Obrázok používateľa CEZ OKNO
ALCHÝMIA ČASU: Chápanie Veľkého roku a cyklov existencie IV.

“Šamani z Peru, žijúci vysoko v Andách, k nám zostúpili, aby nás upovedomili o tom, že sa objavia nové ľudské bytosti. Nazývajú ich „Homo Luminous“ (človek žiarivý). Vravia, že predchodci Homo Luminous sú už medzi nami. Tak ako človek cromagnonský pred 26000 rokmi, keď sme prešli vrcholom Vodnára, dnes sa už tiež objavuje nový človek.”

Vlastnosti období


Ústredným bodom všetkých významných duchovných tradícií po celej planéte od starobylého Egypta k Inkom a Mayom, Indo-tibeťanom, alchymickej Európe a dokonca hebrejskej kabale, je znalosť tajomstva alchýmie času. Nevyťažení nadmernými požiadavkami, stresmi a rýchlosťou modernej doby, strávili naši predkovia svoje životy v rozjímaní nad podstatnými záhadami nášho sveta.

Jednou z najväčších záhad, ktoré odkryli, bol fakt, že čas nestagnuje, či nie je lineárny, ale v toku v rámci veľkých transformačných cyklov. V skutočnosti až nedávno začali moderní historici argumentovať, že čas pokračuje po rovnej línii. V rámci ohraničeného historického skúmania vnímajú títo moderní historici krátky výrez dejín, reprezentujúci celý ich obraz. Ale je tomu tak?

Alchymisti Egypta a stredovekej Európy vedeli, že čas plynul v rozsiahlych, predĺžených cykloch a každá časť cyklu mala svoje „vlastnosti.“ Tieto vlastnosti tvarovali a reformovali svet. Ako má východ slnka odlišné vlastnosti od polnoci, tak disponuje každý aspekt veľkého cyklu vlastnosťami, ktoré ho odlišujú od ostatných častí cyklu. Keď sa časový cyklus zmení, tak nastanú i meniace udalosti tu na Zemi.

Títo svätí vedci a alchymisti minulosti používali rôzne pomôcky a praktiky na označenie zmien vlastností období. Astrológia, veštenie a proroctvá sú jedny z tých najevidentnejších procesov, ktoré naši predkovia používali na pochopenie záhadných časových procesov.

V jadre záhad egyptských tradícií a gréckych škôl mystérií vedeli, že proces, ktorý nazývali precesiou rovnodennosti, meral Veľký cyklus alebo Veľký rok. Čo chápali, bol fakt, že hviezdy na nočnom nebi nie sú fixným objektom. Prostredníctvom ich dlhého pozorovania a meditácie nad nebom došli k uvedomeniu si, že hviezdy a súhvezdia pomaly menili ich polohu na nebi nad nami. Vytvorením zverokruhu na pomoc pri väčších meraniach času stanovili dvanásť znamení, ktoré fungovali ako obrie hodiny. Prostredníctvom toho začali chápať Veľký cyklus. Uvedomili si, že na prechod jedného zo znamení zverokruhu bolo potrebných 2160 rokov a celkový prechod všetkými dvanástimi znameniami zabral 25920 rokov pre rovnodennosti. Vytvorenie Veľkého roku, ktorý trval skoro 26000 rokov, im poskytlo hodiny umožňujúce meranie času.

Potom pochopili, že každé zo znamení, alebo polôh na hodinách prinášalo zmeny pre život tu na Zemi. Tak si uvedomili, že každých 2160 rokov sa vlastnosti obdobia menia. Taktiež začali chápať, že štyri kvadranty týchto úžasných chronologických hodín prinášali dokonca ešte významnejšie zmeny vlastností období. Štyri znamenia spojené so štyrmi kvadrantmi sú znamenia vodnára, býka, leva a škorpióna. Vyzerá to tak, že je tu historická súvislosť tejto myšlienky medzi prechodom okrajov týchto štyroch znamení a veľkými zmenami na Zemi. Asi pred 6500 rokmi sme prešli znamením býka. Zhodou okolností začalo ľudstvo domestikovať dobytok, stavať ohradené mestá, rozvíjať poľnohospodárstvo, bojovať vo vojnách a zakladať mestské štáty, ktoré sa rozvinuli do podoby vlád a monarchií. Pred trinásťtisíc rokmi, ako sme prešli obdobím leva, nastali výrazné zmeny, zahŕňajúce dramatickú zmenu klímy, keď prichádzal koniec doby ľadovej. Vyhynutie väčšiny zvierat, akými boli mamut severský, tiger šabľozubý, veľký leňochod a mnoho ďalších druhov, sa udialo práve v tomto období. Ako zaujímavosť dopĺňam, že podľa antropológov sa objavil človek cromagnonský približne pred 26000 rokmi, teda na konci prechodu obdobia Vodnára.

Veľký kríž v Hendaye je 350 rokov starý alchymický monument konca obdobia. Je umiestnený na pohrebisku v Hendaye, vo Francúzsku. Veľký kríž v Hendaye vyzerá byť symbolizujúcim výtvorom, ktorý vysvetľuje vedu okolo časových cyklov. Kríž v Hendaye popisuje výnimočné zmeny, ktoré majú nastať v súčasnosti. Hovorí o konci súčasnej železnej doby a príchode Zlatého veku.

Veľké kozmické hodiny na nebi sa menia. Momentálne vstupujeme do kvadrantu Vodnára. Z toho, čo nám alchymický kríž v Hendaye vraví, bude mať táto zmena určite dramatický dopad na náš druh a našu planétu.

Aké zmeny to sú, alebo budú, môže každý len hádať. Ale určite budú ohromné a pozoruhodné. Koniec obdobia, tohto veku a veľká transformácia ľudstva je na dosah. Táto zmena vo vlastnostiach období bude určovať a viesť zmeny na našej krehkej planéte. Nie je ale možné týmto zmenám vlastností období predísť. Úplná obnova od základov, ktorá nastane na celom svete, nám odhalí viac o vlastnostiach obdobia, z ktorého prechádzame a rovnako i o vlastnostiach obdobia, do ktorého sa dostávame.

Šamani z Peru, žijúci vysoko v Andách, k nám zostúpili, aby nás upovedomili o tom, že sa objavia nové ľudské bytosti. Nazývajú ich „Homo Luminous“ (človek žiarivý). Vravia, že predchodcovia Homo Luminous sú už medzi nami. Tak ako človek cromagnonský pred 26000 rokmi, keď sme prešli vrcholom Vodnára, dnes sa už tiež objavuje nový človek.

Tento nový človek bude disponovať úplne novými vlastnosťami, ktoré my nemáme. Veľkí Avatári ako Ježiš Kristus, Krišna a mnohí ďalší, mohli byť ohlasovateľmi práve týchto novovznikajúcich druhov. Vodnár je len jedným zo štyroch kvadrantových znamení, symbolicky reprezentovaným človekom, nesúcim vodu v krčahu. Táto symbolika je zaujímavá, keďže DNA môže byť aktivovaná len prostredníctvom vody. Takže i symbolická povaha znamenia Vodnára vyzerá, že naznačuje zmenu v genetickej štruktúre ľudstva.

Naša duchovná existencia je skutočne unikátnou kombináciou slobodnej vôle a predurčenia. Zatiaľčo disponujeme schopnosťou jednať slobodne v rámci okamihu, je veľmi málo, čo môžeme ovplyvniť v rámci väčších časových cyklov a na vlastnostiach, ktoré sa objavia pri vrcholení každého zo štyroch znamení. Takže ako ručička na veľkých kozmických hodinách prechádza na Vodnára, človek môže očakávať mimoriadne zmeny. Zatiaľčo sa umenie alchýmie zaoberá mnohými aspektmi našej existencie, akými je svetelná extrakcia z rastlín a minerálov, transformácia temného vedenia našej fyzickej existencie na číre zlato osvietenia a mnoho ďalších, je alchýmia taktiež symbolickou ontológiou, zaoberajúcou sa pozorovaním zmien „vlastností“ období v priebehu 25920-ročného trvania Veľkého roku.

Svet sa mení. Minulosť mizne a dejiny sa nakoniec stanú legendou a mýtom. Náš osud je neznámy. Jediná vec, ktorú poznáme naisto, je fakt, že k zmene dôjde.


Všetky časti nájdete na tejto adrese.


JAY WEIDNER je spisovateľom, filmovým producentom a odborníkom na hermetizmus. Je spoluautorom „Mysteries of the Great Cross at Hendaye: Alchemy and the End of Time“ a „A Monument to the End of Time: Alchemy, Fulcanelli and the Great Cross.“ Jeho dokumenty zahŕňajú „Artmind: The Healing Power of Sa­cred Art,“ s Alexom Greyom, „Healing the Luminous Body: The Way of the Shaman,“ s Dr. Albertom Villoldom, „Healing Sounds,“ s Jonathanom Goldmanom, „The Secrets of Alchemy,“ ktoré pojednáva o kríži v Hendaye, a mnoho ďalších. Viac informácií (EN) nájdete na www.sacredmysteries.com.


Zdroj: http://www.newdawnmagazine.com/

Preklad: M.B.

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

Svetelné spôsoby
http://www.cez-okno.net/svetelne-sposoby

NOVÉ NEBO, NOVÁ ZEM
http://www.cez-okno.net/rubrika/nove-nebo-nova-zem

VORTEX
http://www.cez-okno.net/search/node/VORTEX

Nová Veda
http://www.cez-okno.net/rubrika/nova-veda

Alchýmia
http://www.cez-okno.net/rubrika/alchymia


jún 06, 2016 01:05 dopoludnia

 

 

Top