Obrázok používateľa CEZ OKNO
ARCHEOLÓGIA NA MESIACI 2.

Nachádza sa tu ešte jeden predmet, ktorý leží na Mesačnom povrchu a tým je urna obsahujúca popol známeho astrogeológa Eugene Merle Shoemakera, ktorého celoživotnou túžbou bolo navštíviť Mesiac. Teraz už len ostáva otázkou, kto alebo čo bude chrániť toto nálezisko pred vykrádačmi, lupičmi a vandalmi v budúcnosti. No na počudovanie dokonca organizácia, ktorá je zodpovedná za väčšinu pozostatkov na povrchu Mesiaca.


Cesty, ktoré po sebe zanechali astronauti Alan Shepard a Edgar Mitchell, obaja z Apolla 14, počas svojich prechádzok po Mesiaci, sú viditeľné na tejto fotografii. (Na konci svojej druhej Mesačnej vychádzky Alan Shepard slávne odpálil dve golfové loptičky.) Na snímke je tiež možné vidieť pristávací stupeň lunárneho modulu Antares


NASA už navrhla smernice k ochrane miest pristátia Apolla 11 a Apolla 17, ktoré registruje ako zakázané a zahrňujúce bezpečnostnú vzdialenosť pre povrchové cesty a bezletovú zónu, aby sa zabránilo nanášaniu raketových splodín alebo prachu na zastarané, ale historické zariadenia.

Robert Kelso, riaditeľ sekcie NASA pre Mesačné komerčné služby v Johnson Space Center v Houstone zaujal tvrdý postoj k budúcim opakovaným návštevám miest pristátí lodí Apollo, a k tomu, ako ochrániť artefakty patriace vláde USA nachádzajúce sa na Mesiaci.

Robert Kelso vybojoval súbor nariadení, určených na ochranu historických a vedeckých hodnôt viac než na troch desiatkach „pamätných miest“ na povrchu Mesiaca.

V správe, ktorá bola vydaná 20. júla 2012 s titulkom „Odporučenia NASA k vesmírnym letom subjektov: Ako ochraňovať a uchovávať historické a vedecké hodnoty artefaktov patriacich vláde USA nachádzajúcich sa na Mesiaci.“

Vzhľadom k týmto smerniciam prichádza projekt Google Lunar X Prize naliehavejšie s ponukou 20 miliónov amerických dolárov pre hociktorý súkromný tím, ktorý dokáže pristáť so svojim robotickým vozidlom na povrchu Mesiaca. Ďalšie 4 milióny amerických dolárov boli ponúknuté pre hociktorý tím, ktorý urobí fotografie artefaktov v blízkosti alebo na samotnom mieste pristátia lodí Apollo.


Miesto pristátia Apolla 17, fotografia zhotovená sondou LRO z nízkej obežnej dráhy s rozlíšením 25 cm na pixel

Pre Roberta Kelsoa je však kľúčovou otázka: „Ako malé komerčné pristávacie moduly pripraviť na možnú návštevu týchto historických miest a ako dokážeme ochrániť tieto kultúrne významné miesta pred zničením tak, aby sme ich mohli skúmať z historického a vedeckého hľadiska?“

Odporúčania uvedené NASA sa vzťahujú na artefakty patriace vláde USA, ktoré sa nachádzajú na povrchu Mesiaca ako sú napr.:


1. Povrch Mesiaca v mieste pristátia lodí Apollo a časti zatúlaného technického vybavenia
2. Povrch Mesiaca v miestach pristátia bezpilotných zariadení (napr. robotickej sondy Surveyor) a miesta havárií, ako napr. sondy Ranger , ako aj Satelitu pre pozorovanie mesačných kráterov (LCROSS), ktorý narazil do Mesiaca v októbri roku 2009
3. Experimenty vlády USA, ktoré zanechali na Mesačnom povrchu rôzne nástroje, zariadenia a stopy kolies po Mesačných prechádzkach
4. Špecifické ukazovatele americkej ľudskej a robotickej prítomnosti na Mesiaci, zahrňujúce odtlačky stôp astronautov a kolies vozidiel

Beth O’Leary profesor antropológie na Štátnej univerzite v Novom Mexiku povedal, že smernice NASA vytvárajú sériu neprístupných oblastí a hraníc v blízkosti historických artefaktov a hlavne na všetkých miestach pristátia lodí Apollo. Apollo 11 a Apollo 17 sú uznávané, pretože majú špeciálny historický a kultúrny význam, dodáva.

Tieto dve lokality sú jedinečné a ako také si zaslúžia špeciálne zaobchádzanie zakazujúce vstup do hociktorej časti z týchto miest a všetky vozidlá návštevníkov v budúcnosti budú musieť zostať pred „artefaktovou hranicou“ vymedzujúcou vstup na lokalitu. „Toto zabezpečí veľká ochranná zóna okolo obidvoch lokalít...“

Beth O’Leary, povedal, „Potrebujeme chrániť to, čo nazývame „pamätnými miestami“ alebo „Mesačnými hodnotami“ – vytvorenými v minulosti významnými artefaktmi, nachádzajúcimi sa teraz na Mesiaci. Toto je rozhodujúci prvý krok a mnoho ďalších bude nasledovať, ale po prvýkrát NASA formálne uznala význam dedičstva Apolla 11 a ostatných výnimočných Mesačných lokalít.“

Kráter urobený raketovým motorom Apolla 17

A dodáva, “Dôležité je rozpoznanie, že budúce misie môžu pri svojich cestách narušiť alebo zmeniť tieto miesta raného výskumu Mesiaca tak, že vedecké a historické informácie môžu byť stratené, je tu preto čas myslieť na ochrannú stratégiu .“

Okrem toho niektoré z týchto lokalít sú stále aktívne a pokračujú v poskytovaní údajov – tak ako laserové odrážače inštalované misiami Apollo, používané na meranie vzdialenosti medzi Zemou a Mesiacom pomocou laserových lúčov.

Dúfajme, že navrhnutá stratégia NASA zabezpečí ochranu a uchovanie unikátnych lokalít dedičstva ľudstva pre budúce generácie.


O autorovi:
Diarmaid Walshe je archeológ a absolvent University of Sussex (MA), je víťazom Národnej ceny. V súčasnosti sa zaoberá výskumom pôvodu a vývoja šamotovej rímskej keramiky v priestore Kentu a Sussexu ako práce pre získanie titulu PhD. Diarmaid viedol vykopávky na Strednom Východe a je poradcom vládnych oddelení pre historické a kultúrne záležitosti v príslušných krajinách.

Diarmaid Walshe

Vydané: 24. decembra 2012

Zdroj: http://www.heritagedaily.com/2012/12/68936/

Foto: Wiki/NASA/GSFC

Preklad: Pavol

exkluzívne.cez.okno


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

Téma: APOLLO PROGRAM
http://www.cez-okno.net/tema-apollo-program


Sekcie: 
marec 23, 2013 01:59 dopoludnia

 

 

Top