry je taktiež reprezentovaný hyperkockou (viď obrázok vľavo hore). Hyperkocka je kocka v rámci druhej kocky podľa fyzikov. V skutočnosti je táto kocka, taktiež nazývaná alchymistami „Priestorová kocka“ alebo „Tetragramatron“ zarovnanou verziou hypersféry s dolkovým tvarom.

Vedci zbožňujú vytváranie objektov prostredníctvom priamok, a tak vytvorili hyperkocku na umožnenie lepšieho pochopenia viacdimenzionálneho vesmíru vôkol nás. Avšak alchymisti radi využívajú zaoblené prirodzené čiary, takže prstenec dolkového tvaru, alebo hypersféra, sú lepším, prirodzenejším popisom viacdimenzionálneho priestoru a využijeme ho i v tomto článku.

Alchymisti veria, že okolo každej žijúcej bytosti na Zemi je viacdimenzionálne „teleso.“ Toto viacdimenzionálne „teleso,“ alebo sféra, známa mystike ako žiariace energetické teleso, taktiež obklopuje každú planétu alebo hviezdu. Každý predmet v trojdimenzionálnom svete je ovplyvnený štvordimenzionálnym priestorom. Ľudia, zvieratá, rastliny, planéty a hviezdy sú tuhou zložkou v rámci energetického toku štvrtej dimenzie. Ako uvidíte, čas taktiež plynie týmto spôsobom. (3)


Equator – stredová línia
Null point – nulový bod
Wormhole – červia diera
Stargate – hviezdna brána
Energy flow – energetický tok
Golden Age – Zlatý vek
Bronze Age – bronzová doba
Silver Age – strieborná doba
Iron Age – železná doba
Inner Tetrahedral Vortexes – vnútorné štvorstenné víry

V záujme chápania topografického charakteru času je veľmi dôležité pochopiť vnútro tejto viacdimenzionálnej sféry. Výrazom „vnútro“ odkazujem na víry, ktoré umožňujú prietok energetického toku cez stred hypersféry. Ako začne energetický tok padať do víru v centre sféry, dostáva tvar štvorstenu.

Ako ukazuje obrázok, štvorsten je stavebným kameňom trojdimenzionálneho priestoru a základnou súčasťou ›› Platónskych telies. Štvorsten je najjednoduchším predmetom, ktorý môže byť vytvorený v troch dimenziách. Ako jediný objekt len so štyrmi stranami má štvorsten tvar taktiež ako vír.

Na chvíľku sa pozastavme a pozrime sa bližšie na víry. V oblasti Stredozápadu USA odkiaľ pochádzam, je miesto nazývané Tornado Alley. Sú to Veľké pláne, ktoré sa ťahajú od Texasu až po Dakotu. Každý rok je toto územie vystavené početným tornádam, ktoré prinášajú skazu miestnym farmám a mestám. Tieto tornáda zvyknú začínať v máji a trvajú do začiatku augusta. Vidiac niekoľko tornád v mojom detstve, začal som byť nimi fascinovaný a dokonca som sa stal i tzv. „storm chaser“ (prenasledovateľom búrok). V mladosti som sa zvykol naivne hnať za tornádami v záujme zachytenia ich mojím 16 mm fotoaparátom Bolex. Tak som spoznal tieto smrtiace víry bližšie.

Ale chápanie tornád nám taktiež pomáha v porozumení vírom a koncentrácii síl hypersféry. Tornáda (a taktiež hurikány) pozostávajú zo vzduchu, ktorý nás celú dobu obklopuje. Ale akonáhle sa začne vzduch točiť, nadobudne pevnosť. Zatiaľčo silno prúdiaci vzduch na vrchu tornáda je síce nebezpečný, točiaci vzduch pri povrchu zeme je skutočným nebezpečenstvom. Pri vrcholku tornáda, kde už je v kontakte s pôdou, nadobúda vzduch už hodnoty pevnosti železa. Vrcholky tornád sú schopné roztrhať budovy, odhodiť osobné, či nákladné autá tisícky stôp ďalej a vystreliť obilné plevy doprostred stromov ako náboje. Ako sa vzduch točí stále prudšie, vrchol víru tornáda už nadobúda silu 50 rušňových motorov a disponuje hustotou najtvrdších kovov. A stále pozostáva len z molekúl vzduchu. Ale tieto molekuly sa točia tak rýchlo, že vytvárajú masu, ktorá je extrémne silná. Je to práve točenie vzduchu, ktoré spôsobuje, že sa jeho hutnosť zvyšuje a nadobúda kovovú tuhosť.

Vrátiac sa späť k jadru nášho viacdimenzionálneho prstenca, s využitím analógie s tornádami môžeme pochopiť víry v rámci tohto priestoru a ako sa časom rozplynú. Ako sa energetický tok začne prepadať k vrcholku víru štvorstenového tvaru, začína sa točiť. Ako ale energetický tok padá nižšie, jeho otáčanie nadobúda vyššiu rýchlosť a kompresiu. Presne ako pri tornáde, ktoré čím je nižšie, tým vrchol víru „tvrdne.“ Môžeme povedať, že tvrdnutie síl víru je práve to, čo vytvára tuhosť trojdimenzionálneho priestoru. Každá ľudská bytosť, rastlina, živočích a vskutku celá planéta a hviezdy rovnako, sú stvrdnutým vrcholom viacdimenzionálnych vírov, ktoré okolo nás neustále prúdia.

Rovnako ako vzduch, sú pre nás tieto viacdimenzionálne sily neviditeľné. Môžu byť viditeľné len v prípade, že vytvoria točiaci vír a až ten môžeme vidieť a cítiť. Pevnosť tretej dimenzie je v skutočnosti vytvorená práve prostredníctvom rýchleho točenia štvordimenzionálneho priestoru. Mystika v rámci všetkých významných tradícií tento jav pozná a uvedomuje si vnútornú dynamiku štvrtej dimenzie v rámci jej interakcie s treťou. Štvrtá dimenzia je obklopujúcou sférou a tretia dimenzia sú štvorstenové víry, tvoriace jadro sféry. Naši predkovia nazývali štvrtú dimenziu „duchom“ a tretiu dimenziu „hmotou.“

Ale aký to má teda súvis s časom a topografiou času? Spomeniete si na dilemu, ktorej sme čelili v snahe zosúladiť štyri obdobia precesie s obdobiami Júg hinduistického systému? Pokúšaním sa zlúčiť oboje do jedného nepochopíme len topológiu času, ale taktiež môžeme zmapovať čas ako naši predkovia a uvedomiť si, kde sa v rámci celkového behu času nachádzame.

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


Poznámky

3. Pre viac informácií o žiarivej energii telies si pozrite moje filmy „Healing the Luminous Body“ s Dr. Albertom Villoldom, „ArtMind“ s Alexom Greyoma, „Yoga of Light“ so Sharron Roseovou


JAY WEIDNER je spisovateľom, filmovým producentom a odborníkom na hermetizmus. Je spoluautorom „Mysteries of the Great Cross at Hendaye: Alchemy and the End of Time“ a „A Monument to the End of Time: Alchemy, Fulcanelli and the Great Cross.“ Jeho dokumenty zahŕňajú „Artmind: The Healing Power of Sa­cred Art,“ s Alexom Greyom, „Healing the Luminous Body: The Way of the Shaman,“ s Dr. Albertom Villoldom, „Healing Sounds,“ s Jonathanom Goldmanom, „The Secrets of Alchemy,“ ktoré pojednáva o kríži v Hendaye, a mnoho ďalších. Viac informácií (EN) nájdete na www.sacredmysteries.com.

Zdroj: http://www.newdawnmagazine.com/

Preklad: M.B.

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

VORTEX
http://www.cez-okno.net/search/node/VORTEX

Nová Veda
http://www.cez-okno.net/rubrika/nova-veda

Alchýmia
http://www.cez-okno.net/rubrika/alchymia


máj 23, 2016 12:01 popoludní

 

 

Top