Obrázok používateľa CEZ OKNO
VEDECKÁ MÁNIA O KONCI SVETA

Správa o konci sveta si veľmi rýchlo získala pozornosť. Jej nová podoba, odetá v prijateľnom klišé sa teší podpore mnohých uznávaných vedeckých kruhov. Na rozdiel od ostatných správ o konci sveta, táto sa považuje za vedecky podloženú. Vedeckí zástancovia teórie súdneho dňa za skrývajú za maskou jasných dôkazov predpovedaných pohrôm. Priviedli dôverčivú verejnosť k absolútnej viere a prijatiu týchto fantázií. Ak by bola podobná správa súčasťou duchovného učenia, jeho prívrženci by mali pravdepodobne dôvod obrátiť sa k Bohu v prípravách na očakávané posledné dni.

Vedci sa vo všeobecnosti vždy vysmievali z duchovných predpovedí konca čias a presvedčili o tom aj verejnú mienku. Navyše, vlády sveta používajú policajnú silu na potlačenie, obmedzenie, či dokonca odstránenie, takto zameraných, náboženských skupín. Vedci dnes pretromfli veriacich keď podporili ich pochmúrne predpovede katastrofy údajnými vedeckými dôkazmi. Svojou vedeckou záplatou presvedčili väčšinu svetových lídrov na stretnutie v Kodani. Oficiálnym dôvodom schôdzky je zastaviť globálne otepľovanie jednotným a bezodkladným postupom.

Možno si spomenúť na podobné stretnutia zamerané na vyriešenie globálnej ekonomickej krízy. Riešením malo byť povzbudenie ekonomiky podporou spotreby. Svetoví lídri sa poslušne podriadili diktátu. Žiada sa opýtať: podarilo sa týmto spoločným prístupom recesiu poraziť alebo sa táto skôr prehlbuje? Pre mnohých rozumne uvažujúcich ekonómov sa ako pravdivejšia javí druhá možnosť. V Kodani by mali svetoví lídri prijať zmluvné riešenia na zabránenie hroziacej ekologickej katastrofy, ktorú vedci predpovedajú na základe globálneho otepľovania. Štátni zástupcovia budú vyzvaní k zmysluplnej debate alebo rozumnému posúdeniu miery opatrnosti a účinnosti navrhovaných riešení. Budú musieť odovzdať vlastnú kontrolu nad globálnym otepľovaním rovnakým spôsobom, ako sa svojich právomoci vzdali v otázke riešenia svetovej ekonomickej krízy. Inými sovami, summit v Kodani je len divadlo. Žiadny z lídrov ničím aktívne neprispeje. Vládnuca Elita rozhodla o riešení ešte predtým ako lídri vôbec pristúpili na to, že sa stretnú a prediskutujú témy. Do Kodane si v skutočnosti len prídu prevziať príkazy, podľa ktorých by sa ďalej mali riadiť. Plán s globálnym otepľovaním bol pripravovaný už dlho a práve teraz sa uskutočňuje.

Naliehavý tlak na prijatie globálnej dohody riešenia dopadu skleníkových plynov na zmenu svetovej klímy je pre globálnu elitu politicky významný, hoci sa prezentuje ako čisto vedecká téma. Jeden zo sloganov, ktorý sprevádza Kodaňský summit, je, že svet sa otepľuje. Niektorí klimatológovia ale túto teóriu popierajú. Existuje však snaha ich tvrdenia potlačiť. Tí, ktorí sa domnievajú, že Zem sa otepľuje, často poukazujú na zvýšený výskyt kalamitných výkyvov počasia. Napríklad, práve teraz zažíva Veľká Británia nebývalé dažde a záplavy.

Nemožno poprieť, že ďalšie prírodné pohromy, ako požiare, vlny horúčav, záplavy, suchá, búrky, víchrice, búrky, krupobitie mávajú katastrofické dopady na postihnuté oblasti a môžu dramaticky ovplyvniť ekosystémy, flóru, faunu a ľudské spoločenstvá, lenže, je tento nárast výkyvov počasia dôsledkom globálneho otepľovania, alebo ho spôsobuje niečo iné? V skutočnosti boli mnohé kalamitné udalosti vyvolané umelo, niekedy ako pokus a inokedy ako zbraň, viď tsunami (v Indonézii v r. 2004). Aj keby sa globálne otepľovanie podarilo zastaviť, stále ešte ostáva obrovský problém narastajúceho počtu výskytu zemetrasení a zvyšujúca sa teplota nášho Slnka. Vládnuca Elita sa snaží tieto témy obchádzať, pretože už len pripustenie ich relevantnosti by spôsobilo vo verejnosti paniku. A tam, kde dôjde k masovej panike, vláda môže ľahko prísť o moc.

Vynútenie obchodovania s uhlíkovými emisiami je založené na predstave, že prvotnou príčinou globálneho otepľovania je človek. Na základe tohto predpokladu vedecká komunita jednohlasne varuje pred uhlíkovými emisiami, ako hlavným vinníkom globálneho otepľovania. Keďže ľudstvo je vzdelávané tak aby prijalo za pravdu všetko, čo sa tvári ako veda, mnohí sa nechali týmito katastrofickými prorokmi presvedčiť.

V skutočnosti majú dôkazy o globálnom otepľovaní len malú výpovednú hodnotu. Ak by sa zvolil skutočne vedecký postup a nie propaganda v štýle Al Gorea, tak by museli byť všetky údaje zverejnené a voľne prístupné všetkým záujemcom či už z radov vedcov alebo laickej verejnosti. Kampaň Al Gorea rozposiela zelenú správu o tom, že prežitie našej planéty je na vážkach a je ohrozené. Ak by toto bola pravda, tak by stúpenci emisného obchodovania mali privítať každý pokus o otvorenú verejnú diskusiu na tému. Opak je však pravdou, mnohé protestné hlasy už boli umlčané, zosmiešňované, znemožnené, či jednoducho ignorované. Navrhovatelia systému obchodovania s uhlíkovými emisiami nechcú vidieť fakty. Chcú mať zaistené všeobecné prijatie svojho postavenia.

Nie je to tak, že zelený hlas ohľadne klimatických zmien sa zakladá výlučne na emóciách, s vedecky vhodne vyplnenými medzerami. Je nepopierateľné, že ľudský „vklad“ vo forme masívneho odlesňovania, rozsiahlych zavlažovacích systémov, stavania vodných priehrad a iných obrovských hydroprojektov vie dramaticky a negatívne ovplyvniť miestny ekosystém. Ale existuje skutočný a nepopierateľný vzťah medzi týmto typom aktivít a globálnym otepľovaním? Pozrime sa na to ešte takto: ak by ľudia zajtra na Zemi prestali existovať, vyriešilo by to automaticky problém globálneho otepľovania? Mnohých asi prekvapí, že odstránením ľudstva z planéty by z tohto problému neubudlo.

Ak by si obchodníci z emisiami vážne uvedomili skutočnú naliehavosť otázky globálneho otepľovania možno by sa vzdali svojho pochybného nápadu s uhlíkovými emisiami. Ak by bola celá situácia skutočne tak naliehavá, prečo by podporovali riešenie, ktorého účinnosť sa ukáže až po desaťročiach? Ak majú, na vyriešenie, k dispozícii celé desaťročia, z toho vyplýva, že situácia nie je vôbec taká naliehavá. A ak majú,na splnenie plánu, desaťročia, nemohli by z toho použiť aspoň niekoľko rokov alebo len mesiacov na otvorenú a transparentnú diskusiu o najvhodnejšom spôsobe záchrany planéty pred jej bezprostredne hroziacim zánikom?

Na plné uvedomenie si absurdnosti zelených ekologických stratégii uvážte už len ich návrh pre hromadný nárast v používaní jadrovej energie, keďže tá je pokladaná za bezuhlíkovú. Zástancov jadra, zároveň, akoby ani nezaujímala otázka uskladnenia vyhoreného paliva. Ich riešenie je preto krátkozraké a nie je v skutočnosti ani žiadnym riešením. Okrem toho, obhajcovia rozširovania v používaní jadrovej energie zároveň prejavujú obrovskú snahu určovať kto ju smie a kto nesmie používať. Napríklad Irán a Severná Kórea sú v súčasnosti bojkotované, okrem iného, pre svoje nukleárne programy. Tu sa už jasne zrkadlí jeden zo skutočných zámerov vládnej Elity; stúpencov jadra ani tak nezaujíma globálne otepľovanie, ako ich zaujíma politická dominancia.

Už bolo naznačené, ľudia sú len okrajovo zodpovední za globálne otepľovanie. Zvyšovanie, teploty slnka poprieť nemožno a je to zároveň aj hlavný dôvod otepľovania našej planéty. Pred niekoľkými rokmi bol teplotný nárast na Zemi dôsledkom neprirodzených javov, ktoré však nespôsobili ľudia. Lemuriánski mimozemšťania, ktorí prebývali pod vodou, vedeli, že Zem sa zahrieva a v budúcnosti sa stane neobývateľnou (súvisí to v prvom rade so zvyšujúcou sa frekvenciou rotácie slnečného hexahedrónu a spomaľovaním Zemského icosahedrónu (20-stenu, geometrickej formy Zeme, p. p.). Preto začali rozpúšťať ľadovú kontinentálnu pokrývku v Antarktíde, v ktorej boli uväznené ich vesmírne lode. Použili na to niekoľko podmorských výhrevných zariadení, čim roztopili obrovské množstvá Antarktického ľadu. Následný dopad na celkovú teplotu morí významne ovplyvnil počasie. Potom, ako sa Lemurianom podarilo uvoľniť svoje materské lode, s vyhrievaním prestali. V súčasnosti už teda neprispievajú ku globálnemu otepľovaniu. Navyše, sú tu ešte aj Olcari, ktorí z vlastných dôvodov, experimentovali s roztápaním ľadovcov a vytváraním rôznych katastrofických prejavov počasia. Lemuriáni ani Olcarania nie sú ľudia.

V tomto materiálnom svete existuje presvedčenie, že peniaze znamenajú moc, a teda tí, čo majú peniaze kontrolujú svet. Tiež sa hovorí, že organizácia alebo národ, s prostriedkami na kontrolu počasia, získa nakoniec kontrolu nad svetom. Ešte účinnejší a jemnejší spôsob kontroly más vedie cez ovplyvňovanie ich myšlienok. Kontrola mysle sa dá uskutočniť, okrem iného, frekvenčným vyžarovaním a vysielaním. Keď sú mysle ľudí monitorované a manipulované, ilúzia voľby je odstránená a ľudia sú účinne nastavení konať podľa príkazov tých, ktorí ich myseľ kontrolujú. Existuje istá všeobecná hrozba pre dôležité globálne témy, ktorým svet čelí. Touto všeobecnou hrozbou je kontrola sveta. Svetoví lídri, v skutočnosti, prešli vymývaním mozgu aby upustili od povinnosti ochraňovať vlastné národy v mene vyššieho dobra.

Všetko by ale bolo v poriadku ak by sa dalo veriť, že vedci konajú v tom najlepšom záujme ľudí. Ale, očakával sa niekedy od vedcov altruizmus? Prečo sa vžila predstava, že vždy konajú len v najlepšom záujme ľudstva? Prečo by sme mali prijať vedeckú „pravdu“, že oteplenie spôsobuje človek?

Nie sú to práve vedci, kto je zodpovedný za vytvorenie biologických, chemických, nukleárnych a iných zbraní hromadného ničenia, používaných na kontrolu, zastrašovanie, poškodzovanie a ničenie vybraných skupín obyvateľstva či území? Nezájdeme priďaleko ak označíme viaceré vedecké výdobytky za nemorálne.

Je správne, ak svetoví lídri odovzdávajú svoje mravné svedomie do rúk vedcom, ktorí vedome či nevedome pracujú pre vládnucu Elitu? Tá má svoj vlastný program, ktorý určite nezastupuje najlepšie záujmy ľudstva.

Obchodovanie s uhlíkovými emisiami a ďalšie riešenia zohľadňujúce únik CO2 do ovzdušia, predstavené vedeckými katastrofickými prorokmi v službách Elity, globálne otepľovanie nevyriešia. Ak presadia svoje, zmenia život ľudí k horšiemu. To, ale, patrí do plánu vládnucej Elity.

Amitakh Stanford, 22. november 2009
Zdroj: Flyingbuffaloes7.net
Preklad: -maeve-
exkluzívne.cez.okno

Ďalšie články autorky nájdete na tejto adrese.

Sekcie: 
december 17, 2009 22:53 popoludní
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top