Obrázok používateľa CEZ OKNO
Zhromažďovanie anomálií (Pradávne tajomstvo Kvetu Života 4)

Táto kresba je vskutku zvláštna. Informácie v nej pochádzajú z knihy o Síriu, The Sirius Mystery (Mystérium Síria) od Roberta Templeho. Dozvedel som sa, že mal desať až dvanásť rôznych objektov, z ktorých si mohol vybrať, pričom všetky by viedli k rovnakému záveru, ale z úplne iného uhla pohľadu. Som rád, že si vybral práve tento, pretože sa týka ďalšej stránky toho o čom budeme rozprávať.

Kmeň Dogonov, Sírius B a delfínie bytosti

Dogonská kresba, alebo Nommo - hrdina tejto významnej kultúry, ktorý priniesol na Zem civilizáciu. Pretože na kresbách sú znázornené obe oči, predpokladá sa, že sú to pôdorysy, čo znamená, že chvost je skôr protibežný (ako u delfínov) ako laterálny, čo je prípad rýb. Jasne je znázornená vodná hladina, ktorá naznačuje, že Nommo dýcha vzduch. Táto kresba je prevzatá z austrálskeho časopisu Simply Living.


Robert Temple bol jedným z prvých ľudí, ktorí odhalili niektoré skutočnosti – hoci vedci to vedia už dávno – o africkom kmeni z blízkosti Timbuktu, ktorý sa volá Dogoni. Tento kmeň má k dispozícii informácie, ktoré by podľa našich súčasných štandardov prosto nemohli mať. Ich informácie rúcajú našu predstavu, že sme sami.

Viete, v krajine Dogonov je jaskyňa, ktorá zasahuje hlboko do hory a v tejto jaskyni sú nástenné maľby staré viac než 700 rokov. Jeden zvláštny človek, svätý muž ich kmeňa, sedí pred touto jaskyňou a chráni ju. Je to jeho celoživotná práca. Ostatní mu poskytujú stravu a starajú sa oňho, ale nikto sa ho nemôže dotknúť ani sa k nemu priblížiť. Keď zomrie, tak ho nahradí ďalší svätý muž. V tejto jaskyni sú úžasné kresby a čiastočky informácií.

Chystám sa vám povedať o dvoch takýchto čiastočkách – a sú to len dve z mnohých.

Predovšetkým sa odvolávame na najjasnejšiu hviezdu na oblohe (s magnitúdou 1.4) – Sírius, ktorý sa teraz nazýva Sírius A. Ak sa pozriete na pás Oriona, tie tri hviezdy v rade a ich spojnicu predĺžite doľava, uvidíte veľmi jasnú hviezdu, ktorou je Sírius A. Ak ju predĺžite doprava do dvojnásobnej vzdialenosti ako k Síriu, uvidíte Plejády. Informácie v jaskyni Dogonov výslovne ukázali ďalšiu hviezdu otáčajúcu sa okolo Síria. Dogoni sú veľmi svojrázni, pokiaľ ide o túto hviezdu. Vravia, že je veľmi, veľmi stará, veľmi malá a je vytvorená z niečoho čo nazývajú „najťažšia hmota vo vesmíre“ (čo je takmer, ale nie úplne správne). A vravia, že táto malá hviezda obehne okolo Síria za „takmer päťdesiat rokov“. V roku 1862 astronómovia potvrdili existenciu bieleho trpaslíka - Síria B a len pred pätnástimi až dvadsiatimi rokmi potvrdili ostatné informácie.


Hviezdy sa veľmi podobajú ľuďom. Sú živé, majú svoju povahu a tak ako my, aj mnoho vlastností. Podľa vedy majú svoje štádiá rastu. Začínajú ako vodíkové slnká, ako je naše, v ktorých sa pri termonukleárnej reakcii spájajú dva atómy vodíka a produkujú hélium. Tento proces vytvára všetok život a svetlo na tejto planéte.

S ďalším dospievaním hviezdy nastupuje iný termonukleárny proces – héliový proces – pri ktorom sa spájajú tri atómy hélia a vytvárajú uhlík. Tento proces rastu prechádza rôznymi etapami, až kým sa nedostane na určitú úroveň tabuľky prvkov, kedy sa končí život hviezdy. Podľa toho čo vieme, tak na konci svojho života má dve základné možnosti. Nové poznatky o pulzaroch a magnetaroch1 ponúkajú ďalšie možnosti. Za prvé môže vybuchnúť ako supernova a zostane z nej obrovský vodíkový mrak, ktorý slúži ako liaheň pre stovky nových hviezdičiek. Za druhé sa môže prudko zväčšiť na červeného obra v obrovskom výbuchu, ktorý pohltí všetky jej planéty – spáli ich a zničí celý planetárny systém a takto zväčšená zostane veľmi dlho. Potom sa pomaly zrúti do malej starej hviezdy nazývanej biely trpaslík.

Vedci zistili, že okolo Síria obieha biely trpaslík, čo presne zodpovedá tvrdeniam Dogonov. Potom vedci skúmali koľko váži, aby zistili či je to skutočne „najťažšia hmota vo vesmíre“. Z pôvodných výpočtov, ktoré boli vykonané pred asi dvadsiatimi rokmi vyplynulo, že váži približne 5 540 ton na meter kubický (2 000 libier na palec kubický). To ju určite kvalifikovalo medzi ťažkú hmotu, ale vedci teraz vedia, že to bol veľmi opatrný odhad. Najnovší odhad je približne 91,5 miliárd ton na meter kubický (1,5 milióna ton na palec kubický)! Rozhodne sa zdá sa, že by to mohla byť najťažšia hmota vo vesmíre, ak odhliadneme od čiernych dier. Znamená to, že ak by ste mali meter kubický hmoty z tohoto bieleho trpaslíka, ktorý sa teraz volá Sírius B, vážil by zhruba 91,5 miliárd ton a prenikol by cez všetko na čo by ste ho postavili. Vydal by sa smerom do stredu zeme a dlho by kmital okolo zemského jadra, tam a späť, až kým by ho v strede Zeme nezastavilo trenie.


Navyše keď kontrolovali spôsob otáčania Síria B okolo väčšieho Síria A zistili, že je to 50,1 roka. V žiadnom prípade to nemôže byť zhoda okolností! Je to príliš tesné, príliš presné. Avšak ako starobylý primitívny kmeň poznal také podrobné informácie o hviezde, ktoré bolo možné zistiť len v dvadsiatom storočí?

Ale to je len časť ich informácií. Vedeli aj o všetkých planétach našej slnečnej sústavy, vrátane Neptúna, Pluta a Uránu, ktoré sme objavili v nedávnej dobe. Vedeli aj o červených a bielych krvinkách a mali všetky možné informácie o fyziológii ľudského tela, ktoré sme zistili len prednedávnom. Toto všetko od „primitívneho“ kmeňa!

Prirodzene, že bol vyslaný vedecký tím, ktorý sa mal Dogonov opýtať odkiaľ to všetko vedia. Nuž, od týchto výskumníkov to bola pravdepodobne veľká chyba, pretože ak by sa zmierili s tým, že Dogonovia naozaj majú tieto informácie, potom by samozrejme museli prijať aj to ako ich získali. Keď sa opýtali „Ako ste sa to naučili?“, Dogonovia odvetili, že im to ukázali kresby na stenách ich jaskyne. Tieto kresby znázorňujú lietajúci tanier – vyzerá presne ako tento veľmi známy útvar – zostupujúci z oblohy a pristávajúci na troch nohách. Potom ukazuje ako bytosti nachádzajúce sa v lodi robia do zeme veľkú jamu, napĺňajú ju vodou, vyskakujú z lode do vody a vynárajú sa nad hladinu. Tieto bytosti sa veľmi podobajú na delfíny. Vlastne možno aj boli delfínmi, ale nie sme si tým istí. Potom sa začali dorozumievať s Dogonmi. Opísali odkiaľ prišli a dali Dogonom všetky tieto informácie.

Toto povedali Dogonovia. Vedci tam len sedeli. Nakoniec povedali, „Ále, nepočuli sme o tom“. Pretože to nezapadalo do ničoho z toho o čom si mysleli, že poznajú, tak tieto informácie zamietli niekde pod koberec v svojich mysliach. Väčšina ľudí, vrátane vedcov, sa nevie vysporiadať s týmto druhom faktov. Objavilo sa množstvo takýchto informácií, s ktorými jednoducho nevieme čo robiť. Pretože nevieme nájsť spôsob ako tieto nezvyčajné informácie začleniť do toho o čom si myslíme, že už poznáme, tak to jednoducho zastrčíme niekde preč – lebo viete, že ak si to ponecháte, tak teórie nebudú fungovať.

Dve lineárne extenzie, ktoré reprezentujú otáčanie Síria B okolo Síria A. Ľavý graf vychádza z dogonských kresieb. Projekciu vpravo vypočítal Roberte Temple

Tu je iná záležitosť o ktorej Dogonovia vedeli. Táto malá kresba bola na stenách, ale vedci nevedeli čo s tým… až kým počítače nevypočítali dráhy Síria A a Síria B. Táto vzorka z dogonskej jaskyne je totožná s dráhou ktorú opisuje Sírius B okolo Síria A pri pohľade zo Zeme – v špecifickom časovom úseku o ktorom sa zdá, že platí pre obdobie rokov 1912 až 1990. Delfíny, alebo čímkoľvek tieto bytosti sú, poskytli Dogonom tento priebeh týkajúci sa súčasnosti minimálne pred 700 rokmi!

Keď sa to teraz predo mnou odhalilo zistil som, že roky 1912 a 1990 boli veľmi dôležité. V skutočnosti obdobie medzi týmito rokmi bolo asi jedným z najdôležitejších období v dejinách Zeme vôbec. Podrobnejšie sa k tejto téme vyjadrím neskôr, ale v skratke, v roku 1912 sa začali pokusy s cestovaním v čase a boli vykonávané pokusy medzi mimozemskými šedivákmi (Greys) a ľuďmi. (Vysvetlíme to neskôr.) A rok 1990 bol prvým rokom s dokončenou mriežkou vzostupu na našej planéte. A v tomto období sa udialo veľa iných vecí. Fakt, že dogonské nástenné maľby zdôraznili toto obdobie, je možné považovať za evidentne prorocký.

1 Magnetar je neutrónová hviezda s extrémne silným magnetickým poľom. Zdroj http://cs.wikipedia.org/wiki/Magnetar

Výlet do Peru a ďalšie svedectvo Dogonov

Na tieto informácie Dogonov som narazil po prvýkrát v roku 1982 alebo 1983. Dostal som sa medzi skupinu ľudí, ktorí spolupracovali s kmeňom Dogonov, ktorí medzi nich skutočne zašli a komunikovali s nimi. Potom som v roku 1985 odišiel s inou skupinkou do Peru a bol medzi nami aj jeden z týchto Dogonských výskumníkov. Ubytovali sme sa v prepychovom hoteli v Cuzcu, ktorý sa volal Hotel San Augustin. Na druhý deň sme chceli ísť na 64 kilometrový (40 míľ) pochod Inkov (angl.: Inca Trail) po hrebeňoch vrchov. Vystúpite do výšky takmer 4300 metrov (14 000 stôp), potom zídete o 1500 metrov (5 000 stôp) nižšie do Machu Picchu. Je to nádherné.

Naším hotelom bol španielsky palác z nepálených tehál ukrytý za vysokými múrmi v centre mesta. Kvôli nižšej cene sme boli ubytovaní po dvoch. Ja som býval s dogonským výskumníkom. Neprestajne mi rozprával o tom čo sa naučili a bolo toho oveľa viac než sa tomu venujeme tu. Mali sme izbu číslo 23. Bol z toho vzrušený „Izba číslo 23! – mimoriadne priaznivé číslo!“ V Afrike, kde žijú Dogoni, hviezda Sírius zapadá za horizont a niekoľko mesiacov je mimo dohľad. Znova sa objaví ráno 23. Júla, kedy vychádza o jednu minútu skôr ako Slnko. Objaví sa v jasne rubínovo červenej farbe tesne nad horizontom skoro presne na východe. O šesťdesiat sekúnd neskôr sa vynorí Slnko. Takže Sírius môžete vidieť len chvíľu a potom zmizne. Vraví sa tomu heliaktický vzostup (angl.: heliacal raising) Síria a bol to veľmi dôležitý okamih pre väčšinu starobylého sveta, nielen pre Dogonov a Egypťanov.

V tejto chvíli sa Sírius, Slnko a Zem nachádzajú na jednej priamke. V Egypte boli takmer všetky chrámy orientované podľa tejto priamky a platí to aj pre pohľad Sfingy. Veľa chrámov malo niekde v stene malú dierku. A v ďalšej stene bola tiež malá dierka. V ďalšej a ďalšej stene tiež. Takto to pokračovalo až po nejakú tmavú vnútornú komoru. V tejto komore mohlo byť niečo ako žulová kocka, alebo kváder s proporciami Zlatého rezu a malou značkou, ktorá sa nachádzala uprostred miestnosti. V okamihu heliaktického vzostupu Síria bol oltár na niekoľko sekúnd ožiarený jasným, rubínovo červeným svetlom a začal sa ich nový rok a prvý deň starobylého egyptského sóthického2 kalendára.

Každopádne, teraz sme boli v Peru, dostávali sme izbu a debatovali sme o čísle 23. Vošli sme do izby a veci položili na podlahu. Potom sme sa pozreli na posteľ a na posteľnej prikrývke sme zbadali tento obrázok:

Logo na posteľnej prikrývke hotela v Cuzcu

Logo hotela san Augustin v Cuzcu

V úžase sme tam len stáli a hľadeli naň aspoň päť minút, kým sme boli schopní niečo povedať, pretože kolieska v našich hlavách sa točili veľmi rýchlo, v snahe prísť na to ako je to možné. Ak sa ešte raz pozriete na obrázok bytostí vystupujúcich z lietajúceho taniera – tak vyzerali veľmi podobne. Boli napoly vo vode a napoly vo vzduchu – cicavce dýchajúce vzduch – a chvostovú plutvu mali horizontálne, nie vertikálne ako ryby. Jediné morské tvory s takýmito plutvami sú veľrybovité (angl.: cetaceans), ako delfíny a veľryby.

Ale dogonský obrázok je z Afriky... a teraz sme boli v Peru, civiac na veľmi podobného cicavca. S týmto by nikto nepočítal. A tak sme sa spýtali zamestnancov hotela „Čo viete o tomto znaku?“ Nevedeli veľa. Väčšinou boli potomkami Španielov a neboli veľmi zasvätení do indiánskych legiend. Nepoznali starodávne príbehy o stvorení a tak ani netušili čo to znamená. Na obrázku 1-6 je celá insígnia.

Aby sme zistili viac, tak sme si prenajali malé auto, obišli sme celú oblasť a pýtali sa iných ľudí. Nakoniec sme skončili pri jazere Titicaca v rozhovore s indiánmi z kmeňa Uro. V istej chvíli som sa spýtal „Čo viete o tomto?“ Oni odpovedali „Ó áno,“ a rozpovedali mi príbeh, ktorý znel veľmi podobne ako to čo rozprávali Dogoni! Tu je ich príbeh o stvorení: Z neba prišiel lietajúci tanier a pristál v jazere Titicaca na ostrove Slnka. Tieto stvorenia tvory podobné delfínom skočili do vody, prišli k ľuďom, povedali im odkiaľ prišli a od začiatku začali mať dôverný vzťah s predchodcami Inkov. Podľa tohto príbehu práve toto spojenie s Nebeskými ľuďmi započalo impérium Inkov.


Ja som len sedel s otvorenými ústami. Neskôr bol v austrálskom časopise Simply Living uverejnený celý seriál článkov na túto tému. Keď to ľudia začali skúmať, zistili že na celom svete sú kultúry s podobnými príbehmi. Len v Stredomorí je dvanásť rôznych kultúr, ktoré rozprávajú podobný príbeh.

K delfínom sa ešte v tejto práci vrátime lebo sa zdá, že zohrali významnú úlohu v rozvoji vedomia na tejto planéte.

2 Sóthický = týkajúci sa Síria, odvodený od Síria

Drunvalo Melchizedek

Pradávne tajomstvo Kvetu Života

Vydalo vydavateľstvo Clear Light Trust, 2000

Preklad: Alberian, 2008

Zdroj: http://ee.dunres.sk/


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

Dogoni
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/dogoni

január 09, 2013 13:43 popoludní

 

 

Top