Obrázok používateľa CEZ OKNO
Sexuální síla skrývá před člověkem tajemství

Ve svém tělesném uvědomění nemá člověk ponětí, že má ve své duši, v podstatě vlastního bytí, oba póly. Ztotožňuje se se svým tělem, manifestujícím podle současného uspořádání přírody pouze jeden pól, a hledá doplněk, jiného člověka, projevujícího ve svém těle opačný pól. Splynutí obou pólů v těle není možné, protože hmota izoluje, odděluje a klade odpor. Přesto oba póly usilují o sjednocení v těle jeho prostřednictvím, hledají východisko k znovudosažení stavu vzájemného splynutí a klidu alespoň ve zdánlivém napodobení prajednoty. Projevují se v těle dvěmapohlavními orgány, které krátkodobě dosahují tělesného pohlavního sjednocení. Jelikož vzájemné spočinutí obou pólů je prapůvodním stavem Božím, bytím, životem, vzniká z tohoto spojení, setkání obou pohlaví, v buňce k tomu určené nové napětí, nový život, nový živý tvor. Tento nese božské životní napětí opět v sobě, ale ve svém těle projevuje opět pouze jeden pól -jedno pohlaví, skrze které je život na Zemi předáván dále stále se opakujícím spojením. To je sexualita.


Článok nájdete na tejto adrese


Prevzaté z: osud.biz

jún 13, 2011 20:00 popoludní

 

 

Top