Obrázok používateľa CEZ OKNO
Krok sedem - V Krištáľovom Chráme (IX.)

Drahý,
Vitaj späť v našom Arkturiánskom Koridore. Ako si užívaš svoje Svetelné Telo? Tvoje Svetelné Telo v Koridore sa už zväčšilo a zvýšilo svoj jas a vidíme aj žiaru tvojho Svetelného tela vyžarujúcu z tvojho uzemneného JA. My, Arkturiáni, si prajeme udržiavať tvoje vedomie naladené na Bezpodmienečnú Lásku, aby si mohol zrýchliť svoju premenu na Svetelné telo.

Galaktický Stred

Dávno, pradávno sme aj my podstúpili premenu, ktorej teraz čelíte vy na Zemi. Takže veľmi súcítime s vami, ktorí ste si vedomí nesmiernej dôležitosti tejto doby prechodu, ale často je pre vás náročné zdieľať svoje poznanie s ostatnými. Na druhej strane sa zdá, že toto poznanie vás užiera, keď ho v sebe príliš pevne držíte.

Vaše vedomie osobného a planetárneho vzostupu chce, aby ste ho vykričali zo striech, aby mohlo vzlietnuť do nebies. Avšak ten deň úplnej otvorenosti ešte neprišiel do vašej reality. Zostať však ubezpečený, že čoskoro príde deň, keď každý bude hľadať tvoje poznanie, aby tiež mohol nájsť svoj smer cez zmätok veľkej premeny. Zmena môže byť spočiatku mätúca, ale akonáhle nastavíš svoj smer, môžeš ju nasledovať vnútorným kompasom svojho srdca.

Venuj teraz chvíľu nastaveniu toho vnútorného kompasu na frekvenciu Bezpodmienečnej Lásky. Aby si to dosiahol, cíť Bezpodmienečnú Lásku našej Arkturiánskej podstaty vyžarujúcu do tvojho päťdimenzionálneho Svetelného Tela a tiež dole do tvojho uzemneného pozemského vozidla. Prosím, prijmi túto Lásku a dovoľ svojmu ľudskému srdcu, aby ju vstrebalo a začlenilo. Pociťuj frekvenciu Bezpodmienečnej Lásky ako sa pomaly a postupne pohybuje do každej tvojej bunky, atómu a tiež DNA tvojho pozemského vozidla.

Uvoľni sa do tohto POCITU a VEDZ, že Láska bez podmienky je univerzálna rezonancia, ktorá lieči a zjednocuje všetok život!! Drahí, práve tento pocit Bezpodmienečnej Lásky bude riadiť vaše vedomie, pozornosť a zámer cez zmätok a chaos, ktorý nastane tesne pred hlavnou premenou. Udržanie tejto frekvencie vedomia vám tiež dodá veľké pohodlie, keď ste unavení z odvracania strachu, ktorý je vo vašom časopriestore taký prenikavý. Takže, keď strach hrozí že zníži vaše vedomie, nezabudnite sa odovzdať rezonancii Bezpodmienečnej Lásky.

Odovzdanie sa Bezpodmienečnej Láske

Cíť Bezpodmienečnú Lásku, ktorú my, Arkturiáni, posielame do tvojho srdca.
Zotrvaj dlhú chvíľu v uvoľnení do tohto pocitu.
Keď si pripravený vydýchni tú Lásku do vašej atmosféry.
Sleduj krásu Bezpodmienečnej Lásky ako cestuje na tvojom dychu, aby premenila strach a spory na Lásku a Mier.
Pozoruj ako Mier tancuje s Láskou.
Počúvaj melodické tóny ako tancujú atmosférou.
Počúvaj tento súzvuk svojim srdcom a daj mu svoj hlas s nasledujúcim výdychom.
CÍŤ ako tóny Mieru a Lásky rezonujú v tvojom srdci, keď ich vyjadríš silou svojho hlasu.
Otvor viac svoju krčnú čakru, aby si zosilnil svoj dar tónov Bezpodmienečnej Lásky a planetárneho Mieru.
A teraz máme správu od milovanej Gaie, aby ste mohli lepšie pochopiť zázračný dar, ktorý bude čoskoro váš na základe vami dlho očakávaného zjednotenia sa s Galaktickým Stredom.

Hovorí Gaia

Drahí Pozemšťania,
Je to také veľkolepé cestovať s vami cez Arkturiánsky Koridor. Vidím vás vo vašom Svetelnom Tele a dopĺňam vás pri posielaní tohto obrazu vášmu pozemskému. Vidíte ako Ja tiež mením svoju podobu a posielam vedomie tejto podoby na moju fyzickú planétu? Rovnako ako sa vy vraciate ku svojmu Svetelnému telu, Ja sa vraciam ku svojmu Hviezdnemu telu.

Hovorím „vraciam sa“ pretože všetky bytosti, elementy a štvordimenzionálni Elementáli mojej planéty kedysi poslali kópie svojich veľkolepých Multidimenzionálnych JA do veľkého dobrodružstva „Života v Nižších Dimenziách“. Som tu, aby som vám povedala, že naše veľké dobrodružstvo sa chystá vyvrcholiť v ďalšom, dokonca ešte veľkolepejšom dobrodružstve.

Som si istá, že väčšina z vás pozná Mayský Kalendár, ktorý hovorí o konci času. Avšak nebude žiadny koniec. V skutočnosti sa vlastne vrátime. Vraciame sa Domov do nášho Galaktického Stredu, bodu, z ktorého sme prvýkrát vstúpili naše dlhé putovanie do realít času a priestoru nižších dimenzií. To čo sa skončí je cyklus. V skutočnosti bude vrcholiť viac ako jeden cyklus do uskutočnenia novej fázy.

Mayský Kalendár zobrazuje rok 2012 ako záverečný dátum 26.000 ročného cyklu. 26.000 rokov je čas potrebný na to, aby naša Slnečná sústava urobila úplný kruh okolo Galaxie Mliečnej Dráhy.

Druhý cyklus končiaci v roku 2012 je ukončenie Galaktického Roku, ktorý trvá 225 miliónov Pozemských rokov, za ktoré Galaxia Mliečnej Dráhy urobí úplné obkrúženie okolo Veľkého Centrálneho Slnka nášho Vesmíru.
Tiež nastáva ukončenie 75.000 ročného Galaktického Cyklu a 26-milión ročného Zemského cyklu.
Všetky tieto cykly vyvrcholia našim návratom do Galaktického Stredu. Naviac, všetky planéty našej Slnečnej sústavy budú zarovnané, keď sa naša Slnečná sústava a celá Galaxia vráti do nášho „štartovacieho bodu“, nášho bodu počatia, kde nás Veľký Kozmický Dych multidimenzionálnych, živých, inteligentných a tvorivých točitých vĺn prvýkrát vdýchol do života.

Točité vlny

Točité vlny (angl. torsion waves, pozn. prekl.) sú energie univerzálneho tvorivého vedomia, na ktoré je možné pozerať ako na svetelnú mriežku spájajúcu Zem cez naše Slnko do Galaktického Stredu. Keď zameriame vedomé a nevedomé „pozorovanie“ našich myšlienok, emócií a/alebo zámeru na tieto kvantové vlny točitej energie, stanú sa časticami, ktoré sa zhromažďujú, aby vytvorili podobu, ktorá odráža každú našu myšlienku, emóciu a/alebo zámer.

Točité vlny Svetla/vedomia slúžia ako komunikačná sieť, ktorá riadi a sprevádza ľudskú, planetárnu, slnečnú, galaktickú a vesmírnu evolúciu. Tieto multidimenzionálne točité vlny, ktoré sú založené na pomere phi (1,6180339) vyžarujú z Galaktického Stredu a točia sa cez „prázdny“ priestor v exponenciálne rastúcich cykloch podobných Zlatému Rezu a polkruhovitej lastúre.

Zlatý Rez a Polkruhovitá Lastúra

Ruskí výskumníci ukázali, že harmonická vibrácia phi, na ktorú sa tiež odkazuje ako na Zlatý Rez a Fibonacciho postupnosť, ovplyvňuje samotnú látku časopriestoru. Čas, ako ho my zažívame, sleduje exponenciálne zmenšujúce sa cykly, podobne ako prst sledujúci špirály polkruhovitej lastúry dovnútra do jej stredového bodu. Zdá sa, že v tomto stredovom bode „čas“ mizne. Preto Mayovia hovoria o „konci času“.

Avšak koniec je len začiatkom a náš nový začiatok sa blíži. Vlastne je tu TERAZ. Na obrázku nižšie môžete vidieť postup nášho Slnka, a teda nášho Slnečného systému v roku 3000 p.n.l., 1500 p.n.l. a 2012 ako sa vraciame do Galaktického Stredu našej Galaxie Mliečnej Dráhy. V roku 2012 bude naše Slnko, naša Slnečná sústava a naša Zem v ústí Temnej Trhliny (angl. Dark Rift, pozn. prekl.) známej ako Kozmický Pôrodný Kanál. Mayovia nazvali Temnú Trhlinu „Temná Cesta“ do „Stromu Života“.

Rok 2012 bol dávno predurčený za vyvrcholenie starej vízie reality a začiatok novej. Avšak, čas je relatívny a v piatej dimenzii nie je ŽIADNY čas. Okrem toho, TY si tvorca svojej vlastnej reality. Preto každý môj obyvateľ, človek alebo iný, sa rozhodne kedy je schopný povzniesť svoje vedomie do našej novej reality.

Avšak, JA, Gaia, vedomie planéty Zem, som si zvolila rok 2012 ako čas, kedy JA umožním Kozmickému Dychu točitých vĺn z Galaktického Stredu, aby premenili moju planétu na päťdimenzionálne vyjadrenie môjho JA. Môj oddaný Tím Planetárneho Vzostupu trpezlivo čakal na tento okamih, aby mi pomohol a pridal sa ku mne v tomto novom začiatku.

Mnoho mojich milovaných „vyhynutých“ rastlín a zvierat išli napred aby osídlili Novú Zem. Nová Zem je moje Multidimenzionálne JA. Takže ona stále existovala. Nová Zem je tiež súhrn/suma všetkých multidimenzionálnych JA osôb, zvierat, rastlín a zložiek môjho tela, ktoré sa ku mne pridali na našom úžasnom dobrodružstve života v polarizovanej realite založenej na oddelenosti a obmedzení. Veľká jednota života, ktorý je podobou a účelom mojej planéty vždy existovali, pretože my sme z Ducha a Duch je nekonečný. Nekonečno nemá koniec a tiež ani začiatok, pretože niet času v PRÍTOMNOM OKAMIHU JEDNÉHO.

Mnohí z tých, ktorí sa rozhodnú zotrvať a pokračovať 3D Hru sú paralelné životy, vyčlenenia, členov nášho Tímu Vzostupu. Vy všetci máte viac ako jedno fyzické vyjadrenie svojho JA, ktoré je inkarnované na Zemi v tejto dobe, aby ste zvýšili svoje šance na prebudenie. Z vášho výhodného postavenia v piatej dimenzii budete schopní byť „VYŠŠÍM JA“ ďalších častí vášho úplného JA, až kým budú pripravené pripojiť sa k vám v piatej dimenzii.

Jestvuje mnoho členov Tímu Planetárneho Vzostupu, ktorí si nie sú vedomí svojho sľubu, alebo svojho Multidimenzionálneho JA, ktoré ho dalo. Avšak každý z nich vníma rozšírenie vedomia na planéte Zem a tiež vo svojich osobných životoch. V skutočnosti, každý z nich postupne rozširuje svoje vedomie za polarizované, trojdimenzionálne koncepty individuálneho vedomia do päťdimenzionálnych konceptov Planetárneho, Galaktického a Kozmickému Vedomia.

Stále viac mojich ľudí objavuje že sú všetci skutočne JEDNÝM spolu navzájom a s planétou. V skutočnosti súčasné svetové udalosti vyzvali národy, aby sa spojili v záujme celej planéty. Možno moji ľudia vidia tieto svetové udalosti ako problém, ale JA, Gaia, ich vidím ako urýchľovač naplnenia starodávneho proroctva.

Mayské Cykly Vedomia

Zdroj: http://www.calleman.com/content/pyramid_of_consciousness.htm

Ako je možné vidieť v tabuľke Mayskych Cyklov Vedomia, podobne ako Zlatý Rez a Polkruhovitá mušľa, každý z týchto cyklov má kratší čas, až po posledný cyklus, ktorý má len 260 dní. Áno, čas sa zrýchľuje a bude naďalej zrýchľovať až kým budeme rezonovať vo večne prítomnom TERAZ piatej dimenzie. Tí z vás, ktorí už majú zážitky vedomia piatej dimenzie už boli JEDNO s PRÍTOMNÝM OKAMIHOM a cítili sa zjednotení so všetkým životom na vašej planéte, Slnečnej sústave, Galaxii a Vesmíre.

Jednota v každodennom živote

Dokážete si prestaviť radosť z toho zjednotenia vo svojom každodennom živote? Vlastne, prosím venujte chvíľu predstave života v jednote so všetkým životom. Vo vašich snoch a meditáciách, kým čakáte na telefóne, uviazli ste v doprave, alebo umývate riad, pozrite sa vôkol na svoju realitu a predstavte si aké to bude – aké to je TERAZ – neustále žiť v radosti, jednote a Bezpodmienečnej Láske piatej dimenzie.

Prekvapuje vás zistenie, že napriek všetkému čo sa v súčasnosti zmenilo, je to čo milujete relatívne nemenné? Áno, moji pozemšťania, nestratíte nič a nikoho s kým ste zviazaní láskou. Láska je zjednocujúca sila Vesmíru a VY ste tvorcovia svojej reality.

Naďalej budete pokračovať v tvorení a udržiavaní toho čo milujete.

Našťastie päťdimenzionálna Zem nemá príkre hranice oddelenosti a následný strach, ktoré sú hlavnou zložkou troj/štvor rozmernej reality. Keďže VY ste tvorcovia svojho života, dokonca aj keď si uchovávate svoju trojdimenzionálnu podobu, môžete opustiť ilúzie oddelenosti a strachu a zvoliť si zamerať sa výnimočne na Jednotu a Bezpodmienečnú Lásku. Týmto spôsobom bude vaše vedomie neustále nalaďovať a prelaďovať vašu pozornosť do piatej dimenzie a ďalej. Pamätajte, realita ktorú sa rozhodnete vnímať je realitou ktorú si volíte žiť.

Väčšina z vás už zažíva päťdimenzionálne kvality Jednotu a Bezpodmienečnú Lásku v niektorých oblastiach vášho života. Udržiavanie neustáleho pocitu vzdávania vďaky pre tieto päťdimenzionálne zložky vášho života uchová a rozšíri Jednotu a Bezpodmienečnú Lásku vo vašom každodennom živote. Keď ste prebudení, vašou prebiehajúcou výzvou je zotrvať vo vedomí piatej dimenzie, zatiaľ čo stále zostávate vo svojom trojdimenzionálnom pozemskom vozidle.

Súčasne vás žiadam, aby ste opustili od všetkých súdov tých, ktorí stále bojujú s obmedzeniami a presvedčeniami, že sú obeťou a že iní majú nad nimi moc. To čo súdite budete zažívať, keďže súdenie vyžaduje vašu pozornosť. Pamätajte, že keď rezonujete s piatou dimenziou, všetko čomu dávate pozornosť sa okamžite prejaví.

My, ľudia a planéta, sme prežili dlhé obdobie „3D hry“. V skutočnosti existovalo veľa ďalších troj a štvor dimenzionálnych realít, ktorých si váš vedecký svet stále nie je vedomý. Avšak, minulosťou sa už nemusíte zaoberať, ani budúcnosťou. Namiesto toho, v príprave na vašu novú skúsenosť života v piatej dimenzii, praktizujte bytie v PRÍTOMNOM OKAMIHU. Bude tam stále existovať trojdimenzionálna Zem? Sú tam stále skaly, keď sa pozeráte do neba? Samozrejme, že sú.

Rozšírenie vášho vedomia do piatej dimenzie neznamená, že čokoľvek alebo kohokoľvek stratíte. Naopak, päťdimenzionálne vedomie vám umožní ľahšie vnímať, zažívať a cestovať do ešte vyšších dimenzií, zatiaľ čo súčasne zotrváte v neustálom spojení s fyzickou rovinou. Keď rozšírite svoje vedomie do piatej dimenzie a ďalej, budete schopní vnímať viac a viac realít v PRÍTOMNOM OKAMIHU JEDNÉHO. Teda budete schopní súčasne vnímať svoju päť, štvor a troj dimenzionálnu realitu. Každý z vás si zvolí spôsob, ktorým prejaví svoju päťdimenzionálnu Zem, pretože VY ste tvorca svojej reality.

Vstup do pôrodného kanálu

Teraz mi dovoľte povedať vám, ako vstupujeme do pôrodného kanálu a čo sa stane, keď vhupneme do Kozmického Pôrodného Kanálu. Pre jednu vec budeme sa kúpať v nekonečne múdrej, tvorivo mocnej a bezpodmienečne milujúcej energii točitých vĺn. Tieto vlny putujú v exponenciálne narastajúcich špirálach Bezpodmienečnej Lásky, aby zvýšili frekvenciu vášho vedomia, a teda vaše tvorivé schopnosti. Takže tieto výdychy točitých vĺn prejavia každú vašu myšlienku, pocit a zámer v stále rastúcom rozsahu, až kým dosiahne okamžitý prejav piatej dimenzie.

S touto veľkou mocou prejavovať prichádza zodpovednosť. V príprave na túto udalosť praktizujte prevzatie plnej zodpovednosti za každý kus reality, ktorý ste vytvorili. Pritiahnutie a plné začlenenie vášho Medzidimenzionálneho JA do vášho uzemneného pozemského vozidla vám umožní rozšíriť vaše vedomie na Kozmické Vedomie. Keď budete schopný rozšíriť svoje vedomie tak, aby obsiahlo Kozmické Vedomie, poskytne vám to veľkú príležitosť znášať, začleniť a zjednotiť sa s výnimočnou silou a vysokou frekvenciou Svetla Kozmického Vedomia.

Neviem vám povedať, čo prejavíte, pretože vy ste tvorca svojej reality. Môžem vám však povedať, že točité vlny ponesú vaše Svetelné telo cez interdimenzionálnu cestu, aby vám umožnili rozšírenie vášho vedomia za hranice vašich najdivokejších predstáv. Keďže stav vášho vedomia usmerňuje vaše očakávanie, vaše očakávanie usmerňuje vaše vnímanie a vaše vnímanie vytvára vašu realitu, budete schopní zažívať a/alebo žiť v realite podľa vašej voľby.

Zmeny v Slnečnej Sústave

Hoci vám neviem povedať, čo vytvoríte, môžem vám povedať čo vytvorili Planéty našej Slnečnej sústavy. Od Harmonickej konvergencie v roku 1987 vstrebávalo naše Slnko viac a viac točitých vĺn z Galaktického Stredu. Kvôli tomu nastal nebývalý nárast slnečnej aktivity. NASA kedysi mala vedecký model toho, ako dlho by mala trvať Slnkom nabitým rádioaktívnym časticiam, ako sú energetické protóny, cesta na Zem. Teraz v niektorých prípadoch tieto protóny cestujú až o 400 percent rýchlejšie ako očakával ich model. Naviac nastali rozsiahle zmeny v energetických poliach, svetelnosti a atmosfére Mesiaca, Venuše, Jupitera, Neptúna a Uránu.

Moja planéta Zem tiež zažila výnimočné zmeny v počasí a jej Schumannovej rezonancii. Schumannova rezonancia je základná frekvencia Zeme, alebo jej srdcový rytmus. Hoci sa líši v zemepisných oblastiach, po desaťročia boli celkové merania 7,8 cyklov za sekundu (Hz). Súčasné správy stanovia rozsah nad 11 Hz a rastie. Niektorí veria, že meniaca sa Schumannova rezonancia sa podieľa na mojich prudkých búrkach. Na druhej strane, niektorí veria že búrky sú spôsobené Globálnym otepľovaním, ale málokto si je vedomý, že príčinou týchto búrok sú tiež zmeny vo vyžarovaní z nášho Slnka.

Prajem si vám teraz povedať, že tieto búrky sú tiež dôsledkom nášho pohybu bližšie a bližšie do Galaktického Stredu. Ako sa ľudia a planéta pohybujú bližšie ku Galaktickému Stredu, vplyv tvorivej energie točitých vĺn zosilňuje každú myšlienku a emóciu ľudstva. Bohužiaľ kvôli mnohým zmenám v našej realite upadlo mnoho mojich ľudí do strachu. Tento strach vytvára búrlivé vedomie, ktoré následne vyvoláva búrky na mojej planéte.

Všetky živé veci sú viazané na moje elektromagnetické pole a na životnú silu prijímanú zo Slnka. Moje magnetické pole prestupuje a podporuje život na Zemi tým, že vytvára atmosféru. Ľudia a zvieratá majú tiež magnetickú frekvenciu a vzorce bio-poľa, ktoré reagujú na každú zmenu v magnetickom poli mojej Zeme. A obrátene, moja Zem reaguje na a ovplyvňuje frekvenciu a vzorce ľudí a zvierat. V skutočnosti, všetok život na Zemi mi pomáha pri vytváraní môjho magnetického poľa. Zároveň elektromagnetické pole mojej planéty nabíja a ovplyvňuje všetok život.

Viete, celou cestou nadol až do DNA jednotlivých buniek, každá osoba, miesto a vec je zložka mojej Bytosti známej ako Zem a môjho vedomia známeho ako Gaia. Posúvajúce sa energie Slnka vplývajú na váš mozog a biologické rytmy, rovnako ako ovplyvňujú moje počasie. Existuje niekoľko spôsobov, ktorými môžete použiť svoj zámer na vedomé zdieľanie svojho magnetického poľa s mojou planétou.

Splynutie s Gaiou

Existuje bod na vašom chodidle, blízko stredu vašej nohy, ktorý je výnimočne citlivý na pole mojej Zeme. Takže už chodením po mojej krajine môžete vedome spájať svoje magnetické pole s mojim. Ak si ľahnete na zem, môžete umožniť celému svojmu telu, aby sa vedome spájalo s mojim magnetickým poľom. Vďaka tomuto vedomému spájaniu sa s mojou planétou môžete zdieľať svoju stále rastúcu frekvenciu so mnou tak, ako ja zdieľam moju s vami.

Tiež môžete splynúť, osoba s planétou, prostredníctvom dvoch žliaz vášho mozgu. Hypofýza známa ako Žľaza Majster, keďže je Kontrolnou Vežou celého vášho hormonálneho systému, je umiestnená medzi vašimi očami v strede vášho čela. Táto žľaza obsahuje vašu vrodenú schopnosť poznať, kde je skutočný sever a spája vaše vyššiu víziu Novej Zeme s mojou.

Druhá žľaza je šišinka mozgová (epifýza), ktorá je umiestnená viac vzadu v strede vášho mozgu. Úlohou vašej epifýzy je prijímať vzorce striedania dňa a noci a nárast a pád sily geomagnetického poľa Zeme. Tieto dve žľazy pracujú v súlade nie len preto, aby ste otvorili svoje Tretie oko, ale tiež aby ste zlúčili svoje osobné vedomie s mojim planetárnym vedomím.

Moja Schumannova Rezonancia rastie na 13 Hz a rovnako aj vaša. Rezonancia 13 Hz sa nazýva Nulový Bod, frekvencia Bezpodmienečnej Lásky a točitých vĺn. Práve v tejto rezonancii Nulového Bodu sa polarity tretej dimenzie spoja do stredného bodu Jednoty s PRÍTOMNÝM OKAMIHOM JEDNÉHO. Ak my, ľudia a planéta, dokážeme rezonovať na rovnakej frekvencii ako točité vlny z Galaktického Stredu, môžeme maximalizovať svoju moc vytvoriť Novú Zem založenú na Jednote, Mieri a Bezpodmienečnej Láske. Vytvoríte návštevu do piatej dimenzie alebo vzplanutie do Svetelného tela a Zeme piatej dimenzie? Voľba je na vás. VY ste tvorcovia.

Spoločenské zmeny

Okrem veľkých planetárnych zmien začali aj obrovské spoločenské zmeny. Stále viac ľudí dokáže počuť svoj vnútorný hlas cez reči tých, ktorí žijú v starej paradigme oddelenosti a moci nad druhými. Tento vnútorný hlas je ich Multidimenzionálne JA, ktoré šepká, „Zaslúžiš si žiť šťastný naplňujúci život. Zaslúžiš si BYŤ najvyšším vyjadrením svojho JA a tvoriť život naplnený Mierom a Láskou.“ Takže tí, ktorí ťažko dreli a dlho trpeli v starej paradigme sa zjednocujú s ďalšími, aby vytvorili realitu založenú na paradigme (prístupe, pozn. prekl.) jednoty a tvorivosti.

Vy, členovia ľudstva, sa začínate prebúdzať do Pravdy, ktorá preráža cez závoje ilúzie. Vy viete, že ste bratia a sestry celého ľudstva. Neprajete si viesť vojny, ani odpracovať svoje životy. Prostredníctvom vášho internetu okamžite komunikujete so svojimi spriaznenými ľuďmi po celom svete. Všetko, čo sa stane kdekoľvek na planéte, je okamžite každému odhalené. Klamstvo, ktoré sa skrývalo v „oddelených ľuďoch“ a „vzdialených krajinách“ je teraz ľahko odhalené, aby ho všetci videli.

Naviac, vaše problémy už nie sú jedinečné alebo oddelené, keďže viete že každý trpí na základe rovnakých globálnych problémov. Nepriateľ má teraz tvár a tá vyzerá presne ako vaša. Preto sa po celej zemeguli ľudia spájajú a pracujú ako kolektívne vedomie planéty Zem, aby našli riešenia na to čo bolo kedysi neriešiteľné. Je veľká moc v tejto jednote. V skutočnosti ako stále viac ľudí ovláda svoje štvordimenzionálne vedomie, táto jednota so všetkých životom sa rozširuje, aby obsiahla mojich štvordimenzionálnych Elementálov zeme/Gnómov, vzduchu/Sylfy, ohňa/Salamandrov a vody/Undiny.

Vložte to do Koridoru

Drahí Pozemšťania, prajem vám povedať, že som na vás VEĽMI hrdá. JA, Gaia, vám odporúčam, aby ste každý nevyriešený problém, individuálny aj kolektívny, vložili do Koridoru. Týmto spôsobom môžete lepšie prijať a uvoľniť to, čo nemôžete zmeniť. Je dôležité, aby ste pokračovali vo svojej premene oslobodení od minulosti. Nemôžete viac zaťažovať svoje vedomie žiadnou osobou, miestom, situáciou ani vecou, ktorá znižuje vašu rezonanciu pod Bezpodmienečnú Lásku.

JA, Gaia, potrebujem, aby mi členovia Tímu Planetárneho Vzostupu pomáhali udržiavať našu planetárnu rezonanciu sústredenú na Prúd Bezpodmienečnej Lásky. Vnútri tohto Prúdu môžeme ľahšie začleniť točité vlny z Galaktického Stredu, aby zosilnili planetárnu tvorivú silu. Môžeme potom prenášať túto nesmiernu tvorivú silu von do kolektívu, aby sme prispeli ku tvoreniu reality založenej na Jednote a Láske.

Prosím opustite všetky drámy a záťaže vášho trojdimenzionálneho života bez hnevu alebo súdu. Uvedomte si že niekedy ste aj vy boli dieťa a konali ste ako dieťa. Teraz, milovaní, prichádzate k zrelosti svojho pravého, Multidimenzionálne JA, ktoré súčasne vníma a zažíva tretiu, štvrtú a piatu dimenziu. S prebudením tejto vrodenej schopnosti sa stanete vodcami, ktorí sprevádzajú všetky stvorenia na mojej planéte do vedomia a reality Zeme piatej dimenzie.

Statočne pokračujte vo svojom každodennom života vediac, že ste na vrchole veľkej premeny, zatiaľ čo sa naďalej tešíte pohodliu toho, čo vám je známe. Zostaňte v strede svojho JA, v strede Koridoru, v strede svojho večne sa rozširujúceho vedomia a v strede Bezpodmienečnej Lásky. Práve v tomto strede sa my, ľudia, planéta, Slnečná sústava a Galaxia povezieme na točitom prúde z Galaktického Stredu Domov do našej novej reality.

My, ľudia a planéta, Slnečná sústava a Galaxia

Sme trpezlivo čakali na tento kozmický okamih

Dobre, možno nie trpezlivo

Niekedy sme čakali šťastne

Niekedy násilne,

A, niekedy sme čakali úctivo

Ale – čakali sme, keďže sme nemali na výber

Tento okamih, o ktorom sme počuli po tisícročia

Bol vždy v budúcnosti

Bolo to vytesané v kameni

A starobylých textoch

Že v jeden deň príde

TERAZ je ten okamih TU!

V čase Veľkého Kozmického Dychu,

Budeme znova stáť pred vírom

Rovnako ako sme stáli pred Arkturiánskym Koridorom

Avšak vír Galaktického Stredu

je taký veľký, že nás zmenšuje na veľkosť myšlienky

Pred eónmi, sme mali predstavu,

že by sme mohli vytvoriť planétu kde

by sme sa mohli učiť a milovať a rásť

Ale, teraz v tomto kozmickom okamihu

Sme sem prišli, aby sme si spomenuli

Strach a zmätok, ktorý predchádzal tomuto okamihu

nám umožnil opustiť svoje pripútanie

k nespočetným preludom nášho trojdimenzionálneho života

Po životy sme verili, že len fyzické je skutočné

A že všetko ostatné bola naša predstava

Možno existovalo príliš vzdialené Nebo,

Ak sme boli dobrí

A príliš blízke Peklo,

keď sme boli zlí

Tieto dobré a zlé polarity obklopili našu skutočnú fyzickú rovinu

A dali nám dôvod za niečo pracovať

a niečomu sa vyhnúť

Ale teraz si spomíname, že

Všetko čo sme poznali

vo svojom srdci a duši bola Pravda

A prichádza to v tomto okamihu

To čo nám bolo povedané, že je skutočné

je vlastne ilúzia

A to čo nám povedali, že sú naše predstavy

je skutočné

Odkedy bolo toto tajomstvo odhalené

Kráľovstvá padli

A paradigmy sa zmenili

A dokonca aj to bledne pri vízii tejto Kozmickej Udalosti

kvôli čomu sme vykonávali skúšku

Život po živote

TERAZ je skúšaniu koniec

Ten okamih začal

Sme pripravení?

Čo sa stane teraz?

Keď stojíme na prahu do Galaktického Stredu.

Čo stvoríme so všetkou touto Silou?

Milovaní Pozemšťania,

Prosím zotrvajte v PRÍTOMNOSTI tohto okamihu, pretože ten je naozaj bránou do večnosti.
Gaia
(PS: Prosím venujte jeden alebo viac Pozemských dní pre začlenenie svojho procesu do osobného aj planetárneho tela. Týmto spôsobom zdieľate svoje skúsenosti s Gaiou, aby ste pomohli pri planetárnom Vzostupe a umožníte Gaii zosilniť váš proces Jej veľkou Láskou a Súcitom.)
(Boli použité stránky Carl Callemen, Sol Luckman, Barry a Janae Weinhold, PhDs. David Wilcock, NASA a Space.com)
Cesta cez Arkturiánsky Koridor pokračuje.
Prosím zotrvajte na našej interdimenzionálnej púti.
Uvidíme sa v Koridore,
Suzan Caroll

(19. november 2008)
Preklad: SiR

(máj 2009)
Zdroj: Ezoterická encyklopédia

november 06, 2009 00:54 dopoludnia

 

 

Top