Obrázok používateľa CEZ OKNO
„Koukám, co dělat se životem, abych jednou na něj mohl vzpomínat, jako na něco, co stálo za to.“ časť I.

Po absolvovaní jazykového gymnázia na pražských Vinohradoch študoval rok teológiu na dvojjazyčnej Uni v švajčiarskom Fribourgu. Dva roky (92-94) strávil v Kolíně nad Labem v noviciáte Jezuitského rádu. Ďalšie dva roky (94-96) štúdiom filozofie na rádovej vysokej škole v Mníchove. V Institute für Kommunikation und Medien sa pripravoval na dvojkombináciu kňaz-publicista. V roku 1996 na vlastnú žiadosť z rádu vystúpil. Začal pracovať ako súkromný učiteľ nemčiny a súčasne pokračoval v štúdiu religionistiky na pražskej FF UK. Dámy a páni, astrológ Antonín Baudyš jr. (* 1. 12. 1972, 2.50 SEČ/CET v Prahe)

„Každý z nás sa vyvíjame vďaka stretnutiam. Stretnutie so mnou vám povie buď že tadiaľto áno, alebo že tadiaľto nie. Ale oboje zistenie vás posunie vpred.“

Interview s Antonínom Baudyšom

Dá sa vôbec pár vetami vysvetliť, ako a prečo Astrológia proste „funguje“?

Nedá. Stav našeho poznání a naše úroveň intelektu zatím nejsou tam, kde by mohly fungování astrologie vysvětlit. Astrologie tím ze své funkčnosti a užitečnosti nic neztrácí. Je to náš problém, ne její. Určitě je astrologie provázaná se vznikem naší sluneční soustavy. Sluneční soustava není postavená jako galaktická náhoda, pravděpodobně jde o inteligentní konstrukci, podobnou stavebnici Lego. Stavitel má k dispozici nějaký počet kostek, nějakých velikostí, tvarů a barev a z nich vytvoří něco, v čem spatřuje smysl. Nevidím velký rozdíl mezi naprogramováním webové stránky a naprogramováním sluneční soustavy.

Dnes je sebapoznanie veľmi moderné a na trhu je nepreberné množstvo disciplín ponúkajúcich riešenie. Aké sú špecifiká horoskopu v porovnaní s inými metódami?

Sebepoznání bylo moderní vždy, spíše poté co jsme od počátku novověku poznali všechno co se dalo v našem okolí, přichází na řadu, abychom poznali lépe sebe. A je na čase, vždyť o povaze myšlení nebo vzniku emocí toho víme velmi málo. A to vůbec neberu v úvahu materialistické představy o mozku a podobné slepé uličky. Nemohu porovnávat horoskop s jinými metodami, protože upřímně řečeno jiné metody neznám, obecně se dá říci, že každá metoda sebepoznání má své výsledky a svoji hodnotu. Astrologie je ošidná tím, že záleží na individuální interpretaci horoskopu, která je značně subjektivní záležitostí. Tím pádem se astrologie nevejde do objektivního kánonu současné vědy. Je podobně vratká a založená na konsensech, jako psychologie, ekonomie či historie.

Horoskop v každém případě nabízí nejsofistikovanější typologii. Typologii čehokoliv, co souvisí s člověkem. Typologii myšlení, jednání, rozhodování, emocionálních reakcí, citových preferencí, profesních schopností, dědičných tendencí. A důvod je prostý. Astrologie zachází s mnohem větším množstvím vstupních dat, než je objem dat v jakékoliv jiné esoterické či statistické metodě. Kombinace 12 planet, 12 znamení, 12 domů, 10 úhlových vzdáleností a 70 hvězd, to vše v rejstříku 365 stupňů, to je taková kombinační veličina, která dovoluje, aby dva horoskopy nikdy nebyly identické. Každý výklad je proto jiný. A je to správné, protože každý člověk je jiný. Jediná metoda, která astrologii konkuruje a může jí strčit do kapsy je jasnovidnost respektive empatické napojení. Tam je však otázka interpretátora ještě důležitější, ještě citlivější. A ověřitelnost metodiky, tvrzení a výsledků ze strany skeptických pozorovatelů je zde ještě obtížnější než v případě astrologie.

Čím ďalej tým viac ľudí hľadá to ozajstné vo svojom živote a snažia sa, často skrze hraničné či adrenalínové zážitky, nájsť samých seba. Horoskop by som nazval skôr elegantným riešením na aký druh informácií však ľudia reagujú vyložene adrenalínovo?

Otázka nalezení sebe sama souvisí úzce s tím, v čem všem je naše osobnost rozptýlena. Čemu všemu dáváme pozornost. S čím vším se dobrovolně či nedobrovolně ztotožňujeme. Nalezení sebe sama není ani tak věcí horoskopu, jako ochoty vypnout vnímání podnětů, které nám brání v prožívání sebe sama a přítomnosti. Tyto podněty jsou často určované událostmi v minulosti či určitým předpokladem budoucnosti. Mnohem výstižněji toto popisuje Eckhardt Tolle v knize Moc přítomného okamžiku.

Ptáš se však možná na něco trochu jiného... jedna věc, je náš prožitek sebe sama a druhá věc je náš obraz sebe sama. Pokud se zeptáš, zda horoskop člověku může poskytnout věrný obraz sebe sama, odpovím Ti, že může.

Určitým nedořešeným bodem zůstává faktor vývoje osobnosti v čase. Jinými slovy, někdy nám klient hlásí, že to co mu říkáme už si tak zvaně zpracoval a odžil a je to prostě tak, potom ona informace v současnosti už není platná. Jiné sdělované informace mohou v budoucnosti teprve nastat a z toho hlediska jejich platnost v současnosti také není pravda. To jsou však výjimky spíše potvrzující pravidlo říkající, že horoskop nabízí věrný obraz svého nositele. Informace z horoskopu někdy mají sami o sobě moc člověka změnit. Jindy jsou pro něj spíš návodným sdělením, kam směřovat svoji pozornost, aby člověk dosáhnul změn a zlepšení svého života. Takové informace se dobře hodí jako ukazatele k dalšímu zpracování v terapiích, jako jsou eft, ho oponopono, regrese nebo rodinné konstelace.

Sú trináste komnaty, do ktorých koľkokrát človek nepustí ani samého seba – ako môže horoskop pomôcť pri opravení toho, čoho sa človek najviac obáva?

Nerad se zabývám zdravím, přesněji řečeno nemocemi, protože to už je zabývání se důsledky zcestných představ, podle kterých člověk v uplynulé době formoval svůj život. Není to ale žádná třináctá komnata, protože když už člověk nemocný je, tak potřebuje informace, nikoliv soucit. Délka života je něco pro mne natolik mimojdoucího, že se o to téma nechci otírat ani v tomto rozhovoru.

Určité sporné téma jsou nevěry, které tvoří součást života společnosti, ale se kterými si většinou nevíme rady, ať už jsme v roli pachatelů anebo obětí. Jsou nevěry, které ničí a jsou nevěry, které zachraňují. Poznat, kdy je vztah už za svým zenitem, poznat, zda příští vztah nebude náhodou ještě tíživější variantou vztahu předchozího, tady astrolog může snadno udělat chybu a zaplést se do spoluzodpovědnosti za něco, čeho vůbec nechtěl být součástí. Nimcéně není jiné cesty než se i toto učit rozeznávat, protože jakkoliv každá nevěra je určitým druhem zrady, traumatem pro všechny aktéry a bolestí pro děti.

To, čeho se člověk nejvíce obává, to si podle zákona přitažlivosti do života přivolává. Pokud obávanému tématu dáváme svoji pozornost, ono téma zhmotňujeme. (Více o tom kniha či ještě lépe film The Secret - Tajemství.) Proto je žádoucí, aby i astrolog klienta vedl spíše po cestě možností, tvoření a po linii pozitivních záměrů a očekávání.
- pokračovanie -
CEZ OKNO sa zhováral Sokol
exkluzívne.cez.okno

V astrológii sa vzdelával pod vedením svojho otca ing. Baudyša. Ďalšie informácie čerpal z Keferovej učebnice a od autorského tandemu Frances Sakoianová & Louis Acker. Po ukončení civilnej služby na rektoráte UK a v Národnom technickom múzeu si otvoril prvú kanceláriu. V roku 1999 začal ponúkať i regresnú terapiu, v ktorej je žiakom ing. Andreja Dragomireckého a Patrika Balinta.

Spolu s otcom (2001-2003) viedol v Prahe štvorročný Kurz tradičnej astrológie, v rokoch 2003-2007 učil sám. V rokoch 1998 až 2001 kurz viedli spoločne s Ing. Bohuslavom a Ing. Stříbným. Príležitostná spolupráca s TV Prima a Nova, i s časopisom Astro a Svět magie. Organizoval Deň s českou astrológiou (každoročne 2002 až 2008).

Poradenstvo a výklady horoskopov ponúka formou zasielania mp3 nahrávok. Jeho žena Kristina Baudyšová, pracuje ako regresná terapeutka (cez skype) a fotografka. Vychováva chlapcov Nikyho (1999) a Eliáša (2008). Odkedy (2007) sú v katalánskej Tarragone, život sa zjednodušil, venuje sa viac rodine, čítaniu, moru a plávaniu. Chodia pešo, jedia zeleninu, recyklujú odpad. Život im spestruje psík Terezka. Do blogu Respektu prispieva s veľkou starostlivosťou, je to pre neho taktrochu otázka prestíže.

www.astrolab.cz

Druhá časť rozhovoru TU

september 30, 2009 23:59 popoludní

 

 

Top