Obrázok používateľa CEZ OKNO
Znovuzrození Alchymie VII. (UTAJOVANÉ DEJINY ZEME časť XXXXIII.)

Alchymistům je dávno známo, že lze cestovat časoprostorovým kontinuem tak, že se jistou skupinou „exotických substancí“ aktivuje rozpad (anihilace) hmoty a uvolněná energie neelektromagnetického typu (energie Zero) vytváří rotující energetický vír otevírající tunel v časoprostoru, kterým lze cestovat v čase i do velmi vzdálených oblastí Vesmíru. Od technologie Montauk se tato technologie odlišuje v podstatě pouze používáním již zmíněné „exotické hmoty“, takže je i technicky jednodušší a snáze dostupná. Aktivní roli při tom hraje jednak energie uvolňovaná ze zmíněného exotického materiálu, jednak vlastní vědomí cestovatele, které určuje polohu cíle, rychlost rozevírání časoprostoru a intenzitu rotujícího paprsku energie.

Matematicky ani fyzikálně tuto technologii zatím zřejmě nikdo není schopen popsat a oficiální věda tyto možnosti pohybu prostorem považuje za pouhou fantazii. První vlašťovku představuje kompilační práce Dr. Iony Millerové.

Zborcení časoprostoru vlivem “exotické substance”

Manipulace s prostoročasem začíná být v několika posledních letech předmětem intenzivního studia, které inicioval článek mexického matematika Miguela Alcubierra, uveřejněný v květnovém čísle vědeckého časopisu Classical and Quantum Gravity (1994). Autor ve svém článku říká:

„Ukazuje se, že časoprostor lze modifikovat způsobem, který dovolí kosmické lodi cestovat libovolně velkou rychlosti pomocí čistě místní expanze prostoročasového kontinua za kosmickou lodí a zborcením prostoročasového kontinua před ní a to rychlostí větší než je rychlost světla“

Připomíná to technologii "Warp Time" ze známých sci-fi seriálů. O několik měsíců později se objevuje další článek z pera Dr. Michaela Spira, s titulem "Space-time Hypersurfing", ve vědeckém časopise American Scientist, Vol. 82, stránky 422-3, z října 1994. V této studii Dr. Szpir dokazuje, že ve warpovém módu se kosmická loď ve skutečnosti vůbec nepohybuje. Alcubierrova koncepce tedy neznamená zhroucení Einsteinovy teorie, podle níž žádný objekt se nemůže pohybovat rychleji než světlo. Teoreticky by zrychlení bylo mimořádné, ale skutečná rychlost by byla nulová. Byla by to forma rychlého a snadného cestování v minimálním čase a s minimální spotřebou energie (paliva) na to, aby se nezbytný kus prostoročasového kontinua zdánlivě pohnul před plavidlem a byl přesídlen za něj a tak došlo současně k jeho smrštění a rozepnutí. Alcubierr v článku vysvětluje, že ke zhroucení časoprostoru je potřebná jakási "exotická substance", která by generovala energii schopnou toto zhroucení vyvolat.

Vědecký redaktor britské BBC News Science, Dr. David Whitehousek dodává:

„Myšlenka Dr. Alcubierra je založena na fyzikální koncepci prostoru plného energie. Prostor má tvar, který může být za jistých okolností zdeformován hmotou. Hvězdná loď nesoucí exotickou substanci jednoduše představuje bublinu mezi dvěma deformacemi časoprostoru, vyvolanými touto exotickou hmotou.“

Ale co je to "exotická substance", o které Alcubierre hovoří? Musí to být hmota mající méně než nulovou gravitaci. Dr. Szpir „exotickou substanci“ popisuje jako:

"Hmotu mající zvláštní vlastnosti, způsobující koncentraci záporné energie, na rozdíl od normální pozitivní hmoty představující koncentraci pozitivní energie, ze které je vytvořen tento svět s lidmi, planetami a hvězdami".

Stojíme tedy před dvěma otázkami:

1) Dochází skutečně ke zhroucení časoprostoru tak, jak o tom hovoří Dr. Alcubierre a Dr. Szpir?

2) Existuje opravdu ona zmíněná „exotická substance“, jestliže ano, co to je?

V knihách Světlo z dávných věků a zejména v Alchymii a theurgii Svatého ohně, jsem se touto problematikou zabýval, takže nyní pohovořím pouze o nejdůležitějších aspektech. Energie získávaná starověkými Adepty rozpadem hmoty v procesu alchymické fúze těžkých jader, má mnoho jmen a ne vždy máme jistotu, že jde o jednu a tutéž energii, protože nejsou nikdy definovány způsobem používaným současnou vědeckou fyzikou energií.

Nejčastěji se setkáváme s hinduistickým podvojným symbolem božské dvojice „Šiva-Šaktí“, představující spojení mužského tvořivého a ničivého aspektu boha Šivy (Nataraja), vyjádřeného jeho kosmickým tancem "tandava", s duchovním a stabilizujícím ženským principem laskavé milující Matky Vesmíru – bohyně Šaktí (Parvati).

Definice exotické substance je rovněž všeobecným problémem současné vědy a filosofie a každý badatel o ní má svou vlastní představu. Dr. Hal Puthoff, ředitel Institute for Advanced Studies (Austin, Texas) tvrdí, že tento „exotický“ prostředek je efektivním supravodičem v širokém rozsahu teplot a MFKZT je právě tou exotickou substancí mající schopnost deformovat časoprostor.

Dr. Alcubierre tvrdí, že „exotickou substancí je každá hmota, která se projevuje méně než nulovou (tedy zápornou?) gravitaci, tedy hmota mající zvláštní vlastnosti díky koncentrovaném obsahu záporné energii, na rozdíl od normální pozitivní hmoty, jež tvoří lidi, planety a hvězdy“.

Touto exotickou hmotou schopnou deformovat časoprostor, je bílé prachové zlato (WPG), tedy umělá substance egyptskými alchymisty označovaná skupinou hieroglyfů čtených jako souhlásky mfkzt. Předmětem důkladného utajení i dnes je otázka, jakým způsobem z „exotické substance“ uvolníme energii a z ní vytvoříme přesně směrovaný energetický vír, schopný otevření červí díry?

Z několika set vraků havarovaných mimozemských strojů, získali US Air Force 9-10 téměř nepoškozených plně funkčních strojů. Nenašli žádnou motorovou sekci, žádné řídící systémy, žádné kabelové systémy, pouze několik křesel, malý polokulovitý reaktor o průměru asi 30 cm a na spodní palubě je umístěno několik válcovitých nádob naplněných i silně fluoreskujícími krystaly neznámého složení.

U starších typů strojů (tzv. typ Adamského), vedly od reaktoru rozvody dutých kabelů, podobných těm, které se používají v rozvodu vysokofrekvenčních radiových vln. Tyto kabely byly připojeny k otočným diskovým zrcadlovým parabolickým zářičům, umístěným na spodku stroje, které před mechanickým poškozením chránily polokulovité příklopy. Modernější konstrukce mimozemských strojů tyto zářiče nemají, ale kontejnery s krystaly jsou zavěšené v jednom bodě, takže jsou otočené o 180°. Energie, vzniklá rozpadem „exotické substance“ nacházející se v reaktoru, je zachycena krystaly v nádobách (generátory gravitace) a přeměněna na energetický vír, jehož směr je určen náklonem kontejneru, nebo u staršího typu letounu náklonem parabolického zářiče. S jistotou nevím jak se prakticky řeší iniciace a regulace rychlosti rozpadu „exotické substance“ v reaktoru. Dostupné indicie naznačují, že se iniciace provádí nejspíš paprskem koherentní energie (např. laserem).

Ivo Wiesner

Z knihy "Světlo z dávných věků - Věda bez svědomí je jen ztroskotání ducha"

Zdroj: jitrnizeme.cz


KNIHU môžete objednať na tejto adrese

Celý seriál "Znovuzrození Alchymie" nájdete postupne na tejto adrese.


Svoje tipy do seriálu UTAJOVANÉ DEJINY ZEME môžete posielať na redakčný mail.


Celý seriál "Utajované dejiny Zeme" nájdete postupne na tejto adrese.


júl 21, 2010 12:14 popoludní

 

 

Top