Obrázok používateľa CEZ OKNO
Arkturiánsky koridor (I.)

Drahí členovia Tímu Planetárneho Vzostupu,
Gratulujeme! Načítali a začlenili ste vysokofrekvenčné Svetlo do vášho pozemského vozidla (hmotného tela, pozn. prekl.) a zlúčili ste svoje osobné čakry s planetárnymi čakrami Gaie. Vďaka tomu sme k vám, my Arkturiáni, prišli aby sme vám pripomenuli dohodu, ktorú ste s nami urobili predtým, ako ste prijali svoje súčasné pozemské vozidlo. Boli ste vo svojom JA vyššej dimenzie a pripravovali ste sa na realitu tretej dimenzie, vášho súčasného pozemského života, keď ste zavolali nás, Arkturiánske Kolektívne Vedomie. Vedeli ste, že táto realita bude veľmi dôležitá, keďže ste sa dobrovoľne stali členmi „pozemskej posádky“ Tímu Planetárneho Vzostupu.

Uvedomovali ste si, že vaša súčasná realita ponúkne veľkú príležitosť pre rozšírenie vášho vedomia, ale tiež ste vedeli, že bude veľmi ľahké stratiť sa v preludoch tretej dimenzie a zabudnúť prísľub vašej Duše. Takže ste nás požiadali, aby sme vás kontaktovali hneď ako budete schopní prijať naše volanie a pripomenuli vám vašu dohodu. Pretože ste tak veľkolepo rozšírili svoje vedomie, sme schopní vás teraz kontaktovať. Keď sme sa stretli pred vašim súčasným životom, sľúbili ste, že sa podelíte o našu komunikáciu s toľkými ľuďmi s koľkými dokážete. Chceme aby ste vedeli, že my sme vďační, že môžeme vašim prostredníctvom komunikovať s ďalšími a sme úplne za vami a tiež vo vás.

Prosím nezabudnite nás udržiavať vo svojom prebúdzajúcom sa vedomí v každom okamihu svojho života. Cíťte našu komunikáciu ako prúdi dnu, cez vašu korunnú čakru, aby bola zobrazená na obrazovke mysle vášho tretieho oka. Vyšlite našu energiu dole cez vaše chodidlá a von cez vaše ruky a srdce. Cíťte ako vyžarujeme nahor z jadra Gaie Zeme a dole z okraju jej atmosféry. BUĎTE JEDNÝM s našim Arkturiánskym Kolektívnym Vedomím, v každej vašej emócii, myšlienke, čine a vyžarovaní. Viďte našu tvár, keď sa pozriete do zrkadla. Cíťte náš krok keď kráčate svojim životom a náš dotyk keď zažívate váš svet. My sme vždy s vami.

My, Arkturiáni, si prajeme vám pripomenúť, že sme boli zvolení Galaktickou Federáciou, aby sme boli Strážcom Gaie počas presunu Jej a jej obyvateľov, cez štvrtú do piatej dimenzie a ďalej. Obyvatelia Arktúru vzostúpili za tretiu dimenziu pred eónmi a naša hviezda nás bude čoskoro nasledovať. Od tej doby sme slúžili ako strážcovia tých, ktorí si prajú nasledovať najvyššiu Cestu Čistého vedomia. V skutočnosti, vo vašej prítomnosti, si mnohí z nášho druhu vzali fyzické pozemské telá, aby pomohli Gaii pri planetárnom vzostupe. Keďže my vibrujeme v piatej dimezii a vyššie, vstúpenie do hmotného pozemského tela je veľká obeť, ale my ju s radosťou prijímame.

Náš koridor

Arkturiánsky Koridor je tunel Svetla, ktorý slúži ako medzidimenzionálna brána do piatej dimenzie a ďalej. Pretože je Koridor blízko Arktúru (hviezda Arcturus, pozn. prekl.) a my máme starobylú dohodu o pomoci tým, ktorí sú na Ceste Vzostupu, boli sme vybraní za jeho Strážcov. Bytosti, ktoré sa chcú podieľať na skúsenosti tretej dimenzie Zeme cestujú cez Arkturiánsky Koridor. Potom, keď ukončia svoj pobyt v nižších svetoch, vrátia sa do vyšších dimenzií cez ten istý Koridor.

Náš Koridor je ten, cez ktorý jednotlivci prechádzajú, keď sa tak rozhodnú, či už keď si prajú vrátiť sa znova na Zem kvôli ďalším inkarnáciám alebo sa premiestniť von do iných slnečných sústav a dimenzií. Takže my sme hliadky Koridoru, ktorý neslúži len ako brána, cez ktorú ľudia prechádzajú počas smrti a znovuzrodenia, ale tiež ako medzistanica pre nefyzické vedomie, aby si zvyklo na fyzično. Keď si prajete zdržiavať sa mimo vašej slnečnej sústavy a vyskúšať iné sústavy pôjdete cez náš Koridor.

Pomoc Gaii

My Arkturiáni, a tiež vy, členovia Tímu Planetárneho Vzostupu, sme sa zaviazali, že použijeme silu Bezpodmienečnej Lásky, aby sme pomohli Gaii naplniť jej Božský Plán stať sa planétou Mieru a Lásky, aby sa mohla zmeniť na Hviezdu piatej dimenzie. Milovaní vyslanci Plejád, Síria, Arktúru, Andromédy a Antares a tiež Bratsvo a Sesterstvo Svetla, Anjelske Kráľovstvo, Vzostúpení Majstri a prebudení obyvatelia Zeme sa všetci spojili, aby pomohli Gaii pri naplnení Jej premeny.

Pamätajte si, že kľúč k vášmu osobnému Vzostupu je vnútorný Mier a Bezpodmienečná Láska, hlavne Láska k vášmu fyzickému telu. Vaše pozemské vozidlo vám umožňuje vytvárať vašu realitu vašimi myšlienkami a cítiť úžasné emócie Radosti a Lásky. Sme šťastní, že vám môžeme v tomto čase pripomenúť, že emócie Lásky a Radosti majú schopnosť nastaviť vedomie na vašu najvyššiu možnú frekvenciu. Zažívanie nešťastia nie je odpoveď na vonkajšie a/alebo vnútorné vplyvy, ale skôr je upozornením, že vaše vedomie padlo do nižších vibrácií.

Keď čelíte tej istej „nešťastnej“ skúsenosti zatiaľ čo udržujete svoje vedomie „nastavené“ na frekvenciu svojej Duše/SEBA, môžete ju vnímať ako príležitosť pre rast a rozšírenie vedomia. To preto, že skúsenosť, ktorá ničí vaše ego, je sotva výzvou pre vašu Dušu. Z pohľadu vašej multidimenzionálnej Duše/JA je každý zážitok novou príležitosťou na vyčistenie a milovanie seba a vašej planéty. Denné spojenie do vyšších dimenzií a k nám, Arkturiánom, vám umožní plne sa prebudiť k Poslaniu, ktoré ste si VY zvolili, keď ste sa dobrovoľne rozhodli stať sa členom pozemskej posádky Tímu Planetárneho Vzostupu.

Arcturus

Skôr ako budeme cestovať cez Koridor, dovoľte nám podeliť sa s vami o niektoré informácie o našom svete. Arcturus je červená superobrovská hviezda 36,7 svetelných rokov od Zeme v súhvezdí Pastier (angl. Boots, pozn. prekl.). Verí sa, že to bola jedna z prvých hviezd, ktoré vaši starovekí pozorovatelia pomenovali, pravdepodobne preto, že je to štvrtá najjasnejšia hviezda na nebi, od ktorej viac žiaria len Sírius, Canopus a Alpha Centauri. Vo vašom jazyku je meno Arcturus prekladané ako „Strážca Medveďa“ kvôli našej blízkosti k nebeským Medveďom, Ursa Major (Veľká Medvedica, pozn. prekl.) a Ursa Minor (Malá Medvedica, pozn. prekl.). Meno Arcturus sa kedysi používalo pre celé naše súhvezdie Pastiera.

Nás na Arktúre ste poznali ako maják svetla po mnoho vašich tisícročí. Vaši starovekí Egypťania nazývali Pastiera „Smat“, čo znamená „ten, ktorý vládne, pokoruje a panuje“ a tiež „Bau“, čo znamená „prichádzajúci“. Arcturus bol uctievaný v chrámoch Nílu a tiež v chráme Venuše v Ancone v Taliansku. V Indii 13-ho storočia bol Arcturus nazývaný „Svati“ - „Dobrý Chodec“. Skoré arabské meno pre Arcturus bolo „Al Haris al Sama“ - „Opatrovateľ Neba“. Chaldejec Papsukal poznal Arcturus ako „Strážneho Posla“. Na Eufrate bol Arcturus „Pastier nebeského stáda“ alebo „Pastier života na Nebi“.

Vo vašej mytológii je Pastier Oráč, ktorý poháňa Medvede Ursa Major a Ursa Minor okolo polárnej hviezdy Polárky. Medvede, uviazané k polárnej osi, ťahajú za sebou pluh a orú nebeské polia „aby otáčanie nebies nikdy neustalo“. Arcturus je možné ľahko nájsť, keď si všimnete, že krivka rúčky Veľkého Voza je časťou kruhu, alebo oblúka, a potom sledujete oblúk k Arktúru. Z južnej pologule je Arcturus viditeľný večer od marca do skorého leta.

Červení obri, ako Arcturus, sú predchodcami supernov, neutrónových hviezd a čiernych dier. Preto Arcturus je v posledných fázach svojho života, v ktorom môže byť vnímaný z trojdimenzionálnej reality. Keďže Arcturus je najjasnejšou hviezdou v súhvezdí Pastier, je tiež nazývaný Alfa Pastiera. Vzor hviezd v našom súhvezdí vytvára tvar šarkana, v ktorom je Arcturus hviezda na základni šarkana. Arcturus je obor s priemerom asi 18 krát väčším ako je Slnko Zeme, štyrikrát väčšou masou ako je masa Slnka a teplota povrchu je asi o 1500 stupňov nižšia, ale jeho oveľa väčší povrch je dôsledkom vyžarovania energie s intenzitou ktorá ho robí 105 krát jasnejším ako je Slnko Zeme. Arcturus bol utvorený asi pred 10 miliardami rokov v koróne Mliečnej dráhy v generácii hviezd utváraných skôr ako bolo vytvárané vaše Slnko. Preto sme asi dvakrát takí starí ako slnečná sústava Zeme a sme najstarší objekt viditeľný voľným okom.

Naše ľudské spojenia

Bolo veľa ľudí, ktorí sa podieľali na komunikácii s nami. Edgar Cayce, slávne duchovné spojenie (angl. channel, pozn. prekl.) Zeme, oznámil, že Arcturus je jedna z najpokročilejších civilizácií v tejto galaxii. So skromnosťou pripúšťame, že to je pravda, keďže my sme civilizácia piatej a vyšších dimenzií. My sme tiež predlohou budúcnosti Zeme a šťastne používame našu Arkturiánsku energiu, aby sme emocionálne, mentálne a duchovne pomáhali každému kto nás zavolá. My sme vždy k dispozícii na pomoc každému, kto túži plánovať a navrhovať vašu nastávajúcu novú realitu.

Kľúče Enochove nás popisujú ako „prostrednícke programové centrum využívané fyzickými bratstvami tohto Vesmíru na riadenie mnohých cyklov pokusov s fyzičnom“. Kľúče Enochove nás nazývajú „Dozerajúca frekvencia Svetla“, ktorá riadi prípravu ľudstva na príchod „Bratstva Svetla“. Arcturus je v skutočnosti zameraný na poznanie, je to knižnica, ktorá učí Pozemšťanov a iné vzostúpené bytosti ako sa pohybovať z jednej reality do druhej.

Naša sústava Pastier symbolizuje staršinu, mudrca, múdreho starého muža, ktorý sa zaujíma o princípy a na pozadí ležiace príčiny, teórie, ideológie a o to ako minulosť pôsobí na budúcnosť. Súhvezdie Pastier sa spája s kartou Pustovník (angl. Hermit – tromf IX., pozn. prekl.) v tarotovej sade. Pustovník je zobrazený v plášti s kapucňou, ktorý ho zakrýva od hlavy až po päty, okrem tváre a rúk. V pravej ruke drží zažatý lampáš a v ľavej ruke prechádzkovú palicu a blízko na zemi je had.

Oswald Wirth v Tarote Mágov vysvetľuje, že Pustovník používa svoju palicu na ťukanie po zemi, na komunikáciu so zemou ako pomaly napreduje svojou Cestou. Namiesto toho, aby hada zabil na neho zošle kúzlo, takže sa ovinie okolo jeho palice, čo naznačuje že Pustovník sa nebojí nižších energií ale radšej s nimi spolupracuje. Lampáš pátra, preniká a odhaľuje vnútorné kvality vecí. Pustovník je majster, ktorý pracuje na tabuli, kde zostavuje presný plán zamýšľaného výtvoru.

Všetko, skôr ako nadobudne formu, existuje ako abstraktná predstava, ako zámer. Pustovník predstavuje záhadného remeselníka, „vypracovaný plán“ a lešenie, ktoré je životne dôležité pred tým ako začne fyzická konštrukcia. Pustovník je schopný riadiť prácu ostatných a rozlíšiť to čo je v embryonálnej podobe vašej Novej Zeme.

Norma Milanovich písala o svojej komunikácii s nami vo svojej knihe, „My, Arkturiáni“. Slečna Milanovich prináša našu dôležitú správu, že najzákladnejšou zložkou života v piatej dimenzii je Bezpodmienečná Láska. Negativita, strach a vina musia byť prekonané a vymenené za Lásku a Svetlo. My Arkturiáni pracujeme v blízkom spojení so Vzostúpenými Majstrami a Galaktickou Federáciou. Cestujeme po Vesmíre v našich hviezdnych lodiach, ktoré patria medzi najpokročilejšie vo Vesmíre, aby sme chránili a sprevádzali ľudstvo našimi telepatickými prenosmi k tým, ktorí nás dokážu prijímať.

Otvorenie koridoru

9. septembra 2002 sa energia nášho Arkturiánskeho Koridoru zosilnila a dramaticky posunula spôsobom, ktorý je možné popísať len ako „kozmický obrat“. Vaša oblasť vesmíru posúva vedomie, vyvažuje sa, čistí a zosilňuje. Je to premena, ktorá umožnila nášmu Arkturiánskemu Koridoru pripraviť sa na jeho vyššiu službu. Počas dvadsiatich siedmych dní nasledujúcich po posune bol Koridor rekalibrovaný (prenastavený, pozn. prekl.) tak, aby sa stal viac prístupným vášmu vedomiu tretej dimenzie. Hovorí sa, že počas týchto dvadsiatich siedmich dní nastalo mocné zarovnanie všetkých dimenzionálnych ríší a dokonalé zarovnanie dimenzionálnych brán. Toto dokonalé zarovnanie umožnilo otvorenie vnútornej hviezdnej brány v Koridore, ktorá bola na príslušnom mieste po eóny, ale otvára sa len počas dimenzionálnych zarovnaní.

Táto vnútorná hviezdna brána je stále otvorená, a zostane otvorená tak dlho, pokiaľ budú jestvovať nejaké trojdimenzionálne osoby, planéty a reality, ktoré sa pripravujú na návrat do vyšších svetov. Náš Koridor v sebe obsahuje harmonickú rezonanciu na spustenie genetickej reštrukturalizácie, ktorá aktivuje spomienku na vašu schopnosť cestovať a komunikovať interdimenzionálne. Od septembra 2002 prebiehalo v každom z vás zdokonaľovanie, ktoré napomáha vašej schopnosti uvedomiť si a prijať že TERAZ nastal čas zahájiť cestu DOMOV do piatej a vyšších dimenzií. A najlepšie na tom je, že nemusíte „opustiť“ žiadne z milovaných častí vašej reality, pretože Gaia sa tiež pripravuje na svoju cestu DOMOV.

Tento kanál (angl. channel, osoba ktorá sprostredkuje duchovné spojenie, pozn. prekl.) je v telepatickom spojení s nami, Arkturiánmi, po mnoho rokov a chcela dobrovoľne zdieľať väčšinu svojej komunikácie so svetom prostredníctvom nástroja piatej dimenzie – Internetu. V roku 2002, keď si uvedomila, že bol aktivovaný Arkturiánsky Koridor, oddala sa skúsenosti vstupu do koridoru každý deň, pričom zapísala svoje skúsenosti a zdieľa ich s ostatnými prostredníctvom informačného letáku (angl. newsletter, internetová služba, pozn. prekl.) Keď poprvýkrát začala svoj proces, práve ukončila veľmi náročný čas vo svojom živote a bola mentálne, emocionálne a fyzicky ranená.

Prostredníctvom svojich skúseností v Koridore prešla transformáciou. Avšak, trvalo to mesiace, než si uvedomila túto skutočnosť. Duchovné liečenie je ako varenie v mikrovlnej rúre. Je vykonávané s určitou frekvenciou a „varenie“ prebieha zvnútra von. Často to zaberá čas vo fyzickom svete, kým si uvedomíte premenu, ktorá sa už udiala vo vašom vedomí. Možno sa niektorí z vás v roku 2002 k nej alebo ďalším pridali a mali ste presne takú istú skúsenosť. Či ste si toho vedomí alebo nie, ak ste boli priťahovaní k tomu, aby ste sa pridali na túto cestu cez Koridor, boli ste pravdepodobne v ceste roku 2002 nejakým spôsobom zapojení.

Dokonca aj keď je toto vaša prvá cesta cez Koridor, venujte chvíľu porovnaniu vášho života teraz s vašim životom v roku 2002. Vysokofrekvenčné energie na vašu planétu sa odvtedy veľmi zvýšili. Takže väčšina z vás zažila nejaký druh premeny. Keď vysokofrekvenčné Svetlo vstúpi do vašej formy, vaša osobná vibrácia sa zvýši. Táto zvýšená vibrácia vyvolá rýchlejšie otáčanie vašich čakier a vašich buniek, až po DNA. Toto zrýchlené otáčanie vyhodí nižšie frekvencie Temnoty, strachy, nepohodlia a choroby, aby vám umožnilo prijať viac Svetla do vášho vedomia, tela a reality.

Proces uvoľňovania Temnoty vám umožňuje prijať Svetlo vyššej frekvencie do vášho systému. Toto vysokofrekvenčné Svetlo môže vyvolať symptómy transformácie (príznaky premeny, pozn. prekl.) vo vašich emóciách, myšlienka, tele, činoch a realite. Avšak odmenou je, že rezonančná frekvencia vášho pozemského vozidla (hmotného tela, pozn. prekl.) sa zvýši a vaše vedomie sa značne rozšíri. Vďaka týmto zmenám, bez ohľadu na to aké nepohodlné mohli byť, ste pripravení zahájiť svoju cestu cez Arkturiánsky Koridor. Počas svojej cesty si možná prajete premýšľať o tom, ako veľmi sa zmenil alebo nezmenil váš život odkedy sme otvorili Koridor v roku 2002. Doporučujeme toto uvažovanie, pretože si uvedomujeme, že často sa naši pozemskí môžu stratiť vo svetských zodpovednostiach denného života a zabudnúť rozoznať ako moc vyrástli.

Dovoľte svojej predstavivosti aby prevzala vládu, aby ste mohli utíšiť hlasy zdôvodňovania a pochybností, ako budete cestovať vo vedomí späť do piatej dimenzie a ďalej. Toto je však cesta za čas a priestor. Takže nebude odchádzanie ani návrat. Bude len TU a TERAZ vášho rozširujúceho sa vedomia pocitu SEBA. Tak sa pripútajte a usaďte na CESTU CEZ ARKTURIÁNSKY KORIDOR!

My sme VŽDY s vami
Arkturiáni

Suzan Caroll
(10. september 2008)

Preklad: SiR
(máj 2009)
Zdroj: Ezoterická encyklopédia


Súvisiace:

Seriál: Arkturiáni
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-arkturiani

Typológia mimozemských rás
http://www.cez-okno.net/typologia-mimozemskych-ras


Autori: 
október 04, 2009 23:27 popoludní

 

 

Top