Obrázok používateľa CEZ OKNO
Barabarské jaskyne - jaskyne v Nágárdžunovských horách II. (fotogaléria)

Jaskyne Vadathika a Vapiyaka sú umiestnené vedľa seba v priľahlých, ale samostatných balvanoch. Fotografia umiestnená vyššie ukazuje cestu ku vchodu do jaskyne Vadathika s križovatkou v strede záberu a idúcou vľavo. Vchod do jaskyne Vapiyaka môžeme zreteľne vidieť vpravo.


Vchody do jaskýň Vadathika a Vapiyaka


Vchod do jaskyne Vapiyaka

Názov jaskyne: „Vapiyaka“ sadá preložiť ako „Jaskyňa s prameňom“ a mnoho internetových odkazov tvrdí, že pred ňou uvidíme vyschnutý prameň, hoci ja osobne som si nevšimol akékoľvek dôkazy o týchto tvrdeniach. Jaskyňa Vapiyaka má veľmi pôsobivú fasádu. Čelná strana balvanu, v ktorom sa nachádza jaskyňa, a cez ktorý bol vytesaný prístupový vchod, je naklonený a tak bol vytvorený malý prístrešok alebo vstup umožňujúci, aby vstupný vchod sám o sebe zostal vo vertikálnej polohe.

Vchod do jaskyne Vapiyaka a kamenné reliéfy

Rovnako ako v jaskyni Vadathika prístupová chodba a interiér v jaskyni Vapiyaka mali totožnú sklu podobnú konečnú úpravu skalného povrchu. Na rozdiel od jaskyne Vadathika sa v prístupovej chodbe jaskyne Vapiyaka nenachádzajú žiadne vyryté nápisy a aj jej vnútorný priestor je odlišný. Skôr než hladká oblúkovito klenutá komora s neurčiteľnou líniou medzi stenami a stropom sú tu steny a povala oddelené zreteľnou líniou. Steny sú zvislé a obrysy interiéru pripominajú zrezaný valec. Zadná stena komory jaskyne Vapiyaka je taktiež rovná a nie klenutá.

Interiér jaskyne Vapiyaka

Zadná, rovná stena komory v jaskyni Vapiyaka

Chodník k Nágárdžunovským jaskyniam

Teraz nám zostáva navštíviť iba poslednú zo skupiny Nágárdžunovských jaskýň: Gopi-ku alebo Jaskyňu dvojičiek. Gopika je najväčšia z týchto troch. Nápisy nájdené vnútri a nad vstupným vchodom hovoria o jej vyhĺbení v roku 214 p.n.l., kedy kráľ Dasratha, vnuk kráľa Ašóku, nastúpil na trón a dal vybudovať Nágárdžunovské jaskyne pre sektu Ádživikov.

Chodník vedúci k jaskyni Gopika

Pokiaľ tu nie je nikto, kto by vám ukázal cestu, cesta k jaskyni Gopika nie je priamo jasná. Fotografia hore ukazuje prístup k jaskyni. Chodník je dnes trochu náročnejší, treba sa opatrne pohybovať po serpentínach, ktoré môžete vidieť na obrázku od stredu na ľavo. Na tomto chodníku sú schody. Keď dosiahnete základňu schodov, cesta sa stane pre všetkých jasne viditeľná.

Schody vedúce k jaskyni Gopika

Vo chvíli, keď som uvidel jaskyňu Gopika, uvedomil som si, kde David Lean dostal nápad pre Marabarské jaskyne, ktoré neskôr stvárnil vo filme. Oboje, štruktúra a aj prístup k horným Marabarským jaskyniam použité vo filme, odzrkadľovali štruktúru jaskyne Gopika tu v Barabare. Neviem, či súčasné prístupové schody boli zhotovené, keď David Lean alebo jeho terénni prieskumníci skúmali túto oblasť, ale náročný výstup a následný vchod boli určite hlavným faktorom, ktorý rozhodol o konečnom vzhľade jaskýň v blízkosti Bangalore.


Vchod do jaskyne Gopika


Interiér jaskyne Gopika, pohľad zľava od vstupného vchodu

Vnútrajšok jaskyne Gopika je impozantný. Je najväčšou zo všetkých troch jaskýň z Nágárdžunovskej skupiny. Meria (podľa „Middle Land, Middle Way od S. Dhammika“) 12,3 metra na dĺžku, 5,2 metra na šírku a 6,5 metra na výšku. Hlúpo som zabudol priniesť so sebou pásmo alebo iné meracie zariadenie na túto návštevu a tak som nemohol overiť tieto čísla. Obidve koncové steny jaskyne Gopika sú polkruhové a jej strop je klenutý a steny zvislé.

Interiér jaskyne Gopika, pohľad zľava od vstupného vchodu


Vo filmovom štúdiu – pohľad z Marabarskej jaskyne

Umiestnil som vyššie snímok z filmu ukazujúci štúdiovú scénu, ktorú David Lean vytvoril, aby divákom ukázal pohľad zo svojej Marabarskej jaskyne. Na dvoch fotografiách nachádzajúcich sa nižšie môžete vidieť skutočné pohľady z chodby jaskyne Gopika z výhľadom do Bihárskaj krajiny. Podobnosť fikcie a skutočných záberov z Barabaru je hneď všetkým jasná.


Pohľad z prístupovej chodby v jaskyni Gopika

Na stene vstupnej chodby v jaskyni Gopika je vytesaný desaťriadkový nápis. V súčasnej dobe nemám preklad jeho textu, ale onedlho ho tu uverejním.

Interiér jaskyne Gopika, pohľad sprava na vstupný vchod


Vchod do jaskyne Gopika

Tu sú štyri riadky vytesaného nápisu na hrubo vyhladenej obdĺžnikovej ploche nad vstupným vchodom do jaskyne Gopika, ale nemám k dispozícii jeho detailný záber. Od iných bádateľov viem, že text bol v stredoindickom sanskrtskom jazyku Pálí.

Pohľad nadol z prístupového schodišťa k jaskyni Gopika z výhľadom na ryžové polia

Jaskyňa Gopika bola poslednou jaskyňou, ktorú som v ten deň mal vidieť, ale stále ešte mali prísť nejaké pamiatky. Zatiaľ, čo som sa rozprával so dozorcom, zmienil som sa o Kawa Dol, ktorý mi spomenul Forster. Predstavte si moje prekvapenie, keď nám správca povedal, že o ňom nielen vedel, ale nás informoval, že to bolo dosť blízko pri Barabarských jaskyniach, a bolo by ho celkom jednoduché navštíviť. Nastúpili sme ešte raz do auta Ambassador, a smerovali sme tam, kam nám ukázal.

Ryžové polia v okolí jaskyne Gopika


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

- koniec -

Zdroj: http://www.mapability.com/travel/p2i/barabar_7.php

Preklad: Pavol

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

Nález starovekého pokladu v Rusku (fotogaléria)
http://www.cez-okno.net/clanok/archeokienko/nalez-starovekeho-pokladu-v-...

Hlinené pahorky v tvaroch podobných zvieratám (fotogaléria)
http://www.cez-okno.net/clanok/archeokienko/hlinene-pahorky-v-tvaroch-po...

Nádherné pyramídy v Sudáne (fotogaléria)
http://www.cez-okno.net/clanok/archeokienko/nadherne-pyramidy-v-sudane-f...


Autori: 
marec 12, 2013 23:23 popoludní
  • krát komentár

1 krát komentár

  1. Obrázok používateľa Anonym
    Anonymmarec 13, 2013 22:33 popoludní

    Komentár: 

    Prečo sa to nazýva jaskiňa, keď je to človekom vyrobený bunker?

 

 

Top