Obrázok používateľa CEZ OKNO
ANUNNA a ANUNNAKI (Zecharia Sitchin na pranýři)

V posledním příspěvku a rozhovoru z letošního úspěšného kongresu UFO v Nevadě vám představíme osobnost, kterou charakterizuje neuvěřitelně široký rozhled o světě, ve kterém žijeme, bohaté znalosti historie a hlavně srdečné a vstřícné vystupování na veřejnosti. Neil Freer je filozof, autor, básník, renesanční člověk a spolupracovník Arlingtonova Institutu. Je též odborným poradcem pro vedení exopolitické organizace. Má vzdělání v anglickém jazyce, filozofii a psychologii. Organizoval též kurzy na školách o filozofii a historii náboženství a má za sebou mnoho přednášek a více než 300 rozhlasových a televizních rozhovorů.


Neil je autorem knih “Breaking the Godspell“, „God Games: What do you do forever?“ a v loňském roce vyšla třetí kniha pod názvem “Sapiens Rising: The view from 2100“. Tuto knihu vlastní kromě jiných například manželé Obamovi, M. Gorbačov, Dalajláma, papež Benedikt, prezidenti Clinton a Carter. Jako filozof, futurista a člověk Neil Freer říká:

Sumerská mytologie popisuje bohy, jejichž jméno je ANUNNA, jako bytosti z nebes. Termín Anunna je obecné slovo pro bohy. Jméno ANUNNAKI znamená Anunna usídlené na Zemi (KI). Obě tato slova najdeme v sumerských textech. Odvolávají se na reálný sumerský mýtus…Je to doloženo historickými dokumenty, tabulkami s klínovým písmem.

Mohli by být ANUNNA možnými mimozemšťany?

Mnozí autoři předpokládají, že tito bohové mohou být nakonec mimozemské bytosti. Původ těchto mimozemských bytostí se dosud nikomu nepodařilo identifikovat pomocí historických dokumentů, ani za pomoci úryvků informací, které o exocivilizacích máme…

Chyby v analýzách učiněné mnohými autory, podvody a mylné informace z oficiálních zpravodajských služeb vedly k vystavění jakési nové, moderní mytologie UFO…Ale vylučuje to dosud možnost, že by Sumeřané a ostatní staré civilizace byly v kontaktu s nějakými exocivilizacemi? Neměli bychom se pokusit vyhnout se příliš zjednodušujícímu přístupu a neriskovat, že vylijeme dítě i s vaničkou?

Vyvinuli snad ANUNNA člověka na Zemi?


Sumerští bohové ANUNNAKI plánovali přetransformovat lidské bytosti, přítomné na Zemi před jejich příchodem, a přetvořit je na otroky k jejich službě.

Spisovatel Zecharia Sitchin ve svých několika knihách vyvinul dlouhou sérii pseudovědeckých úvah a došel k závěru, že vlastně opice byly přeměněny ANUNNAKI na lidské otroky. Kharsagské texty, pečlivě přeložené Antonem Parksem a vydané v jeho knize „Eden“, ukazují, že tato divoká lidská bytost byla ve skutečnosti člověk, nikoli opice. Pokud jde o transformaci tohoto divokého člověka na poslušného otroka, existuje více příležitostí ke zkoumání…

Podle Zecharia Sitchina mnoho autorů velmi kategoricky tvrdí, že ANUNNA lidstvo geneticky upravili. Někteří prodejní autoři vytvořili „náboženství“ k potěšení pochybovačů… Předpokládáme-li, že prvky sumerské mytologie zobrazují tento historický fakt, má exocivilizace mnoho způsobů jak transformovat primitivní lidskou populaci, aniž by ji geneticky modifikovala. Zásah v lidském genomu od nějaké exocivilizace je jednoduše hypotéza k interpretaci sumerské představy o „transformaci“ primitivní populace. Navíc taková možnost by byla považována za malou epigenetickou změnu docela reverzibilní po několika generacích...

Přemýšlela by vyspělá exocivilizace, zda má právo zasáhnout do genomu původních lidských druhů? Tento předpoklad se jak podle eugenické představy, tak podle zastánců intervence, zdá přinejmenším poněkud zvláštní vzhledem k civilizaci s nezbytnou intelektuální vyspělostí, schopné dosáhnout mezihvězdných cest a plně si vědomé vzájemné provázanosti všech druhů v kosmu. Dále je tato hypotéza také v rozporu s dokumenty Oomomen, které potvrzují morálku exocivilizací a pravidla, na které dohlíží vyspělejší lidé kosmu. Podle Oomomen, DOOKAiané pozorují naši planetu a aktivně se účastní na všeobecném systému pozorování a ochrany Země. To se týká mnohačetných mimozemských druhů; ty by sehrály úlohu koordinace a rozhodčího pro vědecké mise různých mimozemšťanů, kteří nás přijdou pozorovat. «Existuje rasa OEMMII, jejíž technologie je daleko za naším pochopením, a která dohlíží na různé planety pomocí skenování „OUEWA“ (meziplanetárních lodí), které podnikají vpády na jejich nebi.» (NR13, 14/04/2003).(cf. The PAX GALACTICA kniha „Presence: UFOs, Crop Circles and Exocivilizations“).

Závěrem můžeme říci, že pozemské bytosti byly vyhnány na planetu ve společnosti domorodců. Připusťme, že bychom měli v úmyslu inteligentně si je podrobit; náš selský rozum by nám pravděpodobně řekl, abychom je dostali pod kontrolu zpravodajskými službami. To by bylo mnohem jednodušší a mnohem účinnější než genetická manipulace neznámých biologických druhů, jejíž účinky by mohly být podstatně nepředvídatelné...

V sumerské mytologii projekt přeměny člověka na otroka selže díky zásahu postavy nazvané ENKI, který dá lidem prostředky k znovunabytí svobody tím, že je vzdělává a poskytne jim velké tajemství. Zdá se, že toto tajemství byly znalosti metalurgie (viz „The Awakening of the Phoenix“ a „Eden“ od Antona Parkse). Enkimu bude asistovat několik žen jeho klanu, jeho matka a Ninmah Mamitu-Nammu, vládnoucí žena města Kharsag. Žádný text neříká, že Enki je bůh Anunna. Enki byl zcela jinou bytostí, jako jeho stvořitel AN.

V sumerském smýšlení, ANUNNA, bohové planet, byli „hory nebeské“. Duku (Doo-Koo) „Svatá hrouda“ nebo „Svatá hora“, je původ Anunna. Tato planeta je tou, kde bohové ANUNNA stvořili AN (Enkiho otce) a kde začala velká rebelie mladých bohů ANUNNA proti starým bohům zastupovaných Tiamat, nevyšší královnou.

Sami tito mladí bohové ANUNNA mají pěkně složitý původ. Enkiho povaha je velmi záhadná, dokonce i v sumerských tabulkách…Nungal byli strážci bible a podle Antona Parkse byli sluhové Osirida a Hora v Egyptě. V egyptském jazyce jsou Osiridovi a Horovi stoupenci „Shemsus“ (z egyptského slova “Shms”, což znamená “následovat, doprovázet”). Byli rozděleni na několik skupin. V apokryfních textech to byli obři. Egyptští Shemsus se blížili výšce 210 m, v dobách, kdy normální výška lidí se pohybovala mezi 1,50 m a 1,65 m. Byli tam proto, aby chránili krále Osirida a Hora. Anton Parks, ve svém díle ukazuje, že Enki byl Osiris v Egyptě. Rozdíly ve výšce mohou poukazovat na rozdíl etnických skupin či ras. Například neandrtálec měl významně větší průměr výšky (asi 1,85 cm) než průměrný Homo sapiens (asi 1,60 m), který žil ve stejné době. Podobně, člověk z ostrova Flores (Indonésie, Homo floresiensis, přezdívaný „hobit“) byl velmi malý, asi jeden metr vysoký. To podporuje hypotézy, že Shemsus byli specifickou etnickou skupinou. Mohli být egyptští Shemsus snad mimozemským klanem nazvaným Nungal? To je hypotéza, která si zaslouží studovat, mezi jinými…

ANUNNAKI a planeta Nibiru

Odvetou ANUNNAKIů, kteří byli pro otroctví, bylo vyhnání ENKIho, který musel uprchnout. Jak vysvětluje Anton Parks ve své knize, ani tabulky se nezmiňují o tom, že Enki uprchl na planetu nazývanou Nibiru. Ani tato planeta nazývaná Nibiru nebyla planetou Anunnakiů. To je jeden z čistých výmyslů Zecharia Sitchina, který můžeme nalézt v jeho knize „The Lost Book of Enki“, kde se zmiňuje o sérii tabulek, které ani neexistují…

Zecharia Sitchin podvádí své čtenáře a tyto „tabulky“ si vymyslel, aby si opatřil falešný důkaz o existenci Nibiru – nápad vykonstruovaný v jeho první knize „The Twelfth Planet“. Kniha „The Lost Book of Enki“ se ukazuje být monumentálním podvodem. Od té doby mnoho médií, časopisů převzalo tuto myšlenku o Nibiru – planetě Anunnakiů. Jak uvedl Anton Parks, jediné nebeské místo zmiňované v tabulkách jako místo Anunnakiů, je Duku a v sumerské mytologii, Enki neuprchl na Nibiru, ale do Afriky, zvláště do Egypta. V Sumeru je tajný, vodní chrám Enkiho nazýván Abzu, zatímco v Egyptě vodní chrám Osirida byl svatým městem Abdju (Abydos). Anton Parks byl schopen udělat chronologii Nungal-Shemsus ve své knize „The Rise of the Phoenix“.


Není samozřejmě žádná spojitost mezi falešnou planetou Nibiru a skutečnou planetou Xena, která se nachází za Plutem.

Avšak takovouto ironii můžeme také nalézt v dokumentech Oomomen. Vskutku, jak vysvětluje video dokument „Presence: UFOs, Crop Circle and Exocivilizations“, planeta Xena objevená v roce 2003 našimi astronomy, byla zmiňována již v roce 1979, že se nachází za Plutem, a to v dokumentech údajně od exocivilizace z planety Ummo…Jen náhoda? Čistá spekulace? Planeta Xena má velmi atypickou ekliptiku, která se těžko zjišťuje. Dokumenty Oomomen uvádějí orbitální pozici této neznámé planety 25 let, než došlo k jejímu objevení...

Ani jedna sumerská tabulka se nezmiňuje o Plejádách. Nicméně, několik starých hliněných pečetí spojuje bohy Anunna se sedmi viditelnými hvězdami, což mají být Plejády. Pro Antona Parkse, Duku bylo na Plejádách. Později, když se bohové usadili na Zemi, nechali postavit město v horách Taurusu jménem Duku (nebo Dukug) na počest jejich místa původu (viz tabulky přeložené v jeho knize „Eden“). Anunna a Nungal možná mohli skončit na Zemi jako důsledek bitvy proti jejich královně Tiamat (viz text Enuma Elish). ANUNNAKI jsou skupinou bojovníků, kteří na Zem emigrovali kvůli válce. Nejprve s sebou neměli nic jiného než základní materiál, který byl v jejich „létajících vozících“. Vyhnanství s tak omezenými prostředky potřebovalo využít místní pracovní síly…

ANUNNAKI a Reptiliáni

V mytologii dezinformací o UFO, mimozemšťané Anunna byli lidskou formou a ilumináti byli jejich potomky.

Podle dokumentů mimozemšťanů z Ummo můžeme pochopit, že naše planeta je v rukou třech hlavních lidských oligarchických skupin (západní svět, Rusové a Číňani), všichni z nich jsou „nebezpeční, cyničtí a zkorumpovaní“ (ref. D1378).

Hypotézy o mimozemském původu těchto oligarchických skupin se mně zdají být výstřední. Moje pocity jsou takové, že funguje dezinformace ve snaze ukrýt tyto nebezpečné oligarchické skupiny – pravé pozemské – za kouřovou clonu absurdních mimozemských iluminátů…Dalším dobrým důvodem, který bude předložen, proč dát plnou moc těmto nebezpečným oligarchickým skupinám: byly by rády, když se budou jevit jako „ochránci“ občanů ubohé Země proti údajným zlomyslným mimozemšťanům, iluminátům... Celosvětově přijaté diktátorství by bylo jako třešnička na dortu Machiavelliho manévru… Machiavelli učí, že princ by měl být obávaný, ale nikoli nenáviděný. Je-li nenáviděný, lid se otočí proti němu; pouze pokud je obávaný, zůstane mu jeho autorita a moc. Takže z tohoto pohledu, je dobrou praktikou zachovat obavy, aniž by se změnily na nenávist. Lid udržovaný v obavách si zachová „klid“. Neopováží se postavit proti moci. Lid, který začne nenávidět svoji svrchovanost, bude hledat jak ji svrhnout a bude následovat ty, kteří povedou revoltu. Všichni tyranové lidstva to vědí. Hra s nejistotou a využívání obav vyžaduje promyšlenost, mazanost a Machiavelliho dovednosti.

Co se týče Reptiliánů, kteří představují zneklidňující postavy, Zecharia Sitchin se ohledně tohoto tématu dostal do sporu s Davidem Ickem. Zecharia Sitchin vědomě ignoroval různé sumerské záznamy popisující bohy, kteří mají podobu „krokodýla“ nebo se blíží „reptiliánskému“ charakteru. Zecharia Sitchin chtěl, aby jeho teorie pasovala s biblí. Pro něj bohové nemohli být ve formě biblických hadů! Ale viděl to tak, že „příliv Reptiliánů“ nabíral na obrátkách, a tak již na tom příliš netrval a zakončil to tím, že se tomuto tématu vyhnul, aby toho využil a nechal se na této vlně svést. Může být předloženo několik hypotéz k vysvětlení, proč jsou bohové Anunna někdy zastupováni formou „krokodýla“.

Prvním předpokladem je, že odkazy na Reptiliány a na jejich možné spojení s lidskou rasou jsou pozůstatky vzdálené kolektivní vzpomínky tlumočené po věky (viz kniha Antona Parkse „Eden“ str.53).

První texty bible se samy zdají, že jasně spoléhají na sumerská písma. Je pravděpodobné, že byly ve skutečnosti prvními přenašeči psaných transpozic dlouhé ústní tradice.

Sumeřané se odkazují na „obry s nemilosrdnými čelistmi“. Našli snad dinosauří zkameněliny, které jim dostatečně evokovaly minulost těchto šelem? Nebo měli jiný zdroj informaci? Kromě toho se můžeme ptát, proč a jak by se tito „zuřiví draci“ mohli transformovat, aby se stali „podobí bohům“? Mohl být egyptský Shemsus nějakým klanem mimozemšťanů, nazývaným Nungal?

První závěry

Teorie Zecharia Sitchina dosáhly velké popularity, protože autor začal s dobrou, kvalitní a vědeckou prací. Jeho výzkum byl založen na analýzách hebrejských textů, získaných ze sumerských textů a na interpretaci sumerského klínového písma. Poté však se náš badatel začal držet hebrejských slov a sumerských textů, aniž by dostatečně tyto řeči zvládal. I přes svoji zřejmou dobrou vůli Zecharia Sitchin dělá vážné chyby v překladu, dokonce jej podezírám, že věděl, jak sumerské texty překládat…Nikdy v žádné své knize nepoužil varovnou formulaci, takovou jako „zde je můj vlastní překlad“ nebo podobně; zdá se, že jeho překlad vychází z ničeho, často bez odkazu. To se týká překladu jak z hebrejštiny, kterou neovládal tak dobře, tak i ze sumerského písma, kde jsou chyby mnohem škodlivější a zabraňují skutečnému pochopení textů… Zecharia Sitchin dosáhl takové úrovně nesprávných výkladů a spekulací, že jen vypráví velmi hezký příběh…ale vzdálen od reality původních textů. Tirády Zecharia Sitchina jej dovedly k vytvoření nové, soudobé mytologie UFO, která je jistě považována za výbornou práci zpravodajskými službami, které mají na starost dezinformace. Ale je toto všechno dost na to, abychom vyloučili možnost, že Sumeřané a ostatní staré národy mohli být v kontaktu s exocivilizacemi?

Nové perspektivy

Například, hovořili jsme o mnoha prvcích, které mohou naznačovat, že původní Američané, Ashiwi, byli v kontaktu s exocivilizací asi před 3000 lety (viz článek DENOCLA Roger Denis – The Indian Ashiwi (or Zuni) and extraterrestrials).

Sumeřané a národy z údolí řeky Indus v období přibližně 6 000 – 5 000 let přnl. měly vysoce vyvinutou kulturu - potencionální zájem pro návštěvníky z kosmu…

Jaké by byly prvky, které by mohly odhalit potenciální kontakt s exocivilizací? Sumerská mytologie říká, že bohové ANUNNAKI jsou hominidní bytosti „podobné krokodýlům“. Na některých pečetích (malé akkadské nebo sumerské pečetě na hlínu, tištěné v kusech hlíny), vidíme, že sumerští bohové měli reptiliánský vzhled, ale v textech to nikdy nebylo řečeno. Několik textů z Kharsag, přeložených Antonem Parksem v knize „Eden“, ukazuje, že Enki a Ninmah měli reptiliánská jména s jistým fyzickým „krokodýlím“ popisem spolu s některými zmínkami, kde se říká, že postavy jako je Inanna-Ishtar a její ctitel Dumuzi mají tváře nebo oči Umshumgala (Velký drak). Když rozšíříme představivost, hominid „krokodýlského“ zjevu se nazývá v mytologii Davida Icka a jiných, „Reptilián“… Jak jsme vysvětlili v knize „Presence: UFO, Crop circle and Exocivilizations“, dokumenty Oomomen se zmiňují o návštěvě humanoidních bytostí, kteří měli „šupinatou kůži“. To samozřejmě navozuje jakousi fyzickou charakteristiku „Reptiliána“. Humanoid se „šupinatou kůží“ by klidně mohl být savcem…nebo rybou!

Dalším rušivým prvkem, který by mohl rovněž být podporou hypotézy, že Sumeřané by mohli mít kontakt s tímto druhem návštěvníků z vesmíru, je chronologie zmíněná v dokumentech Oomomen. Skutečně naznačují, že mimozemští humanoidé navštívili Zemi před 30 000 lety. Měli pocházet z hvězdy, která leží 47 světelných let od nás a mají vysoký vzrůst, šupinatou kůži, což se také plně shoduje s touto chronologií a s údaji sumerských textů. Jak naznačil Anton Parks, stoupenci Enkiho, egyptští Shemsus měří 2,10 m, zatímco normální výška lidí se pohybovala mezi 1,50 m a 1,65 m…

Závěr

Musíme se mít na pozoru před zjednodušenými a ukvapenými závěry a dát si pozor na konvenční a škodlivě sdělované představy vedoucí ke zmatku…A vždy se ptát: “Kdo tím chce získat výhody?” Ačkoli sumerská mytologie měla jen tenké historické základy, přesto však byla zakládající mytologií velkých náboženských textů Středního východu. Tím se tato náboženská dogmata výrazně rozkládají. Jednoduchý předpoklad, že tato mytologie může také mít úzké spojení na některou exocivilizaci, by mohl zasadit smrtelnou ránu antropocentrickému dogmatu.

Denis R. Denocla (exopolitics institute)

http://www.denocla.com/?p=2959&lang=en-us
Dokumenty z planety UMMO oznámily existenci planety ERIS (Xena)
…25 let před jejím objevem!
• V dopise od mimozemšťana z planety Ummo [D116] z 23. května 1979, si můžeme přečíst: "další planeta leží 7898 miliónů kilometrů za Plutem (průměrná vzdálenost k vašemu Slunci).“
• V roce 2003, astronomové objevili „planetu“ ERIS (Xena) (2003 UB313), jejíž průměrná vzdálenost od Slunce je kolem 14 518 miliónů km (pozemským měřením).
• 25 let před objevením „planety“ ERIS (Xena), Ano, ERIS (Xena) (2003 UB313) existuje! To řekl dopis od civilizace z Ummo 25 let před jejím objevem.
Výpočty jsou přesné!
• Průměrná vzdálenost Pluta od Slunce je 5 906 miliónů km.
• Takže: 7898 + 5906 = 13 804 miliónů km.
• To je výpočet pro průměrný orbit s 5% rozdílem (a podle pozemské kalkulace).


Vážím si práce Sitchina a jeho věrného překladu toho, co Sumeřanům bylo řečeno o Anunnaki. Neměli bychom se však nechat mýlit věrností při překládání psaného záznamu. Podezírám Anunnaki, že poskytli falešnou představu o stvoření lidstva a historie Sumerů. Můj názor je takový, že se v lidské historii odehrálo mnoho zásahů a že si čtenář musí přečíst knihu Arthura Horna „Humanitys Extraterrestrial Origins“, aby viděl, jak se to vše historicky odehrálo. Také bych vřele doporučil knihu Michaela Crema „Human Devolution“ (autor knihy „Zakázaná archeologie“ vydané v roce 2002 v českém překladu), kde poskytuje další možnost, že jistá vysoce vyvinutá lidská civilizace by mohla předcházet genetickému inženýrství Anunnaki. Domnívám se, že Anunnaki byli vítězové v tehdejší válce s touto vyspělou rasou a tudíž na tom vydělali privilegium psaní vlastní lidské historie, jako bohové stvořitelé.

PhDr. Michael Salla (2012)

Preklad: Karel Rašín

Zdroj: Exopolitika.cz


Súvisiace:

Anunnaki
http://www.cez-okno.net/rubrika/anunnaki


január 07, 2013 23:52 popoludní
 • krát komentár

3 krát komentár

 1. Obrázok používateľa ArchimondS
  ArchimondSjanuár 08, 2013 23:55 popoludní

  Komentár: 

  No, nejlepší by bylo přečíst si doporučovanou literaturu v tomto článku a samotné knihy Z. Sitchina, kde jsou dané problematiky probírány mnohem hlouběji než v tomto výtahu, který samozřejmě vytahuje jenom částečné infromace a interpretuje si je podle svého.

  Nutno říct, že je to docela velký problém, protože knížky od Sitchina nejsou zrovna nejtenší a jeho teorie jsou tam rozebírány a popisovány v hlubším smyslu, který je zde absolutně vynulovaný vytahováním částečných informací. Tím chci říct, že by si měl člověk udělat vlastní názor a neodsoudit práci Sitchina předem díky tomuto článku.

  Za sebe můžu podotknout to, že Z. Sitchnin ve svých dílech ŘÍKÁ, že jeho překlad je pozměněý a upravený jeho osobou, k němuž většinou poskytne i předešlé úvahy, které ho k danému významu dovedly (vědecky podložené). Nadruhou stranu musím dát za pravdu, že u některých slov tvoří význam zcela úplně nový podle kontextu zasazení do jeho celistvé interpretace jeho teorie.

  Rozhodně doporučuju jeho knížky přečíst. Nemáte co ztratit, jenom získat.

 2. Obrázok používateľa jozef
  jozefjúl 25, 2013 15:10 popoludní

  Komentár: 

  vzdy ked si chce niekto prihriat polievku zacne vytahovat pochybnosti a hadzat blato.a bozsky anu sapravidelne vracal na zem aby trestal ludi.kralicka biblia rok 16...ktoze sa to pravidelne vracal na zem.xena - ...potom su tam spominani enlil,sef kozmodromu a boh ea ktoreho domovom bola voda.takze anunnacky panteon bohov.vy co si hovorite exopolitici a chcete o tychto veciach debatovat aspon sa pozrite na orig.zaznamy spred ca.400 rokmi ked o anunnaki nebolo chyru ani slychu,okrem urcitych zaujmovych skupin tu na zemi.vas .

 3. Obrázok používateľa Delfín
  Delfíndecember 30, 2014 18:55 popoludní

  Komentár: 

  Zásadní problém je asi v tom, že Z. Sitchin uměl přeložit sumerštinu, akkadštinu, asyrštinu apod. , což novodobí zpochybňovatelé ani netuší, kdo to vlastně překládá.....v každém případě - nechť novodobí zpochybňovatelé odpoví na jednoduchou otázku - uměl někdo někdy hnout s několikatisícitunovými bloky ???? ať už je to v Puma-Punku nebo v Baalbeku ? Je smutné zjištění, že ani v dnešní - podle mnohých - pokročilé technické době - to prostě člov+ěk neumí a nezná.........je mi líto.

 

 

Top