Obrázok používateľa CEZ OKNO
Šesť záhadných objavov, ktoré súčasná veda nedokáže vysvetliť (#2 Bagdadská batéria)

Bagdadská batéria, niekedy uvádzaná aj ako Partská batéria, je súhrnné označenie pre niekoľko artefaktov vytvorených v Mezopotámií v období Partskej dynastie alebo počas éry Sásanovcov (v prvých storočiach NL), ktoré boli pravdepodobne objavené v roku 1936 v obci Khuyut Rabboua neďaleko Bagdadu (Irak). Tieto artefakty vzbudili väčšiu pozornosť, keď ich v múzejných zbierkach v roku 1938 objavil Wilhelm König, nemecký riaditeľ Národného múzea v Iraku. V roku 1940 König vydal dokument, v ktorom špekuloval nad možnosťou, že nájdené artefakty sa možno používali ako galvanické články na pokovovanie strieborných objektov zlatom.

Záhada


Aj keď táto teória nebola dokázaná, jej výklad sa aj naďalej považuje za hypotetickú možnosť využitia týchto artefaktov. Pokiaľ je jej výklad správny, tieto artefakty predbehli viac než o tisícročie vynález Alessandra Voltu, ktorý svoj elektrický článok vynašiel až v roku 1779.

Artefakty sa skladajú z terakotových nádob vysokých približne 130 mm, s hrdlom širokým jeden a pol palca, ktoré obsahujú medený valec vyrobený zo zrolovaného medeného plechu. Ten v sebe ukrýva železný alebo pozinkovaný klinec či tyč. V hornej časti je železná tyč izolovaná od medi upchávkou v podobe asfaltovej zátky. Valec s tyčou pohodlne padnú do vnútra otvorenej nádoby, ktorej vyduté vonkajšie okraje smerujú k stredu. Medený valec nie je vodotesný, takže pokiaľ nádoba bola naplnená tekutinou, dokonale obklopovala aj železnú tyč. Artefakty boli dlhodobo vystavené poveternostným vplyvom a trpeli koróziou, aj keď jej mierny priebeh svedčil o pôsobení elektrochemických procesov vo vnútri artefaktov. Toto zistenie doviedlo niektorých vedcov k domnienke, že víno, citrónová šťava, hroznová šťava alebo ocot mohli byť použité ako kyslý elektrolytický roztok na generovanie elektrického prúdu z rozdielov medzi elektrochemickými potenciálmi elektród z medi a železa.

Ohľadom veku artefaktov sa König domnieval, že pochádzajú z Partského obdobia 247 PNL – 224 NL, avšak toto datovanie spochybnil St. John Simpson, odborník na Blízky východ pri Britskom múzeu, ktorý tvrdí, že pôvodná nálezová správa a súvisiaca dokumentácia ohľadom nálezu nebola dobre zaznamenaná (chýba stratigrafia), takže dávať tieto artefakty do súvislosti s Partským obdobím je veľmi chabé. Okrem toho štýl nájdenej keramiky podľa typológie zodpovedá až nasledujúcemu Sásanovskému obdobiu 224-640 NL.

Priečny rez artefaktom: zobrazený je vonkajší keramický obal, elektrolytický roztok, v strede medený valec a železný či pozinkovaný klinec. Hrdlo nádoby je uzavreté asfaltovou zátkou.

Prečo zostáva záhada neobjasnená

Teórií, k čomu tieto záhadné staroveké artefakty slúžili, je niekoľko a znepokojujú mnohých bádateľov vlastne už od svojho objavenia. No spoľahlivo objaviť a preukázať tú pravú sa zatiaľ ešte nikomu nepodarilo.

Pozrieme sa teda bližšie aspoň na niektoré z nich. Mnoho vedcov sa domnievalo, že by tajomné artefakty mohli slúžiť ako primitívne galvanické batérie na vytváranie elektrického prúdu. Meď a železo ako vhodné elektródy v kombinácii s pridaným elektrolytom generujú síce určité množstvo elektrickej energie, ale nie je to veľmi efektívna batéria. Dochádza totiž u nej k uvoľňovaniu plynu vo forme bublín pri elektródach, ktoré spôsobujú čiastočné izolovanie elektród až tak, že hoci by sa aj dosiahlo výkonu niekoľkých voltov pri teoretickom zapojení jednotlivých batérií do série, ich vlastný vnútorný odpor spôsobený vznikom plynových bublín by bol taký veľký, že by výrazne obmedzil elektrický prúd produkovaný takouto jednoduchou elektrickou batériou.

Túto teóriu o využití artefaktov ako primitívnych elektrických batérií podporoval už sám König. V zbierkach múzea rád pozoroval niekoľko veľmi pekných strieborných predmetov zo starovekého Iraku, ktoré boli pozlátené tenkou vrstvou zlata, a špekuloval nad použitím artefaktov ako elektrických článkov pri ich pokovovaní. Po druhej svetovej vojne sa pokúsili túto teóriu dokázať pokusmi s funkčným modelom artefaktu či už Willard Gray, ktorý experimentoval s použitím hroznovej šťavy ako elektrolytu alebo W. Jansen, používajúci namiesto toho benzochinon a ocot, s ktorými dosiahol celkom uspokojivé výsledky.

Možná schéma po rekonštrukcii Bagdadskej batérie

Avšak nájde sa aj dosť veľa vedcov, ktorí spochybňujú možnosť, že by artefakty mohli byť použité ako elektrické zariadenia slúžiace pri pokovovaní predmetov. Paul Caddock z Britského múzea napríklad tvrdí, že nikdy neboli preukázateľne doložené dôkazy, ktoré by podporovali túto teóriu. Pre oblasť a dobu, z ktorej artefakty pochádzajú, poznáme tradične doložené metódy pozlacovania ako je zlátenie za pomoci ortuti. Pri pozlátených predmetoch, o ktorých si König myslel, že by mohli byť galvanicky pokovované, dnes predpokladáme, že boli pravdepodobne pozlátené za pomoci ohňa ortuťou. Rekonštrukčné pokusy o pokovovanie, ktoré viedol Arne Eggebrecht, sú spochybňované pre veľké množstvo použitých modelov batérií na dosiahnutie minimálneho výsledku (dosiahnutá vrstva pokovovania bola hrubá iba jeden mikrometer). Alebo tým, že iní vedci poznamenali, že Eggebrecht použil iný účinnejší, moderný elektrolyt než tradičné, ktoré pôsobia v batériách veľmi slabo.

Nájdu sa však aj skeptickí archeológovia ako napríklad Elizabet Stone zo Stonybrook University, ktorá neverí, že staroveké artefakty slúžili ako primitívne batérie. Tieto teórie sú podľa nej skorej vecou fantázie nadšencov snažiacich sa pomocou experimentálnej archeológie dokázať, že niečo bolo v určitej dobe možné, ale už nie potvrdiť, že k tomu tak skutočne došlo. V skutočnosti totiž existuje viacero problémov, ktoré spochybňujú výklad artefaktov ako možných galvanických článkov.


1. Asfalt úplne pokrýva celý medený valec tak, že ho prakticky elektricky izoluje, takže žiadny prúd nemôže byť vyrobený bez úpravy dizajnu.
2. Neboli objavené žiadne elektrické vodiče, ktoré by sa k nim napájali ani medzi nimi.
3. Žiadne všeobecne známe elektrické zariadenie s nimi nebolo spojené. (Boli navrhnuté oblúkovité lampy podľa kontroverzných kamenných reliéfov, ktoré ich zobrazujú, ale napätie získané z údajných batérií je natoľko slabé, že by nepostačovalo na ich rozsvietenie.
4. Tesniaci asfalt sa dobre prispôsobuje teplu a preto sa vynikajúco hodí na uzatváranie predmetov určených na dlhodobé skladovanie. Pre túto jeho vlastnosť by bolo nepraktické a nepríjemné jeho použitie pre galvanický článok, ak malo dochádzať k častejšej výmene elektrolytu pri ich používaní.

Artefakty sa inak silno podobajú na iný typ objektu u ktorého už archeológovia zistili účel jeho používania. Podobajú sa totiž na skladovacie nádoby pre posvätné zvitky z neďalekého náleziska Selucia na Tigride. Tieto artefakty nemajú vonkajší terakotový džbán, ale inak sú takmer identické. Vzhľadom k tomu, že počas vekov boli artefakty vystavené mnohým poveternostným vplyvom a rôznej forme poškodenia, mohlo sa stať, že každý uchovávaný papyrus alebo pergamen schovaný vo vnútri kompletne zhnil a časom sa úplne rozpadol.


Dendera (Egypt): Kamenný reliéf z chrámu zobrazuje tzv. „Denderské svetlá“ – mohli sa napájať z podobného zdroja ako je batéria z Bagdadu?

Tento hnilobný proces mohol zanechať na kovovom obale stopu v podobe pôsobenia kyslých organických zvyškov, čo by vyvrátilo možné pôsobenie kyslého elektrolytu na kov v nádobe.

V poslednom čase sa vyskytol oživený záujem o tieto tajomné artefakty minulosti a stali sa aj lákadlom pre médiá, ktoré rozvíjali okolo nich viac či menej pravdepodobné teórie o ich vzniku a hlavne účele použitia. Nech už patríme k priaznivcom alebo odporcom konšpiračných teórií, pravda bude asi úplne niekde inde a na jej rozlúštenie si asi počkáme. Dotiaľ to pre nás bude zasa raz jeden neprebádaný kus našej histórie lákajúci nás svojou tajomnosťou.

Andy Guerriero

Zdroje: http://www.smith.edu/hsc/museum/ancient_inventions/battery2.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/2804257.stm#story
http://unmuseum.mus.pa.us/bbattery.htm
http://www.sciencefriday.com/segment/03/23/2012/archaeologists-revisit-i...
http://www.webcitation.org/66jb0KoWa
http://www.skepticworld.com/ancient-artifacts/baghdad-battery.asp
http://technorama.ru/bagdadskaya-batareya-baghdad-battery-pervaya-batare...

Preložil, skultivoval a doplnil: Pavol

exkluzívne.cez.okno


Súčasní ľudia sa radi cítia byť dokonalejšími než ľudia, ktorí žili pred stáročiami, veď čo takého mohli dokázať v prítmí svojich primitívnych obydlí sužovaní napríklad predstavami o tom, že sa uzdravia z prechladnutia po tom, ako im vyvŕta liečiteľ dieru do lebky. Ale musíme uznať, že zanechali za sebou niekoľko artefaktov, ktoré donútili aj tých najchytrejších moderných vedcov poriadne sa nad nimi zamyslieť. V tomto seriáli vám predstavíme niekoľko nasledujúcich záhadných objavov, o ktorých sme presvedčení, že boli vytvorené len za tým účelom, aby potrápili budúce generácie...


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

ARCHEOkienko
http://www.cez-okno.net/archeokienko


júl 16, 2012 19:04 popoludní

 

 

Top