Obrázok používateľa CEZ OKNO
Znovuzrození Alchymie VI. (UTAJOVANÉ DEJINY ZEME časť XXXXII.)

V existující inflaci alchymických termínů je Etherium-zlato považováno za identické s ORME a tato substance je ztotožňována s ambrosií, shem-an-na, ambrosií, mfkzt a celá tato skupina je zaměňována za Kámen mudrců (filosofů) či substanci známou jako “Quinta essentia”, ale přesně vzato podle alchymické terminologie (R. Alleau, Fulcanelli a další) je to omyl působící dnes chaos. "Quinta essentia v překladu znamená „pátý stav hmoty“. Připomeňme si středoškolské znalosti o existenci čtyř stavů hmoty: plyn > kapalina > pevná látka > plazma, Quinta essentia představuje pátý stav hmoty. Podle poznatků současné vědy nejsme schopni fenomén Quinta essentia spokojivým způsobem popsat, nejsme schopni ji analyticky determinovat, tím méně ji účelně a správně využívat."

Co je co, aneb nepříjemná inflace pojmů


Quinta essentia - je substancí představující nejvyšší formu hmoty ve které jsou harmonicky vyvážené dvě polarity:

hmota (fyzická podstata světa)

energie (duchovní podstata)

Quinta essentia v překladu znamená „pátý stav hmoty“. Připomeňme si středoškolské znalosti o existenci čtyř stavů hmoty: plyn > kapalina > pevná látka > plazma, Quinta essentia představuje pátý stav hmoty. Podle poznatků současné vědy nejsme schopni fenomén Quinta essentia spokojivým způsobem popsat, nejsme schopni ji analyticky determinovat, tím méně ji účelně a správně využívat, pominu-li taková zaměření jako je transmutace obecných kovů (měď, olovo, cín, rtuť aj.) ve zlato. Jenže při transmutacích nelze z jistých důvodů používat samotnou substanci, ale její tuhé roztoky. Vneseme-li do taveniny čistého křemene (křišťálu) jisté množství Quinta essentina, získáme po ochlazení sytě rubínově červené sklo, které alchymisté nazývají „Kámen mudrců“. Existence a znalost vlastností substance Quinta essentia byly tajnými alchymickými bratrstvy utajována především proto, že tato látka představuje „absolutní výbušninu“, která při nevhodné iniciací mohla způsobit přeměnu hmotného světa zpět v tvořivou energii fohat, takže by fyzický svět 3D prostě zmizel-implodoval sám do sebe. Einstein, Fermi, Heisenberger a další kteří „stáli na temenech mudrců“, si tuto neblahou možnost uvědomovali již před zahájením prvého testu atomové bomby (Trinity).

Prima materia – v americké terminologii „Prima Matra“ představuje rovněž pozoruhodnou substanci, ale vzhledem ke Quinta essentia, stojící na mnohem nižší úrovni posunuté směrem k fyzické realitě 3D. Někteří alchymisté (Fulkanelli) tuto substanci používali jako součást „rebisu mudrců“, spolu se zlatem, stříbrem či mědí, jímž plnili tak zvané alchymické vejce (retortu z taveného křemene).

Prima materia je substancí, kterou lze připravit uměle, na příklad ze rtuti, nebo ji lze těžit ze speciálních hlubinných rudních ložisek, jejichž poloha upadla v zapomenutí, nebo je předmětem vysokého utajení ze strany léčitelů a medicinmanů starých národů. Nejčastěji to byla povrchová ložiska různých variant práškové formy Materia Prima, nebo byla tato substance těžena jako doprovodná ruda hlubokých zlatonosných a uranonosných rudních žil. Ukazuje se, že lokality takových rud bývají často doprovázeny existencí „gravitačních vírů“, kterých je jen na území severoamerického kontinentu asi 200 (Oregonský vír, Mt. Shasta vír, Santa Cruz vír, Gravity Hill Salt Lake City a mnoho dalších). Většina z těchto lokalit jsou starými tradičními posvátnými místy domorodců a součástí energetické sítě Země. K tomuto typu ložisek patří na příklad ty, které objevili P. Bailey a R. Hudson. Důvodně se domnívám, že se některé odrůdy Prima materia vyskytují i v některých žilách zlatonosného křemene a v hlubinných částech uranonosných žil jáchymovského typu.

Rebis a Bílý lev (Univerzální lék) – Rebis je v terminologii starých alchymistů reakční směsí sestávající nejčastěji z Prima materia a ryzího zlata, které je možno nahradit na příklad rtutí, stříbrem či mědí, nebo kovy platinové skupiny. Taková směs se naplní do retorty z temperovaného křemenného skla a po odsátí vzduchu se retorta zataví. Poté se retorta vystaví působení zvýšené teploty a sleduje se běh událostí. Proces “vaření (pečení)” Rebisu znázorňuje stará alchymická kresba.

Po jisté době se na chladnějších místech retorty usazují různobarevné sublimáty. První sublimát má oslnivě bílou barvu a bývá nazýván Bílý lev, ale někdy i Zelený kámen, čímž alchymisté naznačují, že dosud jde o “nezralý Kámen mudrců”. Pokud se v této fázi vaření rebisu přeruší a bílý sublimát se z retorty odebere, získává alchymista substanci bílé barvy, které se říká “Univerzální lék” či mfkzt nebo shem-an-na. Je velmi pravděpodobné, že Baileyho Eleuterium-zlato a Hudsonův ORME jsou substancemi obsahujícími podstatnou část Bílého lva (Univerzálního léku), provázenou různými nečistotami a snaha o prosazení výlučnosti každé z těchto substancí má spíše komerční, než věcné pozadí. Zásadním problémem je to, že není k dispozici žádná spolehlivá metodika analýzy hlavní složky a doprovodných nečistot. Není dokonce k dispozici ani metoda spolehlivého stanovení atomové hmotnosti (v realitě 3D), takže dodnes neexistuje odhad atomové hmotnosti ani u Eleuteria, ani u ORME! Neznáme-li přesné složení komerčních preparátů na bázi Eleuteri či ORME, nastupuje problém se standardizací léčivého účinku a tím i nejistota v dávkování těchto látek. To je dost dobrý důvod k nejvyšší opatrnosti.

Když se na počátku stvoření světa začala vytvářet prvotní hmota kondenzací čistě duchovní energie do fyzičtější formy, nebyla její matrice narušena lidskými myšlenkami a nízkými emocemi. To byla skutečná Prima Materia. Tato substance se nachází jen v o něco nižší oktávě než prapůvodní substance Quinta essentia, od níž pochází stvořený svět.

Tyto, dosud se v přírodě vyskytující formy Prima Materia, se od běžných atomů těžkých prvků liší tím, že jisté aspekty Prima Materia, podle Thotha, existují pouze ve formě „éterického atomu“, který Tehuti nazývá Iropiyum. K pochopení celého obrazu vlastností Prima Materia musíme mít možnost vstupu do šesté a vyšší dimenze, leč tuto možnost zatím nemáme a tak můžeme pozorovat pouze deformovaný obraz matrice Prima Materia v té formě, jak se promítá do reality 3D. Je to něco podobné tomu, když na dno čistého a čile proudícího potoka položíte obraz malovaný na skle. Bude to stále týž obraz, ale budete jej vnímat zcela jinak, než když jste jej prohlíželi na vzduchu.

Iropiyum dosud neumíme ani zjistit, ale ani popsat současnými vědeckými metodami. Thoth tvrdí, že hlavní rozdíl mezi substancí vyráběnou Davidem Hudsonem (ORME) a přirozeně se vyskytujícími prachovými Eleuteriem z Baileyho lokality u Mt. Shasta spočívá v tom, že éterická molekula Eleuteria vznikla přírodní fúzí zlata kontaminovaného menším množstvím iridia, rhodia a kovů platinové skupiny, než je mělo primární zlato ze kterého vznikla Hudsonova substance ORME. ORME, mající mnohem vyšší podíl substance vzniklé fůzí jader rhodia a iridia, pracuje na vyšší energetické (duchovní) úrovni reality a tím ohrožuje stabilitu nižších úrovní matrice DNA.

Mnohem bezpečnější je používání tinktury připravované z léčivky známé jako Chamae Rosa (bot: Chamaebatiaria millefolium), sbírané na lokalitě u Mt. Shasta.

Pokračujeme-li ve “vaření alchymického vejce s Rebisem”, mění se postupně barvy sublimátu přes oranžovou, žlutou, červenou, šedou, černou až na sytě rubínovou s výraznou fialovou fluorescencí. Tato poslední barva je znamením, že proces Velkého díla je u konce a adept získal Quinta essentia. Podle informací o P. Baileyho a R. Hudsona, se jim podařilo některé barevné verze Eleuteria či ORME získat v přirozeném stavu i na jimi objevených lokalitách a tyto barevně odlišné verze základní substance se odlišují i ve svých účincích. Podrobnější údaje nalezne zájemce v (http://www.energeticnutrition.com/hi/hi.html):


Etherium Gold - Monatomické bílé prachové zlato (ORME, mfkzt)

Etherium Pink - pro ozdravění srdce

Etherium Red - zlepšení rezonance pole srdce a mozku

Etherium Black - jasnost, vnímání a kreativita

Aultherra - DNA aktivátor

Shamir – Probuzení starověkých (genetických) vzpomínek

Chamae Rosa – Tonizuje a očišťuje tělo.

Když slábne pole naší životní energie a ztrácíme synchronizaci s přirozenými rytmy Přírody, náš život ztrácí energetickou rovnováhu a tělo ztrácí schopnost odolávat nemocem. Tuto situaci řeší Etherium substance pro posílení harmonie těla a mysli.

- pokračovanie -

Ivo Wiesner

Z knihy "Světlo z dávných věků - Věda bez svědomí je jen ztroskotání ducha"

Zdroj: jitrnizeme.cz


KNIHU môžete objednať na tejto adrese

Celý seriál "Znovuzrození Alchymie" nájdete postupne na tejto adrese.


Svoje tipy do seriálu UTAJOVANÉ DEJINY ZEME môžete posielať na redakčný mail.


Celý seriál "Utajované dejiny Zeme" nájdete postupne na tejto adrese.


júl 18, 2010 11:27 dopoludnia

 

 

Top