Obrázok používateľa CEZ OKNO
Hledání prehistorických sídlišť pomocí satelitu

Lidé v dávných časech změnili okolní krajinu takovým způsobem, že dnes mohou archeologové rozlišit místa, která byla obývána a ta, kde nikdy člověk dlouhodobě nežil.
Dva vědci dnes dokonce využívají daleko více efektivní metody jak lokalizovat tato místa.
Z vesmíru.


Vědci se zaměřili na dvě různé charakteristiky pradávného osídlení na Blízkém východě: půdu upravenou lidskou aktivitou a malé kopce, které vznikly časem, když obyvatelé stavěli stavby na vrchu starších struktur. Když vědci analyzovali satelitní snímky, našli pozůstatky zhruba 9500 pravděpodobných lidských sídlišť napříč oblastí o rozloze 23 000 kilometrů čtverečních v severní Mezopotámii, na severovýchodě současné Sýrie.

Data ze satelitů byla již použita v archeologickém průzkumu i dříve. Nicméně tento nový průzkum, zaměřený na půdu a kopce je “nejlepší o kterém víme, největší systematický satelitní průzkum v archeologii“, napsali vědci ve studii publikované v pondělí v magazínu Proceedings of the National Academy of Sciences. Shluky obydlí postavených na kopcích se objevily na okraji Fertile Crescent okolo roku 7000 př.n.l. Budovy byly postaveny z hliněných cihel, s novými strukturami postavenými na pozůstatcích starších. To mělo za následek, že sídliště rostla nahoru po dobu stovek až tisíců let, tak dlouho dokud byla obývána. Velké vrchy se nazývají Tells. Dodnes tyto kopce zanechané v prehistorické době na Blízkém východě získaly velice málo pozornosti, říká Bjoern Menze, výzkumník při MIT a Jason Ur, profesor antropologie při Harvardské univerzitě. Každopádně kopce jsou klíčové pro techniku, kterou navrhli. Hornina nabízí další definující charakteristiku starých osídlení. Půda na těchto nalezištích je světlejší, jemnější a složená z více organického materiálu, než okolní krajina, tvrdí Menze a Ur.


Při hledání těchto změn nejprve použili počítačový algoritmus. Výsledkem bylo nalezení více než 14000 pravděpodobných nalezišť. Když se zaměřili na velikost místa - velikost vrchu, nebo kopce, zjistili, že zhruba 9500 nalezišť je podstatně vysoko nad okolní krajinou. Výzkumníci spekulují, že velikost kopce svědčí o důležitosti sídliště. Větší kopce byly schopny přilákat a zajistit život lidem na dlouhou dobu. Pomocí tohoto způsobu pohledu na velké oblasti najednou je možné sledovat jak určité faktory - jako vodní zdroje - ovlivnily osídlení na Blízkém východě v prehistorické době.

Zdroj: MSNBC

Foto: Jason Ur

Překlad: Michael M. Faitl

Zdroj: astronauti.cz


Súvisiace:

Archeológia
http://www.cez-okno.net/rubrika/archeologia


Sekcie: 
apríl 17, 2012 18:57 popoludní

 

 

Top